ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು
<  br>
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳುಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ !

ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು!

ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ 5000+ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ PDF ಪ್ರತಿಗಳ ಲಿಂಕ್‍ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಪೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನು SEARCH BOXನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ DOWNLOAD LINK ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ PDF/EPUB ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣ DOWNLOAD ಮಾಡಬಹುದು !
(ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೇಜ್ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ..)

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು
ಡೌನ್ಲೋಡ್ :
Name ( meta ) :
ಈ ದಾರಿ ಆ ದಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325224/?pdfIi Daari Aa Daari
ಈಸೋಪನ ನೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ್ವಾರ್ಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364584/?pdfIsaapana Niitiya Kategal’u Purvaardha
ಈರುಳ್ಳಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSP-hnc2urptC3uZbMgRlnp0yRHlS97-aKd5bya0or6D5E1dCXmJumG38Y-EyXWnDg#15Erulli
ಈಶ ಸಂಕಲ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362585/?pdfIisha San’kalpa
ಈಶಾವಾಸ್ಯ ವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382041/?pdfEeshavasya Vrutti
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಶತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382066/?pdfIsavasyopanishad
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382042/?pdfEeshavasyopanishat
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382044/?pdfEeshavasyopanishat
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382043/?pdfEeshavasyopanishat1
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363701/?pdfIishaavaasyuupanishhat
ಈಶಪ್ರಸಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364786/?pdfIishaprasaada
ಈಶೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382067/?pdfIshopanishat
ಈಶ್ವರಾನುರಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363435/?pdfIishvaraanuraaga
ಡಾ. ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287358/?pdfDr. D V Gundappa
ಡಾ. ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447778/?pdfDr. D V Gundappa
ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್. ರೆಡ್ಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287321/?pdfDr. C. R. Reddy
ಡೊಂಕು ಬಾಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364851/?pdfD’on’ku Baala
ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಟೀನ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447752/?pdfThe Best Thirteen
ದಿನಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363523/?pdfDinaari
ದಿವ್ಯಸುಂದರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/Divyasundaro_Dvitiiya_Kusuma_1919/?pdfDivyasundaro Dvitiiya Kusuma
ದಿವ್ಯಾಗಮದ ಸಾರ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325288/?pdfDivyaagamada Saara Prasaadisthalada Mahima
ದಿವ್ಯಪ್ರೇಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362995/?pdfDivya Preima
ದಿವ್ಯೌಷಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363007/?pdfDivyaushhadhi
ದಿಲೀಪ ಮಹಾರಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364073/?pdfDiliipa Mahaaraaja
ದಿಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363791/?pdfDilliya Patragal’u
ದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಕರಣhttps://archive.org/download/Digvijayaprakarana_5_1918/?pdfDigvijayaprakarana
ದಂಡಿಯ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362691/?pdfDan’d’iya Kategal’u Bhaaga 1
ದತ್ತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362738/?pdfDattaa
ದತ್ತಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363259/?pdfDattasaahitya
ದತ್ತಮಂತ್ರಃhttps://archive.org/download/DattamantraUp001/?pdfDattamantrah
ದರಿದ್ರನಾರಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364620/?pdfDaridranaaraayand-a
ದರ್ಪಚೂರ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362596/?pdfDarpachuurnd-a
ದವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363376/?pdfDavana
ದಶಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363405/?pdfDashaprakarand-a Parichaya
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363555/?pdfDakshhind-a Aaphrikadalli Satyaagraha Bhaaga 1
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರhttps://archive.org/download/DhakshinaKannada/?pdfDakshina Kannadada Swatantrya Samara
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾhttps://archive.org/download/Dakshhakanyaa_5_1915/?pdfDakshhakanyaa 5
ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364395/?pdfDaadaabhaayi Navarooji
ದಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362804/?pdfDaasa
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382030/?pdfDasa Sahitya
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/DLIKannadaDasaSahitya/?pdfDasa Sahitya
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382031/?pdfDasa Sahitya Darshna
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಪದ ಅಂಶಗಳುhttps://archive.org/download/DasaSahithyadalliJanaPadaAmshagauVol1/?pdfDasa Sahithyadalli Jana Pada Amshagau. Vol - 1
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು -೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382235/?pdfDasa Sahithyadalli Jana Pada Amshagau. Vol - 1
ದಾಸ ರೂಪಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382029/?pdfDasa Rupakam
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಧೆhttps://archive.org/download/DasaSahityaSudhe/?pdfDasa Sahitya Sudhe
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಧೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382236/?pdfDasa Sahitya Sudhe
ದಾಸತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆhttps://archive.org/download/dasatatvaprakasi014689mbp/?pdfDasatatva Prakasike
ದಾಸತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆhttps://archive.org/download/DasatatvaPrakasike/?pdfDasatatva Prakasike
ದಾಸತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382238/?pdfDasatatva Prakasike
ದಾಸಬೋಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363432/?pdfDaasaboodha
ದಾಸಬೋಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363900/?pdfDaasaboodha
ದಾಸರಾಯರ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362962/?pdfDaasaaryara Charitre
ದಾಸರಪದ ಸಂಗ್ರಹವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364043/?pdfDaasarapadasan’grahavu
ದಾಸರಪದ ಸಂಗ್ರಹವು ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362934/?pdfDaasara Padasan’grahavu Bhaaga 2
ದಾಸಾಂಜಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382033/?pdfDhasanjali
ದಾಸ್ತಾನುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxT_U9aYP8Ng0_OOAE-4buFzkeZkalrxNAB4h0AbCGVtFKkkpn1rvm36Hm6MvaweueA#11Dhastanu
ದಾಸ್ತಾನು ಧಾನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdn25i2iYkvTmsMq8Z6YibQ54IURElJYWbtN_FGEzU1Agw7izMFvyDXbKQ-8OLt3lQ#19Dastanu Dhanya Samrakshane
ದಾಸ್ತಾನು ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcKRD1lRPjrvRH9gBvXm9s5xPZYWG8ayzQl2ZP0ZgvutQB_Reg9SB1kfJAD7qNnBgQ#24Dastanu Keetagalu Hagu Avugala Hatoti
ದಾಮಿನಿhttps://archive.org/download/Daamini1914/?pdfDaamini
ದಾಮಾಜಿಪಂಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364453/?pdfDaamaajipan’ta
ದಾರ್ಶಿಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364656/?pdfDaarshika
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364669/?pdfDaakshhaayind-i Modalaneya Bhaaga
ದಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364311/?pdfDaaliyaa Mattu Itara Kategal’u 5
ದಹನಚಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363394/?pdfDahanachitra
ದಲಿತ ಕುಸುಮ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362793/?pdfDalita Kusuma 5
ದಳವಾಯಿ ಸಾತನಾಮಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364627/?pdfDal’avaayi Saatanaami
ದೈವತಂತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364754/?pdfDaivatan’tra
ದೈಹಿಕ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxc9Yruyoi1eOkcyMaGrrL7VukJiJltuVNaX9_WwkxmWJEqu2JZYwkem7jqrTlVbHRQ#17Dhaihika Roga Thapasane
ದೂರ ಹೋದಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362608/?pdfDuura Hoodal’u
ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364685/?pdfDuurada Nakshhatra
ದೋಣಿಯ ಬಿನದ ಮತ್ತು ಕವಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363183/?pdfDoond-iya Binada Mattu Kavi
ದೋಣಿಯ ಬಿನದ ಕವಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363019/?pdfDoond-iya Binada Kavi
ದೀಪದ ಕೆಳಗೆhttps://archive.org/download/Diipada_Kelage_1900/?pdfDiipada Kelage
ದೀಪಧಾರಿ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363195/?pdfDiipadhaari 4
ದೀಪಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364265/?pdfDeirpamaale
ದೀಪಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364014/?pdfDiipamaale
ದೆಯ್ಯದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362680/?pdfDeyyada Mane Athavaa Ashhaad’ha Bahul’a Amaavaasye
ದೇವ ದಾನವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364534/?pdfDeiva Daanavaru
ದೇವದೂತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364071/?pdfDeivaduuta Visukrista
ದೇವದೂತರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362849/?pdfDeivaduutaru
ದೇವಿ ಚತುಷ್ಟುಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382239/?pdfDevi Chatuhststupachaara Puja Stotra Mattu Saptamaatruka Samkshipta Mahatmaya
ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನhttps://archive.org/download/Devategala_Aagamana_1920/?pdfDevategala Aagamana
ದೇವತೆಗಳು ನಕ್ಕಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362879/?pdfDeivategal’u Nakkaaga
ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362618/?pdfDeivara Saamraajya 4
ದೇವರ ಹೊಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363358/?pdfDeivara Hola
ದೇವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363876/?pdfDeivaru
ದೇವರು ಸತ್ತನೇ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363005/?pdfDeivaru Sattanei 2
ದೇವಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362852/?pdfDeivagiri Patana
ದೇವಗಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363512/?pdfDeivagaana
ದೇಶಾಂತರದ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364821/?pdfDeishaan’tarada Kathegal’u
ದೇಶಭಕ್ತಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363486/?pdfDeshabhakti 2
ದೇಶೀ ಜಮಾಖರ್ಚಿನ ಪದ್ಧತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363887/?pdfDeishii Jamaakharchina Paddhati
ದುಂಬಿ ಗ್ರಂಥ ೧೩https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363416/?pdfDun’bi Gran’tha 13
ದುಂಬಿಯ ಕನಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364446/?pdfDun’biya Kanasu
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbXAQQFImaRfW9hEYVOeKbWl7YWihERybxLSwDng_2nA3wBO6kV__cmUwn3VxhhG9A#19Drakshi Mattu Pappaya
ದುರ್ಗದ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364698/?pdfDurgada Bichchugatti Bhaaga 1
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/DurgaPujaKannada/?pdfDurga Puja Kannada
ದುರ್ಗೇಶನಂದಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362620/?pdfDurgeishanan’dini
ದ್ರೌಪದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382034/?pdfDroupadi Samikshe
ದ್ವನ್ಯಲೋಕ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382038/?pdfDwanyaloka Ondu Adhyayana
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRlcI6uzkDl181ZR0iMYTyQEEIxe7_gLJxluHlw7UxuESffroiysDdwDwIfJGvTCOA#19Dvidala Dhanya Belegala Besaya
ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363855/?pdfDvaadashaanu Preiqs-aa
ದ್ವೈತhttps://archive.org/download/DLIKannadaDwaita/?pdfDwaita
ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೈಜಯಂತೀ-ಸಭಾ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382036/?pdfDwait Siddhant Vaijayantee-sabha Sara Sangraha Volume-1
ದ್ವೈತ ಪ್ರದೀಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363688/?pdfDvaitha Pradipa
ದ್ವೈತ ಪ್ರದೀಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382037/?pdfDwaitha Pradipa
ದ್ವೀಪ ರಹಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364528/?pdfDviipa Rahasya
ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364507/?pdfDushht’a Chatushht’aya 1
ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಗಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364648/?pdfDrxshht’i San’gama
ದೃಷ್ಟಿಲಾಭhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364522/?pdfDrxshht’ilaabha
ದೌಲತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362701/?pdfDaulat Dvitiiya Bhaaga
ದೌಲತ್ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362734/?pdfDaulat Naalkaneya Bhaaga
ದೌಲತ್ ತೃತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362693/?pdfDaulat Trxtiiya Bhaaga
ದೌಲತ್ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362653/?pdfDaulat Prathama Bhaaga
ದೊಡ್ಡ ರೋಗhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfeQ3N4HrhG_nnrgeaH3x5eb3325xPP2SFyhA5uam-n2ldxx1yuEeTpFvPEEyJDLTA#23Dodda Roga
ದೊರೆಮಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364524/?pdfDoremagal’u
ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325249/?pdfNadadhu Bandhu Dhari
ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ 15https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364118/?pdfNad’edu Ban’da Daari 15
ನಡೆಉ ಬಂದ ದಾರಿ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325196/?pdfNad’edu Ban’da Daari Bhaaga 1
ನನ್ನ ದೇವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363368/?pdfNannadeivaru 12
ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362973/?pdfNannanalli
ನನ್ನ ಸಂಸಾರhttps://archive.org/download/Nanna_Sansaara_25_1915/?pdfNanna Samsaara
ನನ್ನ ತಂದೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364416/?pdfNanna Tan’de
ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಹುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325175/?pdfNanna Baalyada Nenahugal’u
ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364612/?pdfNanna Attige
ನನ್ನ ಆರಂಭಜೀವನ ಮೂಕ ಗಾಂಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364423/?pdfNanna Aaran’bhajiivana Moo Ka Gaan’dhi
ನನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಯಾತ್ರೆ 11https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364356/?pdfNanna Himaalaya Yaatre 11
ನನ್ನ ಗತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362622/?pdfNannagati
ನನ್ನ ಗೀತಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363172/?pdfNanna Giitagal’u
ನನ್ನ ಗೃಹಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364758/?pdfNanna Grxhind-i
ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಉತ್ತರ ರಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364211/?pdfNanna Jiivana Samarti Gal’u Luttara Ran’ga
ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಪೂರ್ವ ರಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364200/?pdfNanna Jiivana Samarti Gal’u Puurva Ran’ga
ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363957/?pdfNannu Chotegaararu Gaan’dhii Saahitya 8
ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೋ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364667/?pdfNannin’da Til’iduko 3
ನಯಸೇನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362700/?pdfNayaseina
ನಸುಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363251/?pdfNasuku
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325311/?pdfNinna Tan’de Taaayi Haagu Ninna Hut’t’u
ನಿಸರ್ಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447754/?pdfNisarga
ನಿಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363904/?pdfNiban’dha San’grahagal’u
ನಿಮ್ಮ ದೇಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363009/?pdfNimma Deiha
ನಿಮ್ಮ ಕೈತೋಟhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfDNwsix-_SuqVpUABcpMBZoqpYLsBzhql_iETiD_Bn6fKG5rNqtgPs09OcBVDpT9w#19Nimma Kaithota - Reprint
ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‍ಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWJn9k9RaMwZ1cp5f_WMCzKLR-nyUxiBZJ8AgeEaiXYzPGdWQNUNL-8IyXAsJj7t1w#19Nimma Tractrogalu
ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷಣ - ಕುವೆಂಪುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364338/?pdfNiran’kusha Matigal’aagi Naalku Bhaashhand-a
ನಿರಂಜನರ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/niranjana/?pdfNiranjana's books
ನಿರಂಜನರ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/niranjana-kannada/?pdfNiranjana's books
ನಿರಾಶ್ರಿತೆ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363057/?pdfNiraashrite 1
ನಿರಾಹಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364650/?pdfNiraahaara 1
ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ ೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363319/?pdfNiraabharand-a Sun’dari 2
ನಿರ್ಯಾನಮಹೋತ್ಸವhttps://archive.org/download/Niryaanamahotsava_1915/?pdfNiryaanamahotsava
ನಿರ್ಣಯಾನಂದ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಲೋಕಜಾಗ್ರತೆhttps://archive.org/download/Nirnayananda_Mahootsava_Athava_Lookajaagrate_1915/?pdfNirnayananda Mahootsava Athava Lookajaagrate
ನಿರ್ಮಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362584/?pdfNirmalaa
ನಿರ್ಮಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363870/?pdfNirmalaa
ನಿರ್ಮಲೆhttps://archive.org/download/Nirmale1918/?pdfNirmale
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363359/?pdfNishchitaartha
ನಿಷ್ಕಾಮ ಯೋಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362606/?pdfNishhkaama Yoogi
ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೇಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364813/?pdfNishhkaama Preima
ನಿಜದೀಪಿಕಾ ರತ್ನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494724/?pdfNijadiipikaa Ratna
ನಂದನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363178/?pdfNan’dana
ನಂದನವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362814/?pdfNan’danavana 1
ನಂದಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/Nandimahaatmyan_Prathama_Bhaaga_1907/?pdfNandimahaatmyan Prathama Bhaaga
ನಂದಾದೀಪ 12https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362737/?pdfNan’daadiipa 12
ನಂದಾದೀಪದ ನಂದಿನಿ ಪುಷ್ಪ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364294/?pdfNan’daadiipada Nan’dini Pushhpa 4
ನಂಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363206/?pdfNan’biyand-nd-ana Ragal’e
ನಂಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362952/?pdfNan’biyand-nd-ana Ragal’e 1
ನಮನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363801/?pdfNamana
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325246/?pdfNamma Deisha Bhaarata
ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364564/?pdfNamma Nad’uvina Good’e
ನಮ್ಮ ನದಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362851/?pdfNamma Nadigal’u
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364168/?pdfNamma Nammavaru
ನಮ್ಮ ನಗೆಗಾರರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364313/?pdfNamma Nagegaararu
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರಿಷ್ಕಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382254/?pdfNamma Samasye Galige Bhagavadgita Parishkara
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಗೀತಾ ಪರಿಹಾರhttps://archive.org/download/NammaSamasyeGaligeBhagavadgitaParishkara/?pdfNamma Samasye Galige Bhagavadgita Parishkara
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364589/?pdfNamma Samaaja
ನಮ್ಮ ಬದುಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363764/?pdfNamma Baduku
ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆರು ಕತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364755/?pdfNamma Baduku Aaru Kategal’u
ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325302/?pdfNamma Vishvavu
ನಮ್ಮ ಅಣು ಪ್ರಪಂಚhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325325/?pdfNamma And-u Prapan’cha
ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364194/?pdfNamma Aarthika Drxshht’i
ನಮ್ಮ ಆಹಾರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZG-fQ0Cy6XrBrUyWwDZrPK4i7G8-1w-xwIJr4lGguD5EFHZQCxDtl87zoEaO_TtQg#20Namma Ahara
ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳು ಐದನೆ ಕುಸುಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364812/?pdfNamma Kategal’u Aidane Kusuma
ನಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362984/?pdfNamma Kavitegal’u
ನಮ್ಮ ಕಾಗದಗಳು ೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364030/?pdfNammakaagadagal’u 2
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364255/?pdfNamma Hin’dusthaana
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362974/?pdfNamma Hal’l’igal’u
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364213/?pdfNamma Hal’l’igal’u 5
ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWkmuEszQs5vBOpdcQJeUGVsVVTX0lxLnUnxyLHdPQ7qphRAOjFvoHoSHF3TFUjarA#11Namma Pusthka Bhandar
ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325236/?pdfNamma Jagattu Naalkaneya Pustaka
ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287322/?pdfNamakkal Ramalingam Pillai
ನಮ್ಮೂರ ನಡತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364554/?pdfNammuura Nad’ate
ನರಸಿಂಹ ಪದಾರ್ಥhttps://archive.org/download/narasimhapadarth015067mbp/?pdfNarasimha Padartha Vol - 1
ನರಸಿಂಹ ಪದಾರ್ಥ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382255/?pdfNarasimha Padartha Vol - 1
ನರಸಿಂಹ ಪದಾರ್ಥ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382256/?pdfNarasimha Padartha Vol - 2
ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbEYi_vdCOmuVssKdHGB_8_5YUKUBsDI2VvNlcb5LXxqPNlmOarheJbVIDjSX-9C5A#4Narasimha Puranam
ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVCxq9XpEzpH4SdaWFs27gLPjBqbqY14ws329hy1zlUGLuNSwF8RvqZG8ab644rUag#4Narasimha Puranam
ನರಸಿಂಗರಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362736/?pdfNarasin’garaaya
ನರಿಯ ಬಾಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364354/?pdfNariya Baala
ನರಬಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364489/?pdfNarabali 3
ನರವೀರ ಕಾಸಿಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362586/?pdfNaraviira Kaasiima
ನರಗುಂದದ ಬಂಡಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364822/?pdfNaragun’dada Ban’d’aaya
ನವನಾಥ ಭಕ್ತಿಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364059/?pdfNavanaatha Bhaktisaara
ನವನೀತ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362922/?pdfNavaniita Raamaayand-a
ನವಿಲು 59https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363170/?pdfNavilu 59
ನವಿಲುಗರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364769/?pdfNavilugari
ನವರತ್ನದ ಕಡೆಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325217/?pdfNavaratnada Kad’ege
ನವರತ್ನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363534/?pdfNavaratnagal’u
ನವರಾತ್ರಿ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362909/?pdfNavaraatri 1
ನವರಾತ್ರಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363187/?pdfNavaraatri 2
ನವವಿಧಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362800/?pdfNavavidhaana
ನವಗ್ರಹಗಳುhttps://archive.org/download/navagrahas/?pdfnavagrahas
ನವಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325244/?pdfNavajiivana
ನವೀನ ನಾಟಕಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364452/?pdfNaviina Naat’akagal’u
ನವ್ಯಧ್ವನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363111/?pdfNavyadhvani
ನಕ್ಷತ್ರ ಗಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325330/?pdfNaqs-atra Gaana
ನಕ್ಷತ್ರಗಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363163/?pdfNakshhatragaana
ನಾ ಕಂಡ ಕಲಾವಿದರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364279/?pdfNaa Kan’d’a Kalaavidaru
ನಾಡ ಕಥೆಗಳು 3ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364845/?pdfNaad’a Kathegal’u 3 Bhaaga 1
ನಾಡ ಕವಿ ವೇಮಣ್ಣhttps://archive.org/download/NadaKaviVemanna/?pdfNada Kavi Vemanna
ನಾಡ ಕವಿ ವೇಮಣ್ಣhttps://archive.org/download/nadakavivemanna015061mbp/?pdfNada Kavi Vemanna
ನಾಡ ಕವಿ ವೇಮಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381937/?pdfNada Kavi Vemanna
ನಾಡ ಕವಿ ವೇಮಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381940/?pdfNada Kavi Vemanna
ನಾಡ ಕವಿ ವೇಮಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382253/?pdfNada Kavi Vemanna
ನಾಡ ಕವಿ ವೇಮಣ್ಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/c7Y_7tN1nMFWVB_6OEdKmlT3rImSpWPTTB-QkymWNP0jhtJYQaBxZyh8phgLLoFAoMAeLWlZoNcuj5-JCUgz0Q#40Nada Kavi Vemanna
ನಾಡ ಹಾಡುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363237/?pdfNaad’a Haad’ugal’u
ನಾಡ ಪದಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363641/?pdfNaad’a Padagal’u
ನಾಡಲೀಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325245/?pdfNaadaliile
ನಾಡಗೀರರ ನಗೆಬರಹಗಳು ಕಿರಣ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364003/?pdfNaad’igiirara Nagebarahagal’u Kirand-a 1
ನಾಡು ಕಾಡಾಯಿತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287307/?pdfNadu Kadayitu
ನಾಡು ಕಾಡಾಯಿತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447705/?pdfNadu Kadayitu
ನಾಡುಗಬ್ಬಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363198/?pdfNaad’ugabbagal’u
ನಾಡುಗಳ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363569/?pdfNad’ugaala Prabhutva
ನಾಂದಿ ಛಂದಸ್ಸು ???https://archive.org/download/Nandi_Chhandassan_1909/?pdfNandi Chhandassan
ನಾಮಕ್ಕಳ್ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ ಪಿಳ್ಳೈhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447722/?pdfNamakkal Ramalingam Pillai
ನಾರದಲೀಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364525/?pdfNaaradaliilaa
ನಾರದೀಯ ಮಹಾ ಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSjFZKl08SNLLi4YJmcn8BwLHT5mJ8996BvXnwUKXCtoZF-0IBCDhYSsP_2lCk-feA#0Naradeeya Maha Puranam
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxf2rUDXcBNf0gBYg2VkAw38_y9uJZgam7wgTl0n3UYom3eTJp0BgF2BBFcr-4AkI7g#0Naaradeeya Mahapuraana
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcFiSP19io6QoTfHqbfZPrFv69AyTSt9mHnH_-OwtUz0pc7xUFDUFWNTkXe56uZSSQ#6Naradiya Mahapurana
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcaZZIMOWCgBo9vAsC_HVQ2Ql6jvoMizDpLqyUNUvhzvwDADpDaxauTs-K2ht6wSvw#6Naradiya Mahapuranam
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxU92RyhSKZM7PGfsiuCMiko_qzR_ru8V3Sb2LNxmO5DxCafNM8c30JtgoZ4YhG7Z7A#0Naaradeeya Mahaapuraana
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 10https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363654/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 10
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363508/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 2
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363592/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 3
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363373/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 4
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363505/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 5
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363285/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 6
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363674/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 7
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363506/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 8
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ 9https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363504/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 9
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣ ಭಾಗ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363507/?pdfNaaradiiya Mahaapuraand-a Bhaaga 1
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVJ6qn-2K0QADwvKvr-A-Gjf5wDK-wBA_vNMbwVtn898T3sTd1WtvJ8-VkrAm1bL1Q#6Naradeeya Mahapuranam
ನಾರದೀಯ ಮಹಾಪುರಾಣಂ ಪಾರ್ಟ್ 6https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSIMxtCXtB4gf-J0rPMGiZeo9i-ZC4J0AByA7KZBI7l4G6P9vOwNFWluHk6kSfR54Q#9Naradhiya Mahapuran - Part - 6
ನಾರೀ ಉಪದೇಶವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364226/?pdfNaariiupadeishavu
ನಾಲ್ದೆಸೆಯ ನೋಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364220/?pdfNaaldeseya Noot’a
ನಾಲ್ದೆಸೆಯ ನೋಟ ಭಾಗ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325253/?pdfNaaldiseya Noot’a Bhaaga 4
ನಾಲ್ದೆಸೆಯ ಸೂಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364196/?pdfNaaldeseya Soot’a
ನಾಲ್ಮಣಿ ಕಡುಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362945/?pdfNaalmand-i Kad’uku
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮನೆ ಮಾಲೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364808/?pdfNaalkaneya Mane Maale 6
ನಾಲ್ಕು ನಾಡಪದಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325285/?pdfNaalku Naad’apadagal’u
ನಾಳಿನ ಹಣ್ಣುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363812/?pdfNaal’ina Han’nd-u
ನಾಳಿನ ಭಾರತೀಯ ತರುಣರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364001/?pdfNaal’ina Bhaaratiiya Tarund-aru
ನಾಳೆಗಾಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362617/?pdfNaal’igaagi
ನಾಗಮಹಾಶಯರ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364396/?pdfNaagamahaashayara Divya Jiivana Charitre
ನಾಗರ ಮರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325295/?pdfNaagara Mari
ನಾಗರಿಕ ನೀತಿ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325183/?pdfNaagarika Niiti Saara
ನಾಗರಮರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363024/?pdfNaagaramari
ನಾಟಕhttps://archive.org/download/Nataka/?pdfNataka
ನಾಟಕಕಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363360/?pdfNaat’akakale
ನಾಟ್ಯರಂಗ ಚಿತ್ರರಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363448/?pdfNaat’yaran’ga Chitraran’ga
ನಳ ದಮಯಂತಿ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364520/?pdfNala Damayan’ti 1
ನಳ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Nala_Chatitre_1906/?pdfNala Chatitre
ನಳ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364552/?pdfNal’a Charitre
ನಳಪಾಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364640/?pdfNal’apaaka
ನಳಚಂಪುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362872/?pdfNal’achan’pu
ನಳಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಗ್ರಹ 20https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363672/?pdfNal’acharitreya San’graha 20
ನಭಾ / ನಭhttps://archive.org/download/Nabhaa1920/?pdfNabhaa
ನಗೆ ಯೋಗ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364305/?pdfNage Yoge
ನಗೆಯ ಬುಗ್ಗೆ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364800/?pdfNageya Bugge 2
ನಗ್ನ ಸತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364765/?pdfNagna Satya
ನಪುಂಸಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362637/?pdfNapun’saka
ನಚಿಕೇತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364605/?pdfNachikeita
ನಟನುಡಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxemxWKXWlu2X0AETpoObvxKr_PXc3OC32lerRoUR1fx46s4sz-E-pUo2a7PJKVqkMQ#5Natunudi
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364682/?pdfNat’asaarvabhauma
ನಟರಾಜಪ್ರದೀಪ ನಂದಹೊಲೆಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363369/?pdfNat’araajabhakta Nan’daholeya
ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363215/?pdfNaitika Mattu Bhaktiya 2
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಸಿದ್ಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363119/?pdfNaishhkarmyasiddha
ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362919/?pdfNuutana Saamanya Vijaang-ana 1
ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325276/?pdfNuutana Saamaanyajnj-aana
ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363317/?pdfNuutana Toot’agaarike Mattu Prakrxtishaasatra 5
ನೂತನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಸಾರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325298/?pdfNuutana Shaastriiya Vijnj-aanasaara Prashnoottara Maale
ನೂತನ ಇತಿಹಾಸ ಕೈಪಿಡಿ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325262/?pdfNuutana Itihaasa Krxpid’i Bhaaga 1
ನೂತನ ಲಘು ವಿಜ್ಞಾನ ತೃತೀಯ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362892/?pdfNuutana Laghu Vijaang-ana Trxtiiya Pustaka
ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325233/?pdfNoru Ruupaayi Noot’u
ನೂರು ಗಣಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325193/?pdfNuutana Gand-ita
ನೂರು ಪುಟಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364358/?pdfNuuru Put’aund-i
ನೀತಿ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/Niiti_Manjari_Part_I_1913/?pdfNiiti Manjari Part I
ನೀತಿಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363342/?pdfNiitigal’a Nelagat’t’u Puurva Bhaaga
ನೀರಸ ಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363556/?pdfNiirasa Jiivana
ನೀರಾವರಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVVSUJXQ6HUvM3gas2xNmb_QkvkQ2QvJQlLKRpUwa61NSnxKrT2Ti-hdN83iauWFvA#23Neeravari Tatwa Mattu Paddathigalu
ನೀರೆದೆ / ನೀರೆಡೆhttps://archive.org/download/Niirede_1912/?pdfNiirede
ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxW57GjME2qU1rozPimC9ISUAyB_c4NkxH0ZULfqum5ZFWLsPkP1QhyZzVYyhoDJK2w#19Neeru Nirvahane(Re-Print)
ನೀಹಾರ / ನಿಹಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363357/?pdfNiihaara
ನೀಚ ಇನಾಮದಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364645/?pdfNiicha Inaamadaara
ನೆನಪು ಕಹಿಯಲ್ಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364335/?pdfNenapu Kahiyalla
ನೆನಪು ಕಹಿಯಲ್ಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364361/?pdfNevapu Kahiyalla
ನೆರಳು ಬಿಸಿಲುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362966/?pdfNeral’u Bisilu
ನೆರೆಮನೆಯ ಹುಡುಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363224/?pdfNeremaneya Had’ugi
ನೇತಾಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363774/?pdfNeitaaji
ನೇತಾಜಿ ಪಾಲಕರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364467/?pdfNeitaaji Paalakara
ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/NemichandranaNeminathaPurana1914/?pdf "Nemichandrana Neminatha Purana"
ನೇಕಾರ ಮಾನಪ್ಪ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362838/?pdfNeikaara Maanappa 3
ನುಡಿಗನ್ನಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363797/?pdfNud’igannad’i
ನ್ಯಾಯಸುಧಾಕರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382135/?pdfSriman Nyayasudasara Part Ii
ನ್ಯಾಸಖಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363452/?pdfNyaasakhan’d’a
ನೃಪತುಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364035/?pdfNrxpatun’ga
ನೌಕಾಕೂಟ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362782/?pdfNaukaaphuuta
ಯದು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಾವಳಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364254/?pdfYadu Chan’dra Suurya Van’shaaval’i
ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363835/?pdfYadvaa Tadvaa
ಯದುಗಿರೀಶ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಯದುಗಿರೀಶ ಸುಪ್ರಭಾತಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494758/?pdfYadugiriisha Suprabhaatan’ Yadugiriisha Suprabhaatan’ Yadugiri Naayaki Suprabhaata Jitaanta Stootrapraatharnaapan’chaka Yadugiri Naaraayand-astava
ಯದುಪತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362830/?pdfYadupati 1
ಯತಿರಾಜ ರಾಮಾನುಜ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382176/?pdfYatiraaja Raamaanuja Vol.1
ಯತಿಪತಿ ಶತಕಮಾನದ ಶತಕಮಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494731/?pdfYatipati Shatakama~ Ann’da Shatakama~
ಯತಾರ್ಥ ಗೀತhttps://archive.org/download/YatharthGeetaKannada/?pdfYatharth Geeta - Srimad Bhagavad Gita (Kannada)
ಯತೀಂದ್ರ ಮತದೀಪಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382174/?pdfYatiin’dra Matadiipike
ಯತೀಂದ್ರ ರಾಮಾನುಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382175/?pdfYatiin’dra Raamaanuja
ಯವನಸೈರಂಧ್ರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363971/?pdfYavanasairan’dhrii
ಯಶೋ ಮಂದಿರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364154/?pdfYashoo Man’dira
ಯಶೋಧರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364315/?pdfYashoodharaa
ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಮಾಲೆ 16https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362928/?pdfYashoodhara Charite Maale 16
ಯಶೋಧರಕಾವ್ಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363216/?pdfYashoodharakaavyan’ 5
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363567/?pdfYakshhaprashne
ಯಾದನ ಪುನರಾಗಮನ 1 ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363290/?pdfYaadhana Punaraagamana 1
ಯಾದವ ಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸಟೀಕಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494737/?pdfYaadava Giri Mahaatme San’graha Sat’iika
ಯಾದವಕೃಷ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364080/?pdfYaadavakrxshhnd-a
ಯಾದವಗಿರಿ ತಿರುನಾರಾಯಣ ಪುರದ ಯಾತ್ರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494757/?pdfYaadavagiri Tirunaaraayand-a Purada Yaatre Meilukoot’e
ಯಾದವಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494736/?pdfYaadavagiri Mahaatme
ಯಾತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363916/?pdfYaatra
ಯಾರ ಸಹಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362742/?pdfYaara Sahaaya
ಯಾರೋ ಅಂದರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364578/?pdfYaaroo An’daru
ಯಾರು ಹೊಣೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364176/?pdfYaaru Hond-e
ಯಜ್ಞಕುಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364591/?pdfYajng-akun’d’a
ಯಜ್ಞಕುಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364494/?pdfYajnj-akun’d’a
ಯೋಗ - ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/HxUoJ93E6GscCjWjEo0WH3MqFsiiHhIvGdd-EsKZ70_umPxiNY9t2UR2tmoP8H6cSO2RTMwi19aZyac45VHIDQ#25YOGA - ADHARA MATTU PRAYOGA
ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWf_4HyakGAm6sF9W_YZmB2QEWJ96LTJxgo0pEjBOjzBcnMYNJ7nkBfrNaJM9uEw8A#2Yoga Vashista
ಯೋನಿಕುಂಡ ರಚನಾ ಕ್ರಮhttps://archive.org/download/Yonikunda01/?pdfYonikunda Rachana Krama
ಯೋಗಾಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362573/?pdfYoogaayoogaa
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364369/?pdfYeisu Krista
ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362735/?pdfYuddharan’gadin’da
ಯುಗವಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363354/?pdfYugavaand-i 7
ಯುಗಾಂತರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363336/?pdfYugaan’tara
ಯುಗಲಾಂತನಿರ್ಣಯhttps://archive.org/download/Yugalaanranriiya_1913/?pdfYugalaanranriiya
ಸದಾಶಿವ ಸಾಲುಂಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325321/?pdfSadaashiva Suul’nud’i
ಸದಾಚಾರ್ಯ ವಿವೇಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382161/?pdfSadaachaarya Viveika
ಸದ್ವೃತ್ತ ರತ್ನಾವಳಿhttps://archive.org/download/SadvruttaRatnavaliHs/?pdfSadvrutta Ratnavali Hs
ಸದ್ಗುಣಿ ಕಮಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362763/?pdfSadgund-i Kamalaa
ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಭಾವ ಗ್ರಂಥ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364462/?pdfSadguru Prabhaava Gran’tha 3
ಸನಾತನ ಭಾರತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364716/?pdfSanaatana Bhaarata
ಸನ್ಯಾಸಿ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362808/?pdfSanyaasi 4
ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/SannyasiGiteKannada/?pdfSannyasi Gite Kannada
ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxb5DYCfMl-DkVF3kVH29j7AjDykoBhTOvt_esP7zxYBChRV3Pk0HX2FIgEEBa7PgPw#22Sasya Samrajya
ಸಸ್ಯ ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTyx3pY2uRfBqAX8OtKAi3thrsOTUlcvYFfjiWT0jEeT6QExGeiJpvIFRcmM7ON5Tw#18Sasya Roga Shastra Parichaya
ಸಸ್ಯ ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxa0AVKKI2clYH6eq8xp5cJyvgGqRN5Yj2Wf5ITJwkLto-4anKhvP5WA74GpUj13dAA#17Sasya Roga Shastra Praveshike
ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363918/?pdfSasya Vijnj-aanigal’a Kathagal’u
ಸಸ್ಯತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVno_ZXRHVINjTsaHD40--Kq18xvvf-H02JlJaUK-mSQ2PLyjuCUFrUvAXgLxDAV1Q#24Sasyathali Abhivrudhi Vidhanagalu
ಸಸ್ಯಮೂಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೂಲಿಕೆಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQtliavwlueX5wXpIfEs7UFfWLn5CoNdU_c97btiGDVI6P3LcBsSazyUIlvoIlVoTw#21Sasyamoola Soundarya Moolikegalu
ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364299/?pdfSasyavijaang-anigal’a Kathagal’u
ಸಸ್ಯವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRhUkePqCFJI5KtNHEf5_-URf1-Oe4lZCqAaMabT2rfX_S_gpJO2SSZby4mN9i7SOQ#19Sasyavargeekarana Shastra
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363956/?pdfSasyashaastra
ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVtQLOKVlb_KpMQr591TqW_R05VglHgeoIGq4ZrXh88DefPwfZs-pyKydiD8csBT7A#12Sasyaposhakagalu Mattu Avugala Patra
ಸಿಡಿಲ ಮೊಗ್ಗುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362755/?pdfSid’ila Moggu
ಸಿಡಿಲುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362779/?pdfSid’ilu
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು 30https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363879/?pdfSiddharaameishvarana Vachanagal’u 30
ಸಿರುಮನ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364284/?pdfSirumana Charite
ಸಿಕಂದರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363934/?pdfSikan’dara
ಸಿಖ್ಖರ ಇತಿಹಾಸhttps://archive.org/download/SikhsHistoryinKannada/?pdfSikhs History (in Kannada)
ಸಂದೇಶದ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382207/?pdfSandeshada Kathegalu
ಸಂದೇಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364583/?pdfSan’deiha Saamraajya
ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂಘhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363958/?pdfSan’yukta Raashht’rasan’ghu
ಸಂಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363551/?pdfSan’saara
ಸಂಸಾರ ಸುಖhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364519/?pdfSan’saara Sukha
ಸಂಸಾರ ಚಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364542/?pdfSan’saara Chitra
ಸಂಸಾರಸುಖhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364153/?pdfSan’saarasukha L’aneya Avrxtti
ಸಂಸಾರಿಗಳ ಕನಸು 6 ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364459/?pdfSan’saariga Kan’sa 6
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364706/?pdfSan’sakrxta Naat’aka Kathagal’u
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362951/?pdfSan’sakrxta Naat’aka Kathegal’u
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಗ್ರಂಥ 10https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362576/?pdfSan’sakrxta Naat’aka Gran’tha 10
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382266/?pdfSamskrutha Sahitya Charitre
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/SamskruthaSahityaCharitre/?pdfSamskrutha Sahitya Charitre
ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.309961/?pdfAn Introduction To Sanskrit Grammar And Composition
ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.404678/?pdfAn Introduction To Sanskrit Grammar And Composition
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಯಿತ್ರಿಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364344/?pdfSan’skata Kavayitriyaru 11
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364444/?pdfSan’sakrxta Kavi Charite Dvitiiya San’put’i
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಚರಿತೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364721/?pdfSan’sakrxta Kavi Charite Prathama San’put’i
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/SanskritKavya/?pdfSanskrit Kavya
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ 43https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364195/?pdfSan’sakrxta Kaavya 43
ಸಂಸ್ಕೃತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363485/?pdfSan’sakrxti
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಿಕೆಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTAPds4iq2t4SjaWPt5KUvSS-nH08mQvBfqMIpkeaZXWVsMyd8H9l34_SIu_jr0YRw#23Samskruthiya Roopikegalu
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ಭಾಗ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364792/?pdfSan’sakrxtiya Vishvaruupa Bhaaga 5
ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣhttps://archive.org/download/SantanaGopalaKrishna/?pdfSantana Gopala Krishna
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxehuQ9gE5-xCASkuRAuse9D-CDAF0plVJ-uw6lWg8CnMoUlWe2MiHrvPS91YFqJYeA#12Santhanothpathi Shareera Kriya Shastra
ಸಂತಾಪಕhttps://archive.org/download/Santaapaka_10_1918/?pdfSantaapaka
ಸಂತಾಪಕ ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364606/?pdfSantaapaka Shheiksapiyaraa
ಸಂಧಿಕಾಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363445/?pdfSan’dhikaala
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363540/?pdfSan’dhyaavan’daneya Tatpaartha
ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364613/?pdfSan’dhyaakaala 2
ಸಂವಾದತರಂಗಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363192/?pdfSan’vaadataran’gind-i
ಸಂಶಯ ಪಿಶಾಚಿ ಗ್ರಂಥ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363417/?pdfSan’shaya Pishaachi Gran’tha 2
ಸಂಶೋಧನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363381/?pdfSan’shoodhane
ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾhttps://archive.org/download/SankashtaHaraGanapathiPoojas/?pdfSankashta Hara Ganapathi Poojas
ಸಂಕಲನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364116/?pdfSan’kalana
ಸಂಕಟನಾಶನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರhttps://archive.org/download/SankataNashanaGaneshaStotrakannada/?pdfSankata Nashana Ganesha Stotra (Kannada)
ಸಂಕೋದ್ಯಾನ 23 ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364227/?pdfSan’khoodyaana 23
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೋಮhttps://archive.org/download/SankshiptaHoma/?pdfSankshipta Homa of Sri Ramakrishna
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿhttps://archive.org/download/SankshiptaPoojaPaddhati/?pdfSankshipta Pooja Paddhati
ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484381/?pdfSan’qs-eipa Raamaayand-an’
ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ 12https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362833/?pdfSan’gana Basaveishvara 12
ಸಂಗಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363828/?pdfSan’gama
ಸಂಭವ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.292215/?pdfSambhava Parva
ಸಂಗೀತhttps://archive.org/download/DLIKannadaSangeeta/?pdfSangeeta
ಸಂಗೀತ ಬೋಧಾಸ್ಕಂದ 15https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363014/?pdfSan’giita Boodhaaskan’dha 15
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287306/?pdfSangeeta Vadyagalu
ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶದಾವಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363021/?pdfSan’giita Shaasatra Praveishadaayini
ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ೩https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362912/?pdfSan’giita Kalaa Praveisha Bhaaga 3
ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಎರಡನೆಯ ಆವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363532/?pdfSan’giita Preima Liilaa Naat’aka Erad’aneya Aavrxtti
ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಪರಿವರ್ತನ ೩https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363409/?pdfSan’giita Preimaparivartana 3
ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363017/?pdfSan’giitaachaarya Prathama Bhaaga
ಸಂಗ್ರಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364753/?pdfSan’graama
ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363847/?pdfSan’graha Raamaayand-a
ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363548/?pdfSan’graha Raamaayand-a Baalakaan’d’a
ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗವತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363444/?pdfSan’graha Bhaagavata
ಸಂಪುಟ 1https://archive.org/download/Samputa1Sanchike1112/?pdfSamputa 1( Sanchike 11 12)
ಸಣ್ನಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362857/?pdfSand-nd-akategal’u
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364094/?pdfSand-nd-a Kategal’u
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363312/?pdfSand-ndakategal’u
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಮಾಲೆ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364165/?pdfSand-nd-a Kategal’u Maale 8
ಸತಿ ಬೃಂದಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363188/?pdfSatii Brxn’daa
ಸತಿ ವಿರಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363975/?pdfSati Viraaj
ಸತಿ ವಿರಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362707/?pdfSati Viraaja
ಸತಿ ಶಿರೋಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364495/?pdfSatiishiroomand-i
ಸತೀ ಸಾಹಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362748/?pdfSatiisaahasa 5
ಸತ್ಯ ರಾಜ ಪೂರ್ವ ದೇಶ ಯಾತ್ರಗಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/Satya_Raaja_Puurva_Desha_Yaatragalu_Prathama_Bhaaga_1899/?pdfSatya Raaja Puurva Desha Yaatragalu Prathama Bhaaga
ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaURgzwR8GHRc_vTJiLlOrG4_qlVMI1DYwoCzOHumtDZGbepzadNj_LM4hebeLLs5g#11Satya Shodane
ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ೪https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364732/?pdfSatya Ahin’se Gaan’dhii Gran’thamaale 4
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364487/?pdfSatyasan’kalpa
ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364690/?pdfSatyameiva Jayate
ಸತ್ಯವಿದ್ಯಾರಾಜ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362877/?pdfSatyavidyaaraaja Bhaaga 1
ಸತ್ಯವತಿ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Satyavatii_Charitre_1916/?pdfSatyavatii Charitre
ಸತ್ಯಶೋಧನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZcYy0MxGuMob5oU_IUErH2euOqhYyLxyX_1GxQdzldx5kq12EwWbaYO42aNbTOXlw#5Sathashodhane
ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364709/?pdfSatyashoodhane Gaan’dhi Aatmakathe Modalaneya Bhaaga
ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364264/?pdfSatyashoodhane Gaan’dhiijiiyavara Aatmakathe Naalkaneya Bhaaga
ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಐದನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364263/?pdfSatyashoodhane Gaan’dhiijiyavara Atmakathe Aidaneya Bhaaga
ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364274/?pdfSatyashoodhane Gaan’dhiijiyavara Aatmakathe Erad’aneya Bhaaga
ಸತ್ಸೇವೆ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364678/?pdfSatsveive 4
ಸತ್ರೀ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362853/?pdfSatrii Niiti Kathegal’u
ಸತ್ವಸಾರ 4ನೆಯದುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364585/?pdfSatvasaara 4 Neyadu
ಸತ್ವಶಾಲಿ ರಷ್ಯಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364011/?pdfSatvashaali Rashiyaa
ಸತ್ಕಥಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364042/?pdfSat Kathaa
ಸತ್ಕಥಾ ಕುಸುಮ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364701/?pdfSatkathaa Kusuma Man’jari
ಸತ್ಕಥಾ ಕುಸುಮ ಮಂಜರಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362694/?pdfSatkaathaa Kusuma Man’jari 2
ಸತ್ಕಥಾಲಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363079/?pdfSatkathaalaapa
ಸಬೋಧ ಸಾರ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363421/?pdfSaboodha Saara
ಸಮಯೋಚಿತ ಸರ್ವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಗ್ರಹ 2https://archive.org/download/SamayochitaSarvaSmrutiSamgruha2/?pdfSamayochita Sarva Smruti Samgruha 2
ಸಮತಿ ಮದನಕುಮಾರರ ಚರಿತhttps://archive.org/download/Samati_Madanakumaarara_Charitra_1913/?pdfSamati Madanakumaarara Charitra
ಸಮತಾವಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364029/?pdfSamataavaada
ಸಮರ್ಪಣ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363516/?pdfSamarpand-a 1
ಸಮರ್ಪಣ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363632/?pdfSamarpand-a 2
ಸಮರ್ಪಣ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363633/?pdfSamarpand-a 3
ಸಮರ್ಪಣ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363559/?pdfSamarpand-a 4
ಸಮರ್ಪಣ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363343/?pdfSamarpand-a 5
ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447708/?pdfSamakaleena Kannada Sanna Kathegalu
ಸಮಾಜ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363580/?pdfSamaaja Darshana
ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸಕ್ರಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363578/?pdfSamaaja Vikaasakrama
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTGZm9GlDku4Ct2SyX6lDFEECzwykzQyTpL-fPYeuOSJDD5Zohkku8mAm-8Zg97hEQ#6Samaja Vignana
ಸಮಾಜ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364541/?pdfSamaaja Garbhadalli
ಸಮಾಜ ಪರಿಚಯ ಪಾಠಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325313/?pdfSamaaja Parichaya Paat’hagal’u [7th Class]
ಸಮಾಜದ ಗೋಳು ಅಮೃತವಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363977/?pdfSamaajada Gool’u Amrxtavaand-i
ಸಮಾಜರಹಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪುಷ್ಪhttps://archive.org/download/Samaajarahasya_Dvitiiya_Pushhpa_1917/?pdfSamaajarahasya Dvitiiya Pushhpa
ಸಮಗ್ರ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/HxUoJ93E6GscCjWjEo0WHynDwYO7A-Ev-GBRXBBYE2_ck1CTxejai4Wzwc0vsqF3bz3lPaC0O4VZOqMcuAbIeg#25SAMAGRA YOGA CHIKITS
ಸಮಗ್ರ ಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQgbswZLFm9xFPzrWi994WFb3-2GxzJxXBFjGzft5EPBQinUs6DqflbEiAMtQXhq9A#21Samagrha Bale Besaya
ಸಮಗ್ರ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQVo-IJz9Bhb_lkCxSNgEvkoLEk72RPa8IkFsimNxtLq9R0vpJcpuXZyBRtEMPWIig#18Samagrha Beejothpadane(Re-Print)
ಸಮಗ್ರ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVfk1rECNpF6o5bGfewE-8dCw8nix8CtLPUxwCUrZR64Cq4urt-UB_dPeb9M5Tgg1Q#19Samagrha Beejothpadane(Tarakari Bele)
ಸಮುದ್ರ ಗೀತಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363088/?pdfSamudra Giitagal’u
ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363724/?pdfSamudradaachiyin’da
ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363768/?pdfSamudradaacheyin’da Bhaaga 2
ಸಮುಚಿತ ಲೇಖನ ಭಾಗಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363800/?pdfSamuchita Leikhana Bhaagan’ Viii
ಸರ ಪುಷ್ಪ ಎರಡುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363085/?pdfSara Pushhpa Erad’u
ಸರಸ ವಿರಸ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362979/?pdfSarasa Virasa 1
ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362777/?pdfSarasammana Samaadhi
ಸರೋಜಿನಿದೇವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364325/?pdfSaroojinideivi
ಸರೋಜಾ ನಳಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364436/?pdfSarooja Nal’ini
ಸರ್ ಜಗದೀಶ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364310/?pdfSaraa Jagadiisha Chan’dra Boosa
ಸರ್ವಮೂಲ ಸುಧಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382105/?pdfSarvamoola Sudha
ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382182/?pdfSarvamula Granthagalu Brahadaarand-yakoopaniishhad Bhaashhya Vol.4
ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364437/?pdfSarvajanj-a Muurti 2
ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363853/?pdfSarvajnj-a Vachanagal’u
ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363902/?pdfSarvajang-a Kavi
ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ 29https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362642/?pdfSarvajanj-a Kavi 29
ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363985/?pdfSarvoodaya Samaaja
ಸವಿನುಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362796/?pdfSavinud’i
ಸವಿಗನಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364660/?pdfSaviganasu
ಸಾಧನಾ ಕುಟೀರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364571/?pdfSaadhana Kut’iira
ಸಾಧು ಸದಾಶಿವ ಲೀಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362588/?pdfSaadhu Sadaashiva Liile 2
ಸಾಧ್ವಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363393/?pdfSaadhvii Sakhuubhaayi
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಉಪಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363867/?pdfSaamaanya Jnj-aana Byaan’kugal’a Upayooga
ಸಾಮ್ಯವಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363370/?pdfSaamyavaada
ಸಾಮ್ಯವಾದವೇದಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363642/?pdfSaamyavaadaveivike
ಸಾಮ್ರಾಟ ಉತ್ತರಕುಮಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363751/?pdfSaamraat’a Uttarakumaara
ಸಾರಜನಕದ ಮಹತ್ವ 26https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363802/?pdfSaarajanakada Mahatva 26
ಸಾರ್ವಜ್ಞಿಕ ವಚನ ೨೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364241/?pdfSaarvajanika Vechcha 21
ಸಾರ್ವಜ್ಞಿಕ ಹಣಕಾಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363636/?pdfSaarvajanika Hand-akaasu
ಸಾರ್ವಜ್ಞಿಕ ಹಣಕಾಸುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUCgnlZCH-vkz8gqf-EByVee10puKiaOLl9WNej6UvEEaMJJERe_84ropuSBJyhVtw#3Sarvajanika Hanakaasu
ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXWCBlP4CvtmdRibwtwIOKPzF9ifVIe7hZHQf2esHM0G12AVRd4pqxXKzMzoFynBVQ#22Savayava Rasayanashastra
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxe08B0VRhMJATSGDnOHRTxlaIS_GtBJRARaRm6gGLSUZaMvpf6ABkG2KnLHAnaXXfw#21Savayava Krishi Sampnmoolaglu
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxS6VYJdaPEU8oo7OuktQLjrM5jHUyHEu5gEnpU16UBwCTusmjHfZLwndWe-QUy19wQ#21Savayava Krishi Ondu Kiruparichaya
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೊಂದು ವರದಾನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVwfy8A25JNuwHuLxJc0dJJd4bBMEnBfcibOuhNEiW5NEkhM9qJzYL2PJpdVxYWMuw#20Bio-Dijester Saavayava Krishigondu Varadaana
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTOPf_TNAVTvLrC2stbPW93imuuWom4uxmTxEtVgq1GspqoWhtaGFJH_obkX0z9rFQ#20Savayava Gobbaragalu
ಸಾವಿನ ಸಮಸ್ಯೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364509/?pdfSaavina Samasye
ಸಾವಿನ ಮೇಜವಾಣಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363035/?pdfSaavina Meijavaani
ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Saavitriya_Charitre_1920/?pdfSaavitriya Charitre
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxegLJNNZgGj7Nl7c7Y4KQPTdG7evx_pBzgxVffdoQdiO8morwvqOj6jQRgBmzC1X6w#23Sakuprani Moolada Sonku Rogagalu
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcYyWbyK8DE6UdSgEe59NgtEpNKgGXQ-P2iBmGM-VVGEPaEzdCTnP1IODxf_IUTDfQ#23Sakuprani Brunashastra
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxe_CLob0u0EoYLW4jVVfE2jRKV_For_fAFw5CdmtmDe0u2S27I6Kw-E9CBG8bszyDQ#22Sakupranigala Shareera Kriyashastra Parichaya
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfOcVGR35FKzsnsn-31XUL4pyEYjXVA_YPz6xxOvGUjKyk0G2uYaorMtpIhIYBiDmA#11Sakupranigala Shareera Kriyashastra Parichaya
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSEcqjzUZM25t7C0OE1J1E5gklwpE0laIi0TPMFkAUfYQCHDeY3Sie8DeC3xar0IUA#17Sakupranigala Shareera Kriyashastra Parichaya
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXHG1JNM_7X6ZB8gHEGLyHyvisFU-5pjI-AW8yAHRU1byxWnWU2OOiEdkGzgc2AqQg#24Sakupranigala Keelu Mattu Snayu Shastra
ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/Saahitya1924/?pdfSaahitya
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮೀಮಾಂಸೆhttps://archive.org/download/SahityaSamshodhaneVimarsheMimamse/?pdfSahitya Samshodhane Vimarshe Mimamse
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕಲನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363945/?pdfSaahitya San’kalana
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿhttps://archive.org/download/sahityasanjeevan015242mbp/?pdfSahitya Sanjeevani
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿhttps://archive.org/download/SahityaSanjeevani/?pdfSahitya Sanjeevani
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381943/?pdfSahitya Sanjeevani
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381995/?pdfSahitya Sanjeevani
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/tG1p9d0UB9BRWnwok_sfwrRDeqm9dm6nhce-xbWOvYJ9tMQNbQl2_Lm5I8mtD_b-4iwybPUEV7j5JL2rSd9GwA#40Sahitya Sanjeevani
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364283/?pdfSaahitya Samiiqs-a
ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363780/?pdfSaahitya Ban’du Upanyaasa
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಣಿಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362894/?pdfSaahitya Mand-emaale
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಗಧರ್ಮ ಭಾಗ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362723/?pdfSaahitya Mattu Yugadharma Bhaaga 3
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಹಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363781/?pdfSaahitya Vihaara
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಹಾರ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363235/?pdfSaahitya Vihaara Pustarka
ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ 90https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362996/?pdfSaahitya Shakti 90
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆhttps://archive.org/download/DLIKannadaSahityaPatrike/?pdfSahitya Patrike
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕೆhttps://archive.org/download/Saahitya_Parishhat_Patrike_Vol_II_1917_1918_1918/?pdfSaahitya Parishhat Patrike Vol II 1917 1918
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363848/?pdfSaahitya Praveisha Vol 2
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364164/?pdfSaahitya Prachaara
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವಾಳhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364023/?pdfSaahityada Jiivaal’a
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364447/?pdfSaahityadalli Pragati
ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364654/?pdfSaahityaan’ka
ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞರ ಆತ್ಮಕಥನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364266/?pdfSaahityajanj-ara Aatmakathana
ಸಾಲು ದೀಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363789/?pdfSaalu Diipa
ಸಾಲುದೀಪ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364355/?pdfSaaludiipa Kathaa San’grah
ಸಾಗರದಾಚೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364341/?pdfSaagaradaache 6
ಸಾಗುವಳಿ ಉಪಕರಣಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXvrjXzeSO-ZX7v2RCFykVY3xLs0CWN8lvFaMvohW3dws50_KbPNqna4R0ItbaYTGg#13Saguvali Upakaranagalu
ಸಹಸ್ರಪದಿ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaVImFx54XSYaxkBj_GJTcrP754VVLODhxU_KVi2_TaYCmbYRuNiMcqMlzu7ioX0wA#15Sashasra Padi Shastra
ಸಹಕಾರ 40https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364210/?pdfSahakaara 40
ಸಹಕಾರಿ ನಿಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363795/?pdfSahakaarii Niban’dha San’graha
ಸಹಕಾರಿ ನಿಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363988/?pdfSahakaarii Niban’dha San’graha
ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcdzP6mUS5DgAt51z0SP_0TqZEZF_3FmtyvlvJFz8pSmNeFAXqkGfxqJ-sXbI4N4Pw#23Sahakari Besaya
ಸಹಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣ ಸೇವೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaIpXxwwcTXO0I6HMc3e7e4WmgvV-aRw7YgS45a1aCS1yJAoBLNnHhhkVbxP7rERuQ#14Sahakari Vistharana Seve
ಸಹಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣ ಕಾರ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSeLhJdJ17NRsF7f1ID9XO_kASH6htCQk393IZf6_ygc5Takk7RhAcbqRqiwKwpeCg#14Sahakari Vistharana Karya
ಸಹಕಾರಅ ನಸು ನೋಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363844/?pdfSahakaarada Nasu Noot’a
ಸಭಾ ಪೂಜಾhttps://archive.org/download/SabhaPujaaa/?pdfSabha Puja
ಸಖೀಗೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363372/?pdfSakhiigiita 1
ಸಪೋಟ ಮತ್ತು ಸೀಬೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXmxi106RK1hbpRbY-onPYkr73vroNhYtANIVqZ-MRwnz1UAU1QY381ObdoTs-9qCQ#19Sapota Mattu Seebe- Reprint
ಸಪ್ತರಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363623/?pdfSaptaran’ga
ಸಪ್ತಪದಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363883/?pdfSaptapadi
ಸಪ್ತಪದಿ ವಿವಾಹ ಮಂಗಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364357/?pdfSaptapadi Vivaaha Man’gala
ಸಜೀವ್ಫ ಸಸ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxf1m2ceLIYKzXjWrMX64nIoV-_0Nf6-mgMQxFv5ZTBJ4GlZsqEqbExEZPN-HHgQW5A#14Sajeeva Sasya
ಸಚಿತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363865/?pdfSachitra Saamaanya Jnj-aana
ಸಚಿತ್ರ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVXoiigRPSwqa6pf08J5o3SIL9tj2WsAMa16J3-jBJFbqYEcX5mamfV4jCtVWSN75A#12Sachithra Battada Bele
ಸಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಪುರುಷರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363897/?pdfSachitra Raashht’riiya Mahaapurushharu
ಸೈಮಣ್ಣನ ತಂದೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363479/?pdfSaimannana Tan’de
ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364473/?pdfSuutrada Bon’be
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364513/?pdfSuurya Grahand-a
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxekinFq_lenEtTYpnVoeRf9jvfXj5uEfIcqwOUhRFRVupYQmGzv__OcUty0FAePhdA#15Suryakanthi
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಕನಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287373/?pdfSuryakantiya Kanasu
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363003/?pdfSuuryaasta
ಸೂರ್ಯಭೇದನ ವ್ಯಾಯಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363008/?pdfSuuryabheidana Vyaayaama
ಸೂರ್ಯಪಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363202/?pdfSuuryapaana
ಸೂಕ್ತಿ ಸುಧಾರ್ಣವಂ 25https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363277/?pdfSuukti Sudhaarnd-avan’ 25
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಜಗತ್ತುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxe8RutiLIvlJkQhIJ9p8v4WE6NyFE-0u3UFfKxSMUNoN7q3x0Ax5t-nVO2RpOYiLtA#13Sukshmajeevi Jagathu
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ರಕ್ಷಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSJGQxmjWAzVFWao8spD2obAUg8YPQ2svzIGufUuCUGToEXjZu7tF9vCxy9NOSWfeQ#12Sukshmajeevigala Parisara Shastra Mattu Sonku Rakshana Shastra(Sukshmajeevi Jagathu
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಯಾಪಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRp-gJlYoY9Zkpg-IZq6OJ2mQtlBqOP-I4QSFvxTDGCs3C_K1QqKXgsMpbZ98hN_EQ#25Sukshmajeevigala Chayapachaya(Jeeva Dravya Parinama) Kriyegalu Rachane Mattu Karya Sambanda.(Sukshmajeevi Jagathu
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳ ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXlNV3N2aDQ7tQI8u8ZXRTiXP8WIkxPS2VAtfDFkjXyZz9oIlXTsL39Gpf64Fj5c7A#12Sukshmajeevigalalli Uthparivarthane Hagu Anuvamsheeya Gunugala Punar Samyojane(Sukshmajeevi Jagathu
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYAeehn4v14keG2E2U5ERDN0dS6CZJTLuSZpVsEXuaKtaNAScyQgaiHPcKW6DNYtAQ#25Sukshmajeevigalu Utpathi Maduva Aharagalu Mattu Rasayanika Kinvagalu(Ahara Sukshma Jeevi Vijnana
ಸೂಳೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363349/?pdfSuul’e
ಸೂಳೆಯ ಸಂಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364034/?pdfSuul’iya San’saara
ಸೋತು ಗೆದ್ದವಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362766/?pdfSootu Geddaval’u
ಸೋಲೋ ಗೆಲುವೋhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364635/?pdfSoloo Gelupoo
ಸೀತಾ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Siitaa_Charitre_1914/?pdfSiitaa Charitre
ಸೀತಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382108/?pdfSitayana
ಸೀತಾರತ್ನಮಾಲೆ 29https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364455/?pdfSiitaa Ratna Maali 29
ಸೀತಾರಾಮ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362587/?pdfSiitaa Raama 1
ಸೆರೆಯಾಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363107/?pdfSereyaal’u
ಸೆರೆಮನೆಯ ಕೂರ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362717/?pdfSeremaneya Kuura 1
ಸೇನಾಪತಿ ಡಾ. ಹರಡೀಕರರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364246/?pdfSeinaapati D’aa Harad’iikararu
ಸೇಂಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪಂಚ ರತ್ನ ಕೀರ್ತನhttps://archive.org/download/SaintTyagarajasPanchaRathnaKeerthanas/?pdfSaint Tyagaraja's Pancha Rathna Keerthana's
ಸುದರ್ಶನ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364562/?pdfSudarshana 2
ಸ್ನಾನಫಟ್ಟದ? ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362569/?pdfSnnaanaphat’t’ada Heil’ike Mattu Itara Kathegal’u
ಸುನೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363338/?pdfSuniita
ಸುನೀತ ಸುಧೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363976/?pdfSuniita Sudhe
ಸ್ನೇಹ ಸೂಕ್ತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363109/?pdfSneiha Suukta
ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363212/?pdfSun’dara Kathegal’u
ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363981/?pdfSun’dara Kathegal’u
ಸುಂದರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364551/?pdfSun’dari
ಸುಂದರಕಾಂಡಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363226/?pdfSun’darakaan’d’an’
ಸ್ತವ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363493/?pdfStavaku Sumaan’jali
ಸ್ತೋತ್ರ ಕುಸುಮ ಮಾಲಾhttps://archive.org/download/StotraKusumaMala/?pdfStotra Kusuma Mala
ಸ್ತೋತ್ರ ಕುಸುಮ ಮಾಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382290/?pdfStotra Kusuma Mala
ಸ್ತೋತ್ರ ಗುಚ್ಚhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382136/?pdfStotra Gucha Volume 1
ಸ್ತುತಿ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494727/?pdfStuti Man’jari
ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧಿhttps://archive.org/download/DLIKannadaStriSambandhi/?pdfStri Sambandhi
ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362643/?pdfStriiyara Samasyegal’u
ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾಸಿಕ ನಿಯಮhttps://archive.org/download/StreeYaraMasikaNiyama/?pdfStree Yara Masika Niyama
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363449/?pdfSthitaprajanj-a Darshana
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರುhttps://archive.org/download/SthitaprajnaShriChannabasavadevaru/?pdfSthitaprajna Shri Channabasavadevaru
ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುhttps://archive.org/download/HistoryOfSthanikaBrahmins_201501/?pdfSthanika Brahmanaru
ಸುಧಾ ತರಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364212/?pdfSudhaa Taran’ga
ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcJqjV22ijc1mgBXDCKnabhJMKa5u-UguR6dhBngTMnCq3ghM3IX_5qWI5-tHPkBMg#16Sudharitha Beejothpadane
ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXKicpD21bBEjJwxIoZBqwfwkxw-_oXIhuqDcWjNfF4NPG6rKvj5qLnbqH8c78Jh1g#20Sudharitha Hainothpadane
ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcQNLssbxa5u7o9NHbbEv0lT0kccbJJGo8rL0ZJTfnvWE08-1ges3Rryb-io--V2-w#19Sudharitha Tarakari Besaya
ಸುಬೋಧ ಬೀಜಗಣಿತ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363818/?pdfSubhoodha Biijagand-ita Maaadalanaya Bhaaga
ಸುಬೋಧ ಬೀಜಗಣಿತ ಭಾಗ ೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363925/?pdfSuboodha Biijagand-ita Bhaaga 2
ಸುಬ್ಬಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362709/?pdfSubband-nd-a
ಸುಮನಾಂಜಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363063/?pdfSumanaan’jali
ಸುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುರಾಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362768/?pdfSumati Mattu Anuraadhaa
ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯhttps://archive.org/download/DLIKannadaSmrutiSutraJyotishya/?pdfSmruti Sutra Jyotishya
ಸ್ವಯಂವರ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364807/?pdfSvayan’vara 3
ಸ್ವರತಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362805/?pdfSvarati 2
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸೋಪಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364696/?pdfSvaraajya Soopaana
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸುಗಂಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364853/?pdfSvaraajya Sugan’dha
ಸ್ವರ್ಗ ದೋಳಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363851/?pdfSvarga Dooligal’u
ಸುವರ್ಣ ಸಂಪುಟ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362635/?pdfSuvarnd-a San’put’a Gran’thamaale 5
ಸುವರ್ಣ ಕೃಷಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfRT6alpFkeoE49lR2JFgxMTMu2IfcsQ_SMjLfkscvPsMq-k708xtZnOQgbDpIyj1Q#20Suvarna Krishi
ಸುವರ್ಣಸುಂದರಿhttps://archive.org/download/Suvarnasundari1918/?pdfSuvarnasundari
ಸ್ವರ್ಣರೇಖೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362856/?pdfSvarnd-areikhe
ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತೋದ್ಯಾಪನಂhttps://archive.org/download/SvarnagouriVratodyapanam/?pdfSvarnagouri Vratodyapanam
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು 31https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364837/?pdfSvargada Baagilu 31
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363969/?pdfSvaatan’trya
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘರ್ಜನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364483/?pdfSvaatan’trya Gharjane
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರಕರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363315/?pdfJosapha Myaajhini Svaatan’trya Viira Saavarakara
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನಾದಿತ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363894/?pdfSvaatan’tryada Anaaditva
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363963/?pdfSvaatan’tryada Anaaditva
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364472/?pdfSvaatan’tryada Kid’igal’u
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆಡೆಗೆ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362568/?pdfSvaatan’trya Ded’ege 3
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೇವಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮರಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325320/?pdfSvaatan’tryadeivi Kittuura Chennammaraand-i
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುದ್ಧ 1853https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325199/?pdfSvaatan’trayuddha 1853
ಸ್ವಾಧೀನ ಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364530/?pdfSvaadhiina Jiivana
ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447725/?pdfSwamy And Friends
ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364693/?pdfSvaami Mattu Avana Sneihitaru
ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363335/?pdfSvaami Mattu Lavana Snehitaru
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363949/?pdfSvaami Viveikaanan’daru
ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಬಾರದೇhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362792/?pdfSvalpa Nagabaaradei
ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364129/?pdfSvalpadralli Svaarasya
ಸ್ವಪ್ನಜೀವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363320/?pdfSvapnajiivi Mattu Itara Kathegal’u
ಸುಶೀಲೆhttps://archive.org/download/Susheele_1913/?pdfSusheele
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾನ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡ ರೇಖಾ ಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYBJjy5mg6vuuBjVZIT2bYlSgXQthSAJJLQgjrJsU5RAw8bhnHd0ewvnq-eWKkPk6A#9Sakandha Mahapuranma: Avanthya Khanda Rekha Khanda
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfLi1nH2HDJ0kfOBpqoGV6VTBAp2qYyQJ3FJylx8-RpAAcp42K8PgoK7xEEo6LFpqg#10Sakandha Mahapuranma
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbkdR5wmcdcHPwz8TLlrX5BSDo7Y-A7s_iMtG9YIbf37d0Ij9tIhCjuMquSCqgeERA#9Sakandha Mahapuranma: Bramha Khanda - Vol 13 Part - 3
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾಣ ವೈಷ್ಣವ ಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRKp3gLi9Odx9NACu4enP069N6zEMlL50IfBlXNe08rnJ_YtfT6HmNHpjq6xwJCabg#9Sakandha Mahapuranma: Vyshanava Khanda - Vol 9 Part 8 (9)
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕಾಶಿ ಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUXuxwasnxwGw3nsPeawsigBmaZQ15hD1-CZsgVygdW-k7L0tYvFrF8yYQ0d81VOAQ#9Sakandha Mahapuranma: Khashi Khanda - Vol 14 Part 4
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕಾಶಿ ಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcR9UqVe6E1bImAOzT6Pg2q5gUqj3RpG6eW5lPwtJzQ4l5UP97-Vg0YP3J5XfN0sJw#9Sakandha Mahapuranma: Khashi Khanda - Vol 16 Part 4
ಸ್ಕಂದ ಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQXPqEXggVpKb3Hv6OmoRCTx5xv6kxLRKZAltxJW-CckLndq42tRM3meFuh6_CKeOA#10Sakndha Mahapuranam Vol-3
ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/skandhapuranamvo015332mbp/?pdfSKANDHA PURANAM VOL
ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363329/?pdfSkaan’damahaapuraand-an’ Maheishvara Khan’d’ada
ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfyfzQZyaUkhrM-xj14ZqO2oSCer9Ez6Neu6Ar7FTOKyp2v-1KfDr09LP1y5rPdN2w#1Sri Skaandamahaapuranam (Moola Mattu Annuvaada Sahita)
ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRcJZzsWVu4Us8LyZ_ABfzPWEiLFcMLSD0V4d1Ms-CuxgnsXocjj77xUY8R3Z_AHlw#7Srimatskandapurananthargatha Sootha Samhita
ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ವೈಷ್ಣವ ಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxeJX8SKnLliG7Kj8OFEmAA9XriiGJ25hx-WvcXNk6omZuflJD6JJNSI31KQ4NWi6dQ#9Sakandha Mahapuranma: Vyshnava Khanda - Vol 7 Part - 3 4
ಸ್ಕಂದಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363999/?pdfShriishivarahasya San’put’i 9
ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364377/?pdfSkuula Mist’ras Saamaajika Kathe
ಸುಕೃತ ? ಸೂಕ್ತಾರ್ಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364137/?pdfSookrart’as
ಸುಲಭ ಚರಣದ ಪದ್ಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363208/?pdfSulabha Charand-ada Padyagal’u
ಸುಳಿಗಾಳಿ 1 Sul’igaal’i 1
ಸುಳವು ಹೊಳವು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364075/?pdfSul’avu Hol’avu
ಸುಳಾದಿಗಳು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363062/?pdfSul’aadigal’u
ಸುಭದ್ರೆhttps://archive.org/download/Subhadre1919/?pdfSubhadre
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcseqT_5x4QzY1jK5de5yFa7aCkyS9hm_S5GY1_0qLkiPo7zrPGt7XFGiRx0SbRa4Q#13Sugandha Dravya Sasyagalu
ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364215/?pdfSubhaashhita San’grahagal’u 38
ಸುಭಾಷಿತ ಗ್ರಂಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494751/?pdfSubhaashhita Gran’tha
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364340/?pdfSubhaasa Chan’dra Boosa
ಸುಖಲತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364849/?pdfSukhalataa
ಸುಭೇಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxes9R5P6xjxR0XzvSUqcD5LY-eCQ8_xtYef4d2rGjiaqVKvnEDHtnA7aCo_fWKfTVA#11Subhekshethege Tereda Bagilu- Reprint
ಸುಗ್ಗಿಯ ಕತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363223/?pdfSuggiya Katagal’u
ಸುಜ್ಞಾನಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363905/?pdfSujnj-aanaamrxta
ಸೌಮಿತ್ರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364317/?pdfSaumitri 136
ಸೌರವ್ಯೂಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363843/?pdfSauravyuuha
ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪರಿಣಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484383/?pdfSaugan’dhi Kaa Parind-aya
ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362727/?pdfSaubhaagyavati
ಸೊಹ್ರಬ್ ಮತ್ತು ರುಸ್ತುಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363177/?pdfSohraab Mattu Rustun’
ಸೊಹ್ರಾಬ್ ರುಸ್ತುಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364500/?pdfSohraab Rustun’
ಸೊಗಸಿನ ಕಥೆ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364477/?pdfSuugasina Katha 1 Bhaaga
ಸೊಗಸಿನ ಕಥೆ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363001/?pdfSuugasina Katha Bhaaga 2
ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdmp9RQ_crpbg0-5hN-3EvB41Lvu5t-W9HVaoBqFrQfoyXxIsNqUddZblzw2gl1fpA#15Soppu Tarakarigalu
ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325169/?pdfGhat’anegal’u Nammavalla
ಒಡನಾಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363060/?pdfOd’anaad’i
ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364798/?pdfOd’eyara Kaalada Kathegal’u
ಓಮ್ ಅಶಾಂತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363231/?pdfOon’ Ashaan’ti
ಔದಾರ್ಯದ ಉರುಳಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364219/?pdfAudaaryada Urul’alli
ಔದ್ವರ್ಯದೈಹಿಕ ಪ್ರಯೋಗಃhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381993/?pdfAoudvaryadaihika Prayogaha
ಔರಂಗಜೇಬ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362663/?pdfAuran’gajeiba 2
ಋತು ಶಾಂತಿ ಕರ್ತೃತ್ವಾಧಿಕಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484380/?pdfRuuthu Shaan’thikar^thutvvadhikaara Jijnyasese
ಋಗ್ವಿಧಾನಂhttps://archive.org/download/Rugvidhanam/?pdfRugvidhanam
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾhttps://archive.org/download/RigvedaSamhitha/?pdfRigveda Samhitha
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXHMlhkdcCkm60QrZyxQoylp2b0QYFaxqJCVwC4grIPL2HOVPXVoEVEqdZlRpYfRZw#8Rig - Veda Samhiea - Part 25
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ 5https://archive.org/download/rigvedasamhithav015233mbp/?pdfRigveda Samhitha Volume 5
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ 26https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363045/?pdfRxgveida San’hitaa Bhaaga 26
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೨೩https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363750/?pdfRxgveida San’hitaa Bhaaga 23
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೯https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363153/?pdfRxgveida San’hitaa Bhaaga 9
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ್ 9https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxS4ZQ-KmcLGsqZdWR_xAdXdA1ijDlJoyhWGQehPWMf9cqIf5NtyTOdRJ1HSYK2GvMw#7Rgveda Samhita Part - 9
ಋಗ್ವೇದ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325322/?pdfRxgveida Kathegal’u
ಋಗ್ವೇದ ಪರಿಚಯ ಮಂಡಲ 2https://archive.org/download/RigvedaParichayaMandala23And4/?pdfRigveda Parichaya Mandala - 2
ಋಗ್ವೇದ ಪರಿಚಯ ಮಂಡಲ ೨೩ಽ೪https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381941/?pdfRigveda Parichaya Mandala - 23 &4
ಋಗ್ವೇದನಾಮhttps://archive.org/download/Rigvedhanama/?pdfRigvedhanama
ಋಗ್ವೇದನಾಮhttps://archive.org/download/rigvedhanama015234mbp/?pdfRigvedhanama
ಋಗ್ವೇದನಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381942/?pdfRigvedhanama
ಋಗ್ವೇದನಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381984/?pdfRigvedhanama
ಋಗ್ವೇದನಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382265/?pdfRigvedhanama
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxd0rPSD5cNLR6kkt2dJ8knVUF0ZALjDti8PsSnqzD2QEAogx2-xJTINYXSB7ZI0k_g#0Rhigvedasamhita
ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325255/?pdfChaan’duugoopanishhata
ತಿನಿಸು ಮಾಲೆ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364039/?pdfTinisu Maale 1
ತಿಂಮನ ತಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364076/?pdfTin’mana Tale
ತಿರುಮಾಯ್ವಾಳಿ ಪಂಚಮ ಶತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363705/?pdfTiruvaaymaal’i Panj-jamashataka
ತಿರುವಾಯ್ಮಾಳಿ ಚತುರ್ಥ ಶತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363704/?pdfTiruvaaymaal’i Chaturtha Shataka
ತಿರುಕರ ಪಿಡುಗುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363420/?pdfTirakara Pid’ugu
ತಿರುಪಾಣಿ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364608/?pdfTirupaand-i 5
ತಿರುಪ್ಪವೈ ಸಂದೇಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382295/?pdfTiruppavai Sandesha
ತಿರುಪ್ಪವೈ ಗೀತಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382294/?pdfTiruppavai Geetamale
ತಿವೇಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363979/?pdfTriveind-ii
ತಿಲೋತ್ತಮೆhttps://archive.org/download/Tiloottame_1920/?pdfTiloottame
ತಂತ್ರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382137/?pdfTantra Sara Sangraha
ತಂತ್ರಗಾರ ಕರಟಕರಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363840/?pdfTan’tragaara Karat’akaraaya
ತಂಗಾಳಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363920/?pdfTan’gaal’i
ತತ್ವದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363864/?pdfTatvadarshana
ತತ್ವತ್ರಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382293/?pdfTatvatrayam
ತತ್ವಮುಕ್ತಾಲಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382168/?pdfTatvamuktaakalaapa
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/DLiKannadaTatvashastra/?pdfTatvashastra
ತತ್ವಶುದ್ಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382200/?pdfTtatvashuddhi Vol.1 And 2 (part 1-6)
ತತ್ವಶುದ್ಧಿ ಎಂಬ ವೇದಾಂತಪ್ರಕರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363707/?pdfTatvashuddi En’ba Veidaan’taprakarand-a
ತತ್ವಜೀವಿ 10https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362684/?pdfTatvajiivi 10
ತತ್ವೋಧೂತವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484389/?pdfTatvoodhootavu
ತಮಿಳ ಪಾಠಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363437/?pdfTamil’a Paat’hagal’u
ತಮಿಳು ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287304/?pdfTamil Kathegalu
ತರಂಗಿಣಿ ವಿಯೋಗಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364575/?pdfTaran’gind-ii Viyoogini 5
ತರಂಗಿಣಿ ಅಮೃತಗರಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364574/?pdfTaran’gind-ii Amrxtagarala
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfBSuHusetAH3T9G5G5rcRSJ7rqB9guBKZ04NhmGns1HpobxVVOWsSG9V1fEkII9xQ#23Tarakari Belegala Keeta Niyantrana
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcQCln4uBSiisPy0rkmNgLUzngli1uuNkjgr_EWSJam8RslHuhBMOWtRYQtpLGieRg#21Tarakari Belegalige Beeluva Keetagalu Hagu Avugala Hatoti
ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxX4e_DTDTghGdd5cuKmu0qLke-aphFxKXVk9K7UPn6tkWtSjIm-Rv9eoHlZ-9FJbrw#23Tarakari Besaya
ತರುಣತುರ್ಕಸ್ತಾನ ಕಮಾಲ ಪಾಶ ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364260/?pdfTarund-aturkastaana Kamaala Paashaa
ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362706/?pdfTaayi Satta Magal’u
ತಾಯಿ ಬಯಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362799/?pdfTaayi Bayake
ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363984/?pdfTaayi Makkal’u
ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364741/?pdfTaayi Makkal’u
ತಾಯಿನಾಡುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364722/?pdfTaayinaad’u
ತಾರತಮ್ಯಸಾರ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363205/?pdfTaaratamyasaara 3
ತಾವರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363467/?pdfTaavare
ತಾವರೆಕೆರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363246/?pdfTaavarekere
ತಾಳಿಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂಲಿನೇ ???https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363353/?pdfTaal’iikat’t’ookkuuliinei
ತಾಪತ್ರಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364113/?pdfTaapatraya
ತಲೆ ಹರಟೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362702/?pdfTale Harat’i
ತಳಿರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362647/?pdfTal’iru
ತಳಿರು ತೋರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363046/?pdfTal’iru Tuurand-a
ತಪೋಬಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364616/?pdfTapoobala
ತಪ್ಪಿದ ಹೆಜ್ಜೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363860/?pdfTappida Hejje
ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಕೊಯಿಲಿನೋತ್ತರನಿರ್ವಹಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcMJch9u5ugEOT4UEn9AaIl99hT6f7E0xPZ-LXxRsOxFtC70Lc0FQ6mSfANksaWqlg#20Thotada Belegala Koilinothara Nirvahane
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUyKzglqP2RrPqPgi64LYtPQviI4AGv-hnKlEl4WZ_YETytdyJoR_AVasByAXyjN1Q#16Thotagarike Paribhashika Shabdakosha
ತೀರಿದ ಆಸೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362609/?pdfTiirida Aase
ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364394/?pdfTiirtha Yaatregal’u
ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382231/?pdfTheerthashethra Mahima
ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363609/?pdfTiirtha Kshheitramahimaa 103
ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364514/?pdfTenaali Raamakrxshhnd-a
ತೆನೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363423/?pdfTenegal’u
ತೆಂಗಿನ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxV_jCyCcwHMgaTryGBRKMUERJTTDk4requjMFlpUyj7d6RYCJP9Hh5qV_G5ZDVbc2Q#24Thengina Besaya
ತೆಂಗುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxW917UbLPNwb7cztJ7gBJICKhckKOtAPblyun7Ckjj4O1UIS-2Usvlx3jPLt2fni9A#22Thengu
ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362858/?pdfTereya Mareyalli
ತೆರೆಮರೆಯ ಚಿತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364630/?pdfTeremareya Chitragal’u
ತೆಲುಗು ಚಾಟು ಪದ್ಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364180/?pdfTelugu Chaat’u Padyagal’u 43
ತ್ಯಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364781/?pdfTyaaga
ತುಂಬಿದ ಮನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364261/?pdfTun’bina Mane
ತುಂಬಿದ ಕೊಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364205/?pdfTun’bida Kod’a
ತುಂಟನ ಪದಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363777/?pdfTun’t’ana Padagal’u
ತುತ್ತೂರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363082/?pdfTutuuri
ತ್ರಿಸಲ ವರ್ಣಗಳು 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382296/?pdfTrisala Vanragalu Part - 3
ತ್ರಿವೇಣಿ ಗೈಡ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363878/?pdfTriveind-i Gaid’a
ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364586/?pdfTrishan’ku Svarga
ತ್ರಿಶೂಲಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363954/?pdfTrishuuligal’u
ತ್ರಿಕಾಂಡಸಾರಾರ್ಥಬೋಧಿನಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTj3B22E3mrqnMDPDLh07Q0MsXzbJzjdXx9vL-DbgzXHToh33BRiwb_CgtU3v_IXew#4Thrikaandasaaraarthabodini
ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxV2xzs9CACBTYwgyQfs8dUBCTpUtFMV8feeJBvi2uvFaGeDLDiETi3OnO8ZWrgqxIQ#13Trikonamithi
ತ್ರಿಪುರ ದಹನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363392/?pdfTripura Dahana
ತುರಾಯಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362655/?pdfTuraayi
ತ್ರಾಟಿಕ ನಾಟಕ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363375/?pdfTraat’ikaa Naat’aka 2
ತುಷಾರಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363899/?pdfTushhaaramand-i
ತುಕಾರಾಮ ಗ್ರಂಥ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363426/?pdfTukaaraama Gran’tha 7
ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥ 48https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363586/?pdfTulasii Raamaayand-a Gran’tha 48
ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363332/?pdfTulasidaasa Raamaayand-a
ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುhttps://archive.org/download/TulunadinaItihasadalliSthanikaBrahmanaru/?pdfTulunadina Itihasadalli Sthanika Brahmanaru
ತುಳುನಾಡುhttps://archive.org/download/Tulunadu/?pdfTulunadu
ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಾರಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363122/?pdfTorave Raamaayand-a Saarasan’graha
ತೊಳೆದ ಮುತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363929/?pdfTuul’eda Muttu
ತೊಳೆದಮುತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363987/?pdfTol’ida Muttu
ಥರ್ಡ್‍ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362657/?pdfThard’aklaasa Veit’an’ga Ruumu
ಫಿರಂಗಿಗಳ ಉತ್ಪಾತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364835/?pdfPiran’gigal’a Utpaata
ಫಲಸಂಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364175/?pdfPhalasan’chaya 3
ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ವುದಕೆ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382096/?pdfPhalavidhu Baldudake
ಫಲಾಹಾರ ಶಿವಯೋಗಿ ಪುರಾಣವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363227/?pdfPhalaahaarashi Vayoogiishvara Puraand-avu
ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362652/?pdfPhalapraapti
ಫೂರಾ ಟ್ವೆಂಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325280/?pdfPhoora T’ven’t’i
ಫೌತುಕ ಶಿತಿಕಂಠ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364846/?pdfPhautuka Shitikan’t’ha
ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಚರಿತ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325222/?pdfDhanyakumaara Charita Mattu Vairagya Bhaavana
ಧರ್ಮ - ನೀತಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxeFiIUdj28hu8S9Mgt9Q2_QItCJXgBODrAOokNCUlCf-gamsX7_fCQ8CLObZo3QkPw#5Dharma-Neeti
ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382032/?pdfDharma Samrakshane
ಧರ್ಮ ಸಂಭವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363430/?pdfDharma San’bhava
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364365/?pdfDharma Mattu Niiti
ಧರ್ಮ ವೀರರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325300/?pdfDharma Viiraru
ಧರ್ಮಸಂಕಟ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362845/?pdfDharmasan’kat’a 4
ಧರ್ಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಜಪಾನ್https://archive.org/download/Dharmasaamraajyam_Japaan_1913/?pdfDharmasaamraajyam Japaan
ಧರ್ಮರಹಸ್ಯ ಸತ್ಸಮಾಗಮ ಪ್ರಭಾವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364703/?pdfDharmarahasya Satsamaagama Prabhaava
ಧರ್ಮಾಮೃತ ಸಂಗ್ರಹಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362944/?pdfDharmaamrxta San’grahan’
ಧರ್ಮಾಮೃತಂ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362972/?pdfDharmaamrxtan’ Part I
ಧರ್ಮಾಮೃತಂ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362943/?pdfDharmaamrxtan’ Part Ii
ಧಾನ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQgGk2Dr4gWX_g2gltvNSOJjdLpcmyYu5YQsndt7JjD13RiNYLoQ0Q0m-8SXWV7G-A#15Dhanaya Dastanu Tatwa Mattu Paddathigalu
ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVKN8ojeflvWQuZutBMm8bJf27EMgNkifuRvFhQijxTNchMNirZuOCfxytO_OrZv5A#19Dhanyada Bele Samrakshane Reprint
ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVTXIl6iUD-v1Em4UvDA8x-XF8h45_EMiYR5Yiq0vvUgV-zhTzFC4g9Mn47pvMbRRg#20Dhanyada Belegalige Beeluva Keetagalu Hagu Avugala Hatoti
ಧಾರವಾಡದ ಹುಡುಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364818/?pdfDhaaravaad’ada Hud’ugi
ಧಾರ್ಮಿಕತೇಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325182/?pdfDhaarmikatiija
ಧಾರ್ಮಿಕತೇಜ ಗ್ರಂಥ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364712/?pdfDhaarmikateija Gran’tha 4
ಧೂಮಕೇತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362861/?pdfDhuumakeitu
ಧ್ರುವ ವಿಜಯನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/Dhruva_Vijayanaatakan_1910/?pdfDhruva Vijayanaatakan
ಧ್ರುವ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382035/?pdfDruva Charite
ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Dhruvacharitre_1916/?pdfDhruvacharitre
ಬಡತನದ ಬಾಳು ಪುಷ್ಪ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364593/?pdfBad’atanada Baal’u Pushhpa 4
ಬಡವರ ವೈದ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382001/?pdfBadavara Vaidya
ಬದುಕಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364673/?pdfBadukina Sul’iyalli
ಬಸವ ಜನ್ಮ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325240/?pdfBasava Janma Mahaa Kaavyapu
ಬಸವಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287352/?pdfBasavanna
ಬಸವಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447771/?pdfBasavanna
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363875/?pdfBasavand-nd-anavara Vachanagal’u
ಬಸವಬೋಧಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363760/?pdfBasavaboodhaamrxta
ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362969/?pdfBasavaraajadeivara Ragal’e
ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364337/?pdfBasavaraajadeivara Ragal’i
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆಳ್ಳಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363872/?pdfBid’ugad’eya Bel’l’i
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೇಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362686/?pdfBid’ugad’eya Beid’i
ಬಿನ್ನಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363016/?pdfBinnaha
ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364778/?pdfBisilugudure
ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆ ಮಾಲೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362654/?pdfBisilugudure Maale 6
ಬಿಂದುವಾಸಿನಿಯ ಮಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362798/?pdfBin’duvaasiniya Maga
ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363442/?pdfBittida Bel’e
ಬಿಳಿ ಮುಗಿಲ ಕೆಳಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325167/?pdfBil’i Mugila Kel’age
ಬಿಳಿ ಕಸhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxeSI-2gIi-iI2qMGPxqVFiGhyBrdgMqr6fBoN2wHNQfEPcabyjCsoFwEdmWOsRv-Hg#12Bili Kasa
ಬಿಜ್ಜಮಹಾದೇವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363869/?pdfBijjamahaadeivi
ಬಂದೇ ಬಂದು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364480/?pdfBan’dei Ban’du
ಬಂಧುಪ್ರೇಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362628/?pdfBan’dhupreima
ಬಂಗರ್ವಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447755/?pdfBangarwadi
ಬಂಗಾರದ ಡಾಬುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364032/?pdfBan’gaarada D’aabu
ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಾಲೆ 42https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364464/?pdfBan’gaarada Jin’keya Hin’de Maale 42
ಬಣ್ಣದ ಬದುಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364719/?pdfBand-nd-ada Baduku
ಬಣ್ಣದ ಕಾರಂಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363877/?pdfBand-nd-ada Kaaran’ji
ಬತ್ತhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQbO_vIbCa9JG1Mmct5JgYAWPtMtRVooh8vQwDTn0gHjGTRKZg1TjQ_rpWdLO964QQ#13Batta
ಬತ್ತದ ತೊರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362725/?pdfBattada Tuura
ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVznZON3APYD5cyQiotEJwmDlrqC1hHmY4E5Zi5cwwBVyrHH28l7YUJRp5xy9LltRg#13Battada Bele Keeta Niyantrana
ಬತ್ತದ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZSWD9l1vWOkGYxSOWF3ivT2eBY4QqiUHPVWRk_1E4Z3NiRzfn9tiYDvfFW3vl4oWw#11Battada Besaya
ಬತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUN9QNKbgVErqHPDpUIlbVLGWX9xFXvTHWQ2thgt1lTyMclRzNlXruBkoL-RPZYW_A#13Battada Besaya Samsyagalu Hagu Pariharaglu
ಬತ್ತದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxegKCOphqIJMKqik1RsUtwsic5LZDfScC-eVk-YTnOqOBYyFRtgpyhp9MkBH8hxDVw#19Battada Besayakke Hebbagilu
ಬಾಡದ ಹೂವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363182/?pdfBaad’ada Huuvu
ಬಾಡಿದ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಲೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362578/?pdfBaad’ida Bal’l’i Maale 6
ಬಾನು ಬೆಳಗಿತು 60https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362658/?pdfBaanu Bel’agitu 60
ಬಾಸಿಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363070/?pdfBaasiga
ಬಾಸಿಂಗಬಲ ಗ್ರಂಥ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362730/?pdfBaasin’gabala Gran’tha 8
ಬಾಣ ಕಾದಂಬರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364830/?pdfBaand-a Kaadan’barii
ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364320/?pdfBaabu Raajein’dra Prasaad
ಬಾಲ ನಿಯಮhttps://archive.org/download/Baala_Niyama_1919/?pdfBaala Niyama
ಬಾಲ ಬಂಧನ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364757/?pdfBaal’a Ban’dhana 4
ಬಾಲ ರಾಮಾಯನ ಆವೃತ್ತಿ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363573/?pdfBaala Raamaayand-a Aavrxtti 5
ಬಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಉತ್ತರಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382004/?pdfBala Ramayana Yuddhakanda Uttarabhaga
ಬಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಪೂರ್ವಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382003/?pdfBala Ramayana Yuddhakanda Poorvabhaga
ಬಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382002/?pdfBala Ramayana Balakanda Ayodhya Kanda
ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ 2 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364280/?pdfBaal’a Gan’gaadhara T’al’aka 2 3
ಬಾಲಸರಸ್ವತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364382/?pdfBaalasarasvati
ಬಾಲವಾಜ್ಮಿಯ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364005/?pdfBaalavaajmiya
ಬಾಲಕಾಂಡವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363193/?pdfBaalakaan’d’avu
ಬಾಲಭಾಗವತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363503/?pdfBaalabhaagavata
ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447707/?pdfBalyada Nenapugalu
ಬಾಳ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363583/?pdfBaal’a Deiguladalli
ಬಾಳ ಕನಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363120/?pdfBaal’a Kanasu
ಬಾಳದು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362967/?pdfBaladu
ಬಾಳಸಂಚು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364501/?pdfBal’asan’chu
ಬಾಳಿನ ಗಿಡ ಎರದನೆಯ ಪುಷ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364740/?pdfBaal’ina Gid’a Erad’anei Pushhpa
ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364018/?pdfBaal’ina Gut’t’u
ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363784/?pdfBaal’inalli Bel’aku
ಬಾಳಕೂಡದು?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363907/?pdfBaal’akuud’aku
ಬಾಳುರಿ ಜೀವನ ಜ್ವಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362690/?pdfBaal’uri Jiivana Jvaale
ಬಾಳುವೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ 24https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362631/?pdfBaal’uveya Mad’ilalli 24
ಬಾಗಿನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364307/?pdfBaagina
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325296/?pdfBaagilu Teredittu
ಬಾಪೋ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364438/?pdfBaapo
ಬಾಪು ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325208/?pdfBaapu Kaavyaan’jali
ಬಾಪು ಪಾರ್ಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447688/?pdfBapu Part-i
ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363366/?pdfBahadduur Gan’d’a
ಬಹಿಷ್ಕಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363363/?pdfBahishhkaara
ಬಹು ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYjCYHbfKOKxWk3e77vx4xHfK4V76bCVo1Ev5AfQxgoDAmyKkIOtV3zb84wg3hyXaA#16Bahu Bele Yojane
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬರಹಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363176/?pdfBahumaana Pad’eda Barahagal’u
ಬಲಿದಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363856/?pdfBalidaana
ಬಲವಿನ ಸಂಕಲಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362641/?pdfBalavina San’kali 5
ಬಲೆಯ ಬೀಸಿದರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364647/?pdfBaleya Biisidaru
ಬಳ್ಲಾರಿಯ ಬೆಳಗುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363239/?pdfBal’l’aariya Bel’agu
ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTE4w7IuwwLGZCag6DJifNKVjSQIih6MBTgP0WtHtWhDv2d5seT1RPlMcPX0YQ0nNA#19Balli Mattu Soppu Tarakarigalu
ಬಟ್ಟೀಸ ಪುತ್ತಳಿ ಕಥೆhttps://archive.org/download/Battiisa_Puttali_Kathe_1908/?pdfBattiisa Puttali Kathe
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜಾಗರೂಕತೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRrQW3CFpdfSeg8pWR0Dx1YpdaZ--kqpBZsjVk4xny94iCCWw4OwGncH67StISsWsQ#15Battegala Jagarookathe
ಬೀದಿಯ ದೀಪ ಮಾಲೆ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364728/?pdfBiidiya Diipa Maale 2
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325254/?pdfBiidiyalli Diddaval’u
ಬೀರಬಲನ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325172/?pdfBiirabalana Kathagal’u
ಬೀರೇಶ್ವರನ ಚರಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325287/?pdfBiireishvarana Charitra
ಬೀಜಗಣಿತ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYVTfBcpsc3Qa6O8P4Tu3jKs6lEDvTImZWAnCZUyRy8BftCrnIJ2xPXeg2eDpbDZMw#13Beejaganitha Parichaya
ಬೀಜಗಣಿತ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdLKpiXeEaDEocN3dhqy62EBcypF53U26slD30DWR9VtNOujsQLlAC6JZo4J7k_MGw#12Beejaganitha Parichya
ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363786/?pdfBed’agina Vachanagal’u
ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ಬೇತಾಳ ೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364576/?pdfBennahattida Beitaal’a 2
ಬೆಂಗಾಲಿ ರಂಗಭೂಮಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287350/?pdfBengali Rangabhumi
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ತಾಕೀತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364448/?pdfBen’gal’uurigon’du T’akiit’u 1
ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆತ್ಮಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364273/?pdfBen’jamin Phryaan’klin Aatmakathe
ಬೆಳದಿಂಗಳು 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364398/?pdfBel’udin’gal’u 3
ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325218/?pdfBel’avad’i Mallamma
ಬೆಳಕು ೧೯೩೮ ಮಾಲೆ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362914/?pdfBel’aku 1938 Maale 1
ಬೆಳಗಿದ ದೀಪಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364178/?pdfBel’agida Diipagal’u
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325248/?pdfBel’agaavi Jilliya Saamaanya Parichaya
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂವರ್ಣನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325209/?pdfBel’agaavi Jilleya Bhuuvand-ar Ne
ಬೆಳಗು 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364763/?pdfBel’agu 3
ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ?https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxY_JxC1LPkBJ4LAubcoqZl6ZEtaP-mkNO5f-rW-XjSXvHz6epAV9A7fmxtEbqC7T6w#15Bale Besaya-Revised
ಬೆಳೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXn9uiN0P3jba-cUScHGbeZziPemn5bx3ukEDtL6Sr8bZrH66hFuPgVGfRiR9wQlAw#24Bele Keetagalu Mattu Avugala Hatoti
ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪೀಡೆಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxR2ujd8CnxPKozQip7dxukedTH2Gl1wjsxwvr23-KjPjea28GNZTtOnXo_iZp4qYYA#14Belegala Prani Peedegalu
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿದ ಮುಂಜಾವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325181/?pdfBel’l’i Muud’ada Mun’jaa
ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ?https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbS55RgaFTYQQCswriaNVns8Rn0jzyuZcF7lfC7uMd9ynHv4gBCwamuyPw7lYQZ9aw#20Bettada Nelli Mattu Kamarakshi
ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287308/?pdfBedi Banda Bhagya
ಬೇಡಿ ಬ್ವಂದ ಭಾಗ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447706/?pdfBedi Banda Bhagya
ಬೇಸಾಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXEiZLBOxFUUV6Dnxee9-GcZ1R2hLzq_kuFRXcPxZbn_GhBLh93hXp8sxy7NjTDYuA#14Besaya Yanthropakaranagalu
ಬೇತಾಳಗಳ ಕುಣಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363908/?pdfBeitaal’agal’a Kund-ita
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325207/?pdfBeivu Bella
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363909/?pdfBiivu Bella
ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡುಗಳ ಕೈಪಿಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364393/?pdfBeiluuru Hal’iibiid’ugal’a Kaipid’i
ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZ2w4NiUrtJ3zaKmIQ4GeuAtRkrhbV2VKbXJ9SUltaWeWjz4ROxjlqTo5TYgk8cDVA#21Belekalu Belegalige Beeluva Keetagalu Hagu Avugala Hatoti
ಬುದ್ಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/BuddhaStotrasKannada/?pdfBuddha Stotras Kannada
ಬುದ್ಧಿಯ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364471/?pdfBuddhiya Kathegal’u Prathama San’put’a
ಬುದ್ಧಿಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363296/?pdfBuddhiyooga
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363631/?pdfByaan’ka Vyavasaayada Kaipid’i
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxR_r9je-CoGbPd874pjEddYbmoETCA7h4m2_deyRnfwBRzVFLuYEvJ8A-z6m4HmVNA#12Bacteeriyagala Vargeekarana Mattu Vivarane (Sukshmajeevi Jagathu
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚರಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364188/?pdfBrit’ishhara Charitra
ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382021/?pdfBrahma Sutragalu
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxb_Ta6_a_fcaTrwN3JBd8udh9hXmai7RSGsP8_opyyPqNxd3IYlN2w1dMoI1CF2jMQ#8Barama Maha Puranam - Part 4
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaTfG8c8QosP3oMIUsmh6dERwP3rxzt10takmtirxjGabvA9Ixb06l5BTaXyzuF9eA#8Barama Maha Puranam - Part 6
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZSXxYw7ka7hwsjnBdBEchC1CHIW3PxKVht9x_fQuWjd6mQjV7luGYGORmhAuUlduw#8Barama Maha Puranam Vol-2
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcDcORxtcApwsJryAF96AuQC4lICeCngJskFRZm_xf0lH0liFF5tCOUAPBsGtwi1kw#8Barama Maha Puranam Vol-5
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQ_Z3x7HYm8rYsuPsu7XLqzSx--LJUzPaVlcYusGIdw5LuUEbCfhD-ggI0eUU10Iog#0Brama Mahapuranam
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಪುಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382022/?pdfBramhasutra Bhasya Sanputa Ii
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363299/?pdfBrahmasuutraanuvyaakhyaanavu
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸಂಪುಟ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363055/?pdfBrahmasuutrabhaashhya San’put’a 1
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಸಂಪುಟ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363056/?pdfBrahmasuutrabhaashhya San’put’a 2
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಬೆಳಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363407/?pdfBrahmasuutragal’a Bel’aku
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಚನಸುಧೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363406/?pdfBrahmanan’da Vachanasudhe
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcBCg6_9M6ko3cBnsFHsDdN8hEIWF-NsYTSu1kJsn-lv7uoWmEJfklvFAwM7wpVdCw#0Brahmanda Purana
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxa-Oi9l6XPMGOgBe69pG8pmkAPVmjjMRCDJXYKeG0fZH4H-VRHgd2wxMGxTFBKWryA#6Brahmanda Puranam
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVGgntbwJyauzLO34BFIbdFG1Vs412JB2i_hJsuWO1Z9yJZ8etxGYs8QNvaQ4rchtQ#0Bramhandapuraanam
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೇ ಕಾಮಸಾಧನೆಯೋhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364223/?pdfBrahmacharyeyo Kaamasaadhaneyo
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೇ ಜೀವನ ವೀರ್ಯನಾಶವೇ ಮೃತ್ಯುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363757/?pdfBrahmacharyavei Jiivana Viiryanaashavei Mrxtyu
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರ ಖಂಡವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363424/?pdfBrahmoottara Khan’d’avu
ಬೃಂದಾವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363242/?pdfBrxn’daavana
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382023/?pdfBruhadaranyakopanishad
ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/BruhatKathaManjari1914/?pdfBruhath Katha Manjari
ಬೃಹಜ್ಜಾತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382024/?pdfBruhadjataka
ಬೌದ್ಧ / ಬುದ್ಧhttps://archive.org/download/DLIKannadaBouddha/?pdfBouddha
ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363160/?pdfBommana Hal’l’ya Kin’dari Joogi
ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯ ಗುಟ್ಟುhttps://archive.org/download/Madi_Mailigeya_Guttu_1921/?pdfMadi Mailigeya Guttu
ಮದನ ತಿಲಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364324/?pdfMadana Tilakan’
ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಮಾಲೆ 33https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363746/?pdfMaduve Maad’i Nod’u Maale 33
ಮದುವೆಯೋ ಮನೆಹಾಳೋhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363418/?pdfMaduveyoo Manehaal’oo
ಮನೋರಮಾ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364806/?pdfManooramaa Bhaaga 2
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪುರೇಷೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363515/?pdfManoovijaang-ana Ruupareishhe
ಮನೆ ತುಂಬಿದ ಬೆಳಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363678/?pdfMane Tun’bida Bel’aku
ಮನೆ ಕೀಟಗಳು ಇತರ ಪೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWusj1_6GGPVyVK9SwRZXPjeyvvW75vS01bliwtbjArIeG0V13d1GEeehxYkByeUHg#24Mane Keetagalu Ithara Peedegalu Hagu Avugala Hatoti
ಮನೆ ಜಗತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362785/?pdfMane Jagattu
ಮನೆಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362790/?pdfManeya Sukha Shaan’ti
ಮನೆತನದ ಗೌರವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362724/?pdfManetanada Gaurava
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮುತ್ತೈದೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362788/?pdfManegeban’da Mutmaide
ಮನು ಸುಭಾಷಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382086/?pdfManu Subhashita
ಮನುಸ್ಮೃತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382087/?pdfManusmruthi
ಮನುಸ್ಮೃತಿಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382085/?pdfManu Smritisara
ಮಯೂರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364563/?pdfMayuura
ಮಿಸ್ ಲೀಲಾವತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362726/?pdfMis Liilaavati
ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364595/?pdfMin’china Gon’chalu 1
ಮಿಂಚುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364677/?pdfMin’chu
ಮಿತ್ರ ದುಃಖhttps://archive.org/download/MitraDukkha1920/?pdfMitra Dukkha
ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣರಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364366/?pdfMirji And-nd-aaraaya
ಮಂಡೂಕೋಪನಿಷತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382083/?pdfMandukopanishattu
ಮಂಡೋದರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364557/?pdfMan’d’oodari
ಮಂದಾಕಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363340/?pdfMan’daakini
ಮಂತ್ರವಾದಿಗೆ ಮದ್ದುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325195/?pdfMan’travaadige Maddu
ಮಂಥನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382227/?pdfManthana Samkruti Sahitya Sambram
ಮಂಥನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382234/?pdfManthana Samkruti Sahitya Sambram
ಮಂಗರಸ ಮಹಾಕವಿ ಜಯನೃಪ ಕಾವ್ಯಂhttps://archive.org/download/Mangarasakavi_Jayanra_Pakaavyan_19_1897/?pdfMangarasakavi Jayanra Pakaavyan
ಮಂಗಲ ಪ್ರಭಾತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364186/?pdfMan’gala Prabhaata
ಮಂಜಿನ ಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364422/?pdfMan’jina Mand-i
ಮಂಜಿನ ಜೀವನ 26https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362807/?pdfMan’jina Jiivana 26
ಮಂಜುಳಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364512/?pdfMan’jul’aa
ಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364672/?pdfMand-i
ಮಣಿ ಮುತ್ತುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364790/?pdfMand-i Muttugal’u
ಮಣಿ ಮುಕುರಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRkd-vcckV8d2TU3_6WvjIh2LUR7AyoAzuglgLkmuj7iGus16Jzn0wJ2WndymaExoA#7Mani Mukuram
ಮಣಿಕಂಠhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364364/?pdfMand-ikan’t’ha
ಮಣ್ನಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxV0SGA926uyYHOMaqmCZ4p2stagAYPHB54ZrVIaPuJlRClRN3Rbstz2sfCLWspgUPA#12Mannina Bhouthika Gunadharmagalu
ಮಣ್ನುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSyRfcqwsHdAVvkk7XY9zdeSety_W6gAPHK86-Zo5Ok67PTfUTM-g9U3RwypUcjWtA#13Mannu
ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಗುಣಧರ್ಮಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYSlR0_qknyHq78EzfoHUJ-giWsAxzn0LNdMEGsu2peBtWAEmBNy32Bs3Nthl2oRlw#11Mannina Swabhava Hagoo Gunadhamagalu
ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಗುಣಧರ್ಮಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZZCFyhv53a_3DgJz3a9E0brEk4hJaboRRponEKFY-ZypZhNBPdPgJsSPtPqtpid2w#14Mannina Swabhava Hagu Gunadharmagalu
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxePzrgLcNrDE2yo2yEPfPzGyJhaXxH-dgKrrvQDR5Dq_OQSKXVMGZuzPB4kI9UxsXg#15Mannina Phalavathathe Haagu Utpadakathe
ಮಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUw6phMdVqksh6AzUJTc-1vvPaEmLRwv0VRbL-lOtEsdERsPTl4Am1-sgwwBLTONRQ#17Mannina Rasayanashastra
ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaMorWxwn8vuf0cr86TzjOgj422JSbUGHRv2ixGHkRrnTsFtZQlhnQoLefL-t2fsEQ#13Mannina Bhouthika Gunadharmagalu
ಮಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQU6_9iKGdIbmEaX8R2rBKkX0OtwwFmCx8DMXON6Y0HIW5C_47Ady4lix_K2grp7sw#23Mannu Nirvahane
ಮಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರುಮುದ್ರಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXBzB90NWiiYrlfFlnPgNOVMEZrGLkZBTSo3kJyRSyaKAz9Le8BynKnhub5jEkvJPw#19Mannu Nirvahane (Re-Print)
ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUUZH299gGrctMDFKk5I0nSamAvka5Xd29K_-RkNYd5EFM1mXg7Q6aZxxE9GO-j16Q#12Mannu Sukshmajeevi Shastra
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxT0c7mrbY5bHR-Ff8uqmLXxnRTyTmT9h5LMFf8ie9ex3vX-Hvpum9Yoa8Dy5DqmMyA#12Mannu Mattu Neeru Nirvahane
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೈಪಿಡಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxceWPr-GsoZhLT_TS76cwITHgduM4CxaOzxSJv-q4V_bdvXeutGKzI6k9MXOgjN9ow#24Mannu Mattu Neeru Samrakashne Kaipidi
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364638/?pdfMand-nd-u Mattu Hend-nd-u
ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxR7KjegeCYVZaEk4eDcjpWcldkIJ6YrztKrh4VxPlWZBJ2aomOpYqralJ3cyzvpo3g#14Mannu Vijnanada Moola Tatwagalu
ಮಣ್ಣು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಕೈಪಿಡಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZ-GeY7VpM699RkUJDDxobwqgrekNESK-2JWyhaDh3wOy6Zzkl3KQoxw7XsfaWXArw#23Mannu Sheleedra Kaipidi
ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZmHhiX2d5_3zC_Z_d9NC0GWYssHbc4pE-I70RyHpRoltmqr2Ua0FJDJecascuaLeQ#3Srimatsyamahaapuraanam
ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362809/?pdfMatte Biidige
ಮಥ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ??https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxe6nD0x7gKG8HofMlQQrj6oiQv6ZdoO1si1bYe7vsFinm82TKdOyDhnnY_u1372lKw#11Mathyashastra
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/HxUoJ93E6GscCjWjEo0WH-bY6eYvD9Ogyn9iZpt3wQHNj40_y3R_GxTFwxfkgHzR57H72dSs5t9Qiw25uAGErw#25MADUMEHAKKE YOGA CHIKITSE
ಮಧುವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364791/?pdfMadhuvana
ಮಮತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325318/?pdfMamataa
ಮರಿಗಳ ಕೂಗುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363492/?pdfMarigal’a Kuugu
ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶhttps://archive.org/download/MarathiKannadShabdkosh/?pdfMarathi Kannad Shabdkosh
ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ದೈವಲೀಲೆhttps://archive.org/download/Maraatara_Avanati_Daivaliile_1920/?pdfMaraatara Avanati Daivaliile
ಮರಾಠರ ಅಭ್ಯುದಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364478/?pdfMaraat’ara Abhyudaya
ಮರಾಠರು ಇಂಗ್ಲೀಷರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364277/?pdfMarat’aruu In’glishharuu
ಮರಾಠರು ಇಂಗ್ಲೀಷರು 1 2 3 ಭಾಗಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364666/?pdfMaraat’aruu In’glishharuu 1 2 3 Bhaagagal’u
ಮರಗಳ ಬೀಜಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxa0ajJs3Sn06RaGHkZsRzMz4wlEWCnul_LqpsKzxVRQE1bfNxUaxO5bn5B3p1CrySw#18Maragala Beejashastra
ಮರಗಳ ಬೀಜಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcqhNbftEFcEFwEQONdYS1Eu63jvyWww2gFqI8glpHofdZyOGOrhITSIHOak8aQwbA#21Maragala Beejashastra
ಮರೆಯಲಾಗದ ಯಾತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364239/?pdfMareyalaagada Yaatre
ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಡದಿ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362822/?pdfMareyalaarada Mad’adi 3
ಮರ್ಯಾದೆ ಮಹಲು ೧೦೯https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364536/?pdfMaryaade Mahalu 109
ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362908/?pdfMarul’asiddha Kaavya
ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363441/?pdfMakkal’a Manassu
ಮಕ್ಕಳ ಮಂತೌಶನ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364368/?pdfMakkal’a Man’t’ausan
ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362698/?pdfMakkal’a Maatu
ಮಕ್ಕಳ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364318/?pdfMakkal’a Mahaatmaa Gaan’dhi
ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆ ಮಾಲೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363422/?pdfMakkal’a Vartane Maale 6
ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362874/?pdfMakkal’a Aat’agal’u
ಮಕ್ಕಳ ಉಡುಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಲಿಯುವ ವಿಧಾನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXKtymSuqoAkTv12L6uWxFVV7psoym-ZCwbsYA2KKvnLAfQs1nHu7mi7KVPhK-kL0Q#15Makkala Udigegalu Hagu Holiyuva Vidhana
ಮಕ್ಕಳ ಭಾವಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364152/?pdfMakkal’a Bhaavajiivana
ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362948/?pdfMakkal’a Pustaka
ಮಕ್ಕಳಿವರೇನಮ್ಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364502/?pdfMakkal’ivareinamma
ಮಕ್ಕಳಿಗೆhttps://archive.org/download/MakkaligeForChildren/?pdfmakkalige
ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯhttps://archive.org/download/Maadiddunno_Mahaaraaya_1915/?pdfMaadiddunno Mahaaraaya
ಮಾದನ ಮಗಳು 102https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362820/?pdfMaadana Magal’u 102
ಮಾದಕ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTIIU7UAt4m9lTgHlxJ3fh3b_sG2eeaOGq4uHjVdjirxZnlmOdM4acLJayKOXm1SPg#22Madaka(Hogesoppu
ಮಾದೇಶ್ವರ ಸಾಂಗತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363186/?pdfMaadeishvara Saan’gatya
ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363455/?pdfMaanasa Shaasatrada Maatu
ಮಾನಸ ಪಥದಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382082/?pdfManasa Pathadalli
ಮಾನಸಸರೋವರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362891/?pdfMaanasaruuvara
ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಳಕೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXMVpbB7r-nUIt9qH8hOpq0GavJbkLpsRmPrmBXnejYNuP-1yFDiXH5fWApd9uFM3g#12Manava Kalyanakke Sukshmajeevigala Balake(Sukshmajeevi Jagathu
ಮಾನವ ಪುತ್ರ ಜೀಸಸ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325292/?pdfMaanava Putra Jiisas
ಮಾಯಾವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362689/?pdfMaayaavi 5
ಮಾಯಾವಿನಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರhttps://archive.org/download/Maayaaviniya_Atyaachaara_1914/?pdfMaayaaviniya Atyaachaara
ಮಾಂಡಯಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮಹಾಜನರ ಚರಿತೆ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382177/?pdfMan’d’ayan’ Shriivaishhnd-ava Mahaajanara Charitre
ಮಾಂದಳಿರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363066/?pdfMaan’dal’iru
ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZRorAhr8M_-6MZ_7oSjLy_Y8lycxzQB4RDdE7D8T34yjDBbfLBs53MhohKkv-qMyg#17Mamsada Koli Sakane Re-Print
ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxV_jCyCcwHMgaTryGBRKMUGsNsCk-E2hKQP01E5rhl_TypSGUZ7mVBgJMJaMXh4BYg#19Mamsada Koli Sakane Adhunika Padathigalu
ಮಾಂಗಲ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364426/?pdfMaan’galya
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364688/?pdfMaatina Malli
ಮಾತಂಗಿhttps://archive.org/download/Matangi/?pdfMatangi
ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364700/?pdfMaatrx Preima
ಮಾತೃನಂದಿನಿhttps://archive.org/download/Maatrunandini_1920/?pdfMaatrunandini
ಮಾತೃಶ್ರೀhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362864/?pdfMaatrxshrei
ಮಾತೃಶ್ರೀhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325229/?pdfMaatrxshrii
ಮಾಧವನಿದಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362955/?pdfMaadhavanidaana
ಮಾಧವಲೀಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362816/?pdfMaadhavaliile 1
ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾರhttps://archive.org/download/MadhvaSiddanthaSara/?pdfMadhva Siddantha Sara
ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381935/?pdfMadhva Siddantha Sara
ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382281/?pdfMadhva Siddantha Sara
ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರhttps://archive.org/download/MadvaSiddantasaraVolII/?pdfMadva Siddantasara Vol - Ii
ಮಾಧ್ವಸಿದ್ದ್ಝಾಂತಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381929/?pdfMadva Siddantasara Vol - Ii
ಮಾಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381936/?pdfMadva Siddantasara Vol - Ii
ಮಾಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382292/?pdfMadva Siddantasara Vol - Ii
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325308/?pdfMaagar Dashir Ni
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363013/?pdfMaargadarshaka
ಮಾರ್ಟೀನನ ಸಾಹಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364031/?pdfMaart’anana Saahasa
ಮಾವನ ಆಸ್ತಿ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362843/?pdfMaavana Aasti 4
ಮಾವಿನ ತೋಪುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364746/?pdfMaavina Toopu
ಮಾವುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRHSDbb8h-yzKweaM80UQpCSoZdOa6mDM6B9pWL6XpotvUcYJveB1gihR3Mm-G9Cvg#13Mavu
ಮಾಲಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363218/?pdfMaalike
ಮಾಲತಿhttps://archive.org/download/Malathi1913/?pdfMalathi
ಮಾಲತಿ ಮಾಧವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364208/?pdfMaalatii Maadhava
ಮಾಟಗಾತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364546/?pdfMaat’agaati
ಮಾಟಗಾತಿ ಕಾವ್ಯಮಾಲಾ 22https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364089/?pdfMaat’agaatri Kaavyamaala 22
ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/MahishasuramardiniStotramKannada/?pdfMahishasuramardini Stotram Kannada
ಮಹರ್ಷಿ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್https://archive.org/download/Maharshi_Aravinda_Ghooshha_1921/?pdfMaharshi Aravinda Ghooshha
ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪಂhttps://archive.org/download/MahaSankalpam/?pdfMaha Sankalpam
ಮಹಾ ಲಿಂಗಲೀಲೆ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆ 13https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363538/?pdfMaha Lin’galiile Gran’tha Maale 13
ಮಹಾ ಗಣಪತಿhttps://archive.org/download/MahaGanapatis/?pdfMaha Ganapatis
ಮಹಾ ಭಾರತಾಮೃತ ಆದಿಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363605/?pdfMahaa Bhaarataamrxta Aadiparva
ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಕೃತಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364293/?pdfMahaadeiva Deisaayiyavara Krxtigal’u
ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364309/?pdfMahaadeiva Goovin’da Raanad’e
ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363862/?pdfMahaadeiviyakkana
ಮಹಾದೇವಭಾಯಿಯವರ ದಿನಚರಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363544/?pdfMahaadeivabhaayiyavara Dinachari Modalaneya Bhaaga
ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಗhttps://archive.org/download/MAHANYASAPRAYOGAK/?pdfMAHANYASA PRAYOGA K
ಮಹಾಯೋಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364087/?pdfMahaayoogi
ಮಹಾತ್ಯಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362839/?pdfMahaatyaaga
ಮಹಾತ್ಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363871/?pdfMahaatma
ಮಹಾತ್ಮ ತುಳಸಿದಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325326/?pdfMahaatmaa Tul’asiidaasa
ಮಹಾತ್ಮ ಮರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364383/?pdfMahaatmara Marand-a
ಮಹಾತ್ಮ ಕಬೀರದಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364427/?pdfMahaatmaa Kabiiraadaas
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364418/?pdfMahaatma Gaan’dhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325165/?pdfMahaatmaa Gaan’dhi
ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364556/?pdfMahaabraahmand-a
ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹhttps://archive.org/download/Mahaaraanaa_Prataapasinha_1919/?pdfMahaaraanaa Prataapasinha
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಆಳಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364433/?pdfMahaaraashht’ra In’glishhara Aal’ike
ಮಹಾರಾಜಸಿಂಹ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362841/?pdfMahaaraajasin’ha 2
ಮಹಾವೀರನ ಮಾತುಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363525/?pdfMahaaviirana Maatukate
ಮಹಾಭಾರತhttps://archive.org/download/DLIKannadaMahaBharata/?pdfMahaBharata
ಮಹಾಭಾರತhttps://archive.org/download/ShremanMahaBharathaKavyaAdiParvaAndSabhaparvaVol1/?pdfShreman Maha Bharatha Kavya - Adi Parva And Sabhaparva Vol 1
ಮಹಾಭಾರತhttps://archive.org/download/ShremanMahaBharathaKavyaAdiParvaAndSabhaparvaVol2/?pdfShreman Maha Bharatha Kavya - Adi Parva And Sabhaparva Vol 2
ಮಹಾಭಾರತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484358/?pdfSrimanmahabharatam Karnaparva - Viii
ಮಹಾಭಾರತ - 16https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTVzjr9v5WhWdsJaY86a8NGAEew9RvGfMcAwYTeNL-xtrnyZ0jEImgYfPxX9-wxu1A#11Mahabharata Vol-16
ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯhttps://archive.org/download/MahabharataTatparyaNirnayaVol4/?pdfMahabharata Tatparya Nirnaya Vol-4
ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382280/?pdfSriman Mahabharata Tatparya Niryana Vol - 5
ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382251/?pdfMahabharata Tatparya Nirnaya Vol-4
ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಪಗಳು 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382080/?pdfMahabharatada Shapagalu Volume I
ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363664/?pdfMahaabhaarata Aadiparva
ಮಹಾಭಾರತ ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/Mahaabhaarata_Aastika_Parva_III_1911/?pdfMahaabhaarata Aastika Parva III
ಮಹಾಭಾರತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484359/?pdfSrimanmahabharatam Karnaparva - Viii
ಮಹಾಪೂಜಾಕಲ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363477/?pdfMahaapuujaakalpa
ಮಹಾಪುರುಷ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯನವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364056/?pdfMahaapurushha Bishht’appayyanavaru
ಮಲಮಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362625/?pdfMalamagal’u
ಮಲಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363337/?pdfMalaara
ಮಲೆದೇಗುಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363184/?pdfMaledeigula
ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362662/?pdfMalenaad’ina Chitragal’u
ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳು 23https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363090/?pdfMalenaad’ina Charitragal’u 23
ಮಲೆಯ ಮಾದೇಶ್ವರ - ಜನಪದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/maliyamadeswaraj015006mbp/?pdfMaliya Madeswara - Janapada Maha Kavya
ಮಲೆಯ ಮಾದೇಶ್ವರ - ಜನಪದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/MaliyaMadeswaraJanapadaMahaKavya/?pdfMaliya Madeswara - Janapada Maha Kavya
ಮಲೆಯ ಮಹದೇಶ್ವರ - ಜನಪದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382252/?pdfMaliya Madeswara - Janapada Maha Kavya
ಮಲುಹಣಿದೇವ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362797/?pdfMaluhand-adeiva Charite
ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ದುಂದುಮಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363221/?pdfMallasarjana Dun’dumi
ಮಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364479/?pdfMalli
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363397/?pdfMalligei Chappara
ಮಲ್ಲಿಗೆದಂಡೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363396/?pdfMalligedan’d’e
ಮಳೆಗಾಲದ ಮಲೆನಾಡು 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364838/?pdfMal’egaalada Malenaad’u 1
ಮಗನೇ ಅಲ್ಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362594/?pdfMaganei Alla
ಮಗಳ ಮದುವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362577/?pdfMagal’a Maduve
ಮಗಳ ಮದುವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364545/?pdfMagal’a Meduve
ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಓಲೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364232/?pdfMagal’ige Tan’deya Oolegal’u
ಮಗಳಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362557/?pdfMagal’alla Han’d’ati
ಮಗುವಿನ ಕೂಗುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363105/?pdfMaguvina Kuugu
ಮೈಸೂರ ಮಹಾರಾಜ ಚರಿತಂhttps://archive.org/download/Mahishuura_Mahaaraaja_Charitram_1916/?pdfMahishuura Mahaaraaja Charitram
ಮೈಸೂರ ಪಂಚಾಯತ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯದೆ 1959https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325265/?pdfMaisuura Pan’chaayata Lookal Boord’a Kaayide 1959
ಮೈಸೂರಿನ ಮುಂದಾಳುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364414/?pdfMaisuurina Mun’daal’ugal’u
ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364412/?pdfMaisuuru Raajya
ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364397/?pdfMaisuurina Raajyalaqs-miyaru
ಮೈಸೂರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1959https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325230/?pdfMaisuuru Sahakaari San’ghagal’a Kaayide 1959
ಮೈತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382081/?pdfMaitra
ಮೈಥಿಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363457/?pdfMaithilii
ಮೈರಾವಣನ ಕಾಳಗ ?https://archive.org/download/Mairaavanana_Kaalaga_41_1912/?pdfMairaavanana Kaalaga
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325173/?pdfMuudhanan’bikagal’u
ಮೂರೂ ಬಿಟ್ಟವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325329/?pdfMuuru Bit’t’ivaru
ಮೂರು ನಾಟಕಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363433/?pdfMuuru Naat’akagal’u
ಮೂರು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325221/?pdfMuuru Muula San’sthegal’u
ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364037/?pdfMuuru Upanyaasagal’u
ಮೂರು ಪಾಳಿ ಸೂತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364329/?pdfMuuru Paali Suutragal’u
ಮೂರು ಪಾಳಿ ಸೂತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363647/?pdfMuuru Paali Suutragal’u Vol I Ii
ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363229/?pdfMuurti Mattu Kaamakastuuri
ಮೂಕನ ಮಕ್ಕಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363383/?pdfMuukana Makkal’u
ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363673/?pdfMuula Shikshhand-a
ಮೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRotzlPssklneEeB2Df5lJo-kSa9I2te-2zdkHmsPgD8W_FJ5haF_bj_p8NHbROitA#23Moola Arthashastra
ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362739/?pdfMuulaa Nakshhatra
ಮೂಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ ವಚನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363482/?pdfMool’igeya Maarayyya Vachanagal’u
ಮೋಡದ ಹಿಂದೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325215/?pdfMood’ada Hin’de
ಮೋಡಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362902/?pdfMeid’agal’u
ಮೋಸ ಹೆಜ್ಜೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364579/?pdfMosa Hejje
ಮೋತಿಲಾಲ ನೆಹರೂ ಮಾಲೆ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364267/?pdfMootiilaala Neharu Maale 1
ಮೋರೆ ಮತ್ತು ನಾನುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364171/?pdfMore Mattu Naanu
ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364710/?pdfMaakshhagun’d’an’ Vishveishvarayya Jiivana Charitre
ಮೋಹನ ಮುರಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363808/?pdfMoohana Muraari
ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Moohanatarangini_ShriKrishna_Charitre_42_1913/?pdfMoohanatarangini ShriKrishna Charitre
ಮೋಹನಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364615/?pdfMoohanaasatra
ಮೋಜಿನ ಮರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364600/?pdfMoojina Marand-a
ಮೋಜಿನ ಜೀವನ ಮನೋಹರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363857/?pdfMaajiina Jiivana Maahara
ಮೋಜಿನ ಜೀವನ ಮೋಹನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364824/?pdfMoojina Jiivana Moohana
ಮೀನ ಮದುವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363403/?pdfMiinaa Maduve
ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ಆಹಾರಗಳ ...https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUkBch997pUIWx7mlhbQp-HEup6DUGyDKHrPMTwf24CKCYJehIXVhDgqWm_GCC3d9Q#24Meenu Mattu Ithara Sagarothpanna Aharagala Sheethatopasane
ಮೀನುಗಾರಿಕೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSg-pz2kbZib-7v9eg2u1j6C3VXJNKkVBWjwTQXhJgl2ab_uI8a6Qglg4o7M_VAcjw#22Meenugarike
ಮೀರಾಬಾಯಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364402/?pdfMiraabaayi
ಮೀರಾಬಾಯಿ ಸಾಧುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363344/?pdfMiraabaayi Saadhu
ಮೆಣಸಿನ ಕೈ ಬೆಳೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXBTWBITNIyovm23E2luYKGVxvN-XjWyDvqGSY-y3Yn0ujzL1iA1mu4GSKzcW6GFPQ#14Menasina Kai Bele(Revised)
ಮೆರವಣಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362604/?pdfMerevand-ege
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಪನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325202/?pdfMet’rik Maapanagal’u
ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364233/?pdfMed’eim Kyuuri
ಮೇಘದೂತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363174/?pdfMeighaduuta
ಮೇಘನಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363352/?pdfMeighanaada
ಮೇಘನಾದ ಶಹಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447750/?pdfMeghnad Saha
ಮೇವಾನಾಸ ಓಲೆಗಳು ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363926/?pdfMeivaanaasa Ooligal’u
ಮೇಲೋಗರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362714/?pdfMelloogara
ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ವೀರಮುಡಿhttps://archive.org/download/MelkoteVairamudi2016/?pdfMelkote Vairamudi 2016
ಮುಡಿಯದ ಹೂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363863/?pdfMud’iyada Huu
ಮುದ್ದನಮಾತು / ಮೂಢನಮಾತು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362942/?pdfMuddanamaatu
ಮುದ್ದಣ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364235/?pdfMuddend-a
ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364169/?pdfMunisipaalit’agal’u
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಾರ್ಕಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364058/?pdfMyaaksin’ Garki
ಮುಯ್ಯದಪಾದ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363102/?pdfMuyyadapada
ಮುಸುಕ ತೆಗೆಯೇ ಮಾಯಾಂಗನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364787/?pdfMusuga Tegeyei Maayaan’gane
ಮುಂದಿನ ದೇವರು ನುಡಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363135/?pdfMun’dina Deivaru Nud’i 2
ಮುಂದುವರಿದ ಜಪಾನುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363785/?pdfMun’duvarida Japaanu
ಮುಂದುವರಿದ ಜಪಾನುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364588/?pdfMun’duvarida Japaanu
ಮುಂಬಯಿ ದ್ವಿಮುಖಿ ಮಾರಾಟ ಕರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325239/?pdfMun’bayi Dvimukhi Maaraat’akara
ಮುಂಬಯಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಶಾಸನ 1952https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325251/?pdfMun’bayi Graamapan’chaayata Shaasuuna 1952
ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತದ ಹೊಲ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾಯದೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363769/?pdfMun’bayi Praan’tada Hola Saaguval’i Kaayade
ಮುಂಗಣ್ಣು / ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325214/?pdfMun’kand-
ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು ಕಾದಂಬರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363101/?pdfMuttina Chippu Kaadan’bari
ಮುಮುಕ್ಷಪ್ಪಾಡಿ ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382153/?pdfMummuqs-appad’i
ಮುರಿದ ಮದುವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362754/?pdfMurida Maduve
ಮ್ರಿಲಿಕಲಿನೂಡನಮಾತುಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363890/?pdfMrxlikallinuud’ana Maatukatagal’u
ಮುರಾರಿರಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364482/?pdfMuraariraava
ಮುರುಕು ಮಂಟಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364456/?pdfMuruku Man’t’apa
ಮುರುಕು ವಿದ್ಯಾ ಹರಕು ಸಂಸಾರ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362570/?pdfMuruku Vidyaa Haraku San’saara 1
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362563/?pdfMuktimaarga
ಮುಹೂರ್ತ ದೀಪಿಕಾ ಮುಹೂರ್ತ ದರ್ಪಣಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484375/?pdfMuhuurta Diipikaa Muhuurta Dapar Nd-agalu
ಮುಹೂರ್ತ ದೀಪಿಕಾ ಮುಹೂರ್ತ ದರ್ಪಣಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484374/?pdfMuhuurta Diipikaa Muhuurta Dapar Nd-avu
ಮುಹೂರ್ತ ದೀಪಿಕಾ ಮುಹೂರ್ತ ದರ್ಪಣಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484376/?pdfMuhuurta Diipikaa Muhuurta Dapar Nd-avu
ಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382088/?pdfMuhurta Sanmargadarsini
ಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382089/?pdfMuhuurta Sanmaargadarsini
ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364109/?pdfMul’l’ina Haasige
ಮುಳ್ಳುಬೇಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧ 1914https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364451/?pdfMul’l’ubeili Mahaayuddha 1914
ಮುಳುಗು ತೇಲು 45 46https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364751/?pdfMul’ugu Teilu 45 46
ಮುಗಿಲುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363115/?pdfMugilu
ಮುಗುದಾಯರ ಪತ್ರಗಳು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364096/?pdfMugudayara Patragal’u
ಮುಗುಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363244/?pdfMugul’u Vol Ii
ಮುಗುಳು ನಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363279/?pdfMugul’unage
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರhttps://archive.org/download/MrityunjayaMantra/?pdfMrityunjaya Mantra
ಮೃತ್ಯುಭಾವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362741/?pdfMrxtyubhavana
ಮೃಗಜಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362713/?pdfMrxgajala
ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ಪ್ರಕರಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363594/?pdfMrxchchhakat’ika Prakarand-an’
ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ - ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXsdvuKLCngzZbFVWRUUz_vlrovca6pj-3bWooRMxEvw0VdyD-_tBt7Be6thBlfPKw#20Moulyavardhitha Ahara-Ragi Mattu Musukina Jola
ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362661/?pdfModala Hechchi
ಮೊನ್ನ ವನ್ನ ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364504/?pdfMonna Vanna
ಮೊಲ ಸಾಕಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQluvw1ErJbNz3Hllvzy60AxPaXSPG5Cpcniu0JCnI8M8qpCqJpgcdnsh3YvK8xMHg#17Mola Sakane
ಮೊಗ್ಗುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363634/?pdfMoggu
ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSf_rHPtIcNCUFmeafGddTiUgGilrl5xGt0DFtG7xPGM1AWIkuWNhqLCooJ1YbIl1g#18Motte Koli Sakane Re-Print
ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUjP45s3D1B-IAJXCUufFwiud-aUp7u6Wby7jx35o8uruLsYprK963KMc7cIIb2bvA#19Motte Koli Sakane Adhunika Padathigalu
ರಸ ಸರಸ್ವತಿ ಇತರ ಕವನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363072/?pdfRasa Sarasvati Itara Kavanagal’u
ರಸ ರತ್ನಾಕರಂ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362882/?pdfRasa Ratnaakaran’ 2
ರಸಋಷಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362980/?pdfRasahashhi
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362904/?pdfRasaayana Shaasatra
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUUI4IsgEhS50Xou7YwUbVKSIA3PycVJYO-fGkCXPmbQWdHAQvr2NQoPkJnLy-0w5g#0Rasayanashstra
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363006/?pdfRasaayanashaastaravu Bhaaga 2
ರಘುನಾಥ ಸಿಂಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494725/?pdfRaghunaatha Sin’ha
ರಘುವಂಶ ಸಾರ ಒಂದನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363990/?pdfRaghuvan’sha Saara On’daneya Bhaaga
ರಘುವಂಶ ಮಹಾಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494753/?pdfRaghuvan’sha Mahaakaavya
ರಘುವಂಶನ ಹಲ್ಲು ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364349/?pdfRaaghuvan’shana Hallu
ರಘುಕುಲ ಚರಿತಂhttps://archive.org/download/Raghukula_Charitan_Bhaaga_1_1913/?pdfRaghukula Charitam
ರಂಗ ರಂಜನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363983/?pdfRan’ga Ran’jana
ರಂಗನಾಯಕಿ ಮಾಲೆ 32https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364463/?pdfRan’ganaayaki Maale 32
ರಂಗಣ್ಣನ ಕನಸಿನ ದಿನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362716/?pdfRan’gand-nd-ana Kanasina Dinagal’u
ರಂಗಮಂಗ ರಂಜನೋದ್ಯಾನ ಶ್ರೀರಂಗ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364705/?pdfRan’gaman’ga Ran’januudyaana Shriiran’ga 8
ರಂಗಮ್ಮನ ವಠಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364374/?pdfRan’gammana Vat’haara
ರಂಗವಿಲಾಸಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364815/?pdfRan’gavilaasini 1
ರಂಗವಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364045/?pdfRan’gavalli
ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಸಿ ಐ ಇ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364345/?pdfRan’gaachaarlu Si Ai I Naalkaneya Aavrxtti
ರಂಗಭೂಮಿ 15https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364598/?pdfRan’gabhuumi 15
ರತಿದೇವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363501/?pdfRatideivi
ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363339/?pdfRatna Sin’haasana
ರತ್ನನ ಪದಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363031/?pdfRatnana Padagal’u
ರತ್ನಮಾಲಾhttps://archive.org/download/srigurujaganadha015380mbp/?pdfSri Guru Jaganadha Dasara Kruti Ratnamala
ರತ್ನಮಾಲಾhttps://archive.org/download/SriGuruJaganadhaDasaraKrutiRatnamala/?pdfSri Guru Jaganadha Dasara Kruti Ratnamala
ರತ್ನಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362938/?pdfRatnaavatii Kalyaand-a
ರತ್ನಾವಳಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363341/?pdfRatnaaval’ii
ರತ್ನಹಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362976/?pdfRatnahaara
ರತ್ನಗೋಳhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362720/?pdfRatnagoola
ರಥ ರಥಿಕ ಲಘು ಪ್ರಬಂಧಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363068/?pdfRatha Rathika Lagu Praban’dhagal’u 1
ರಥಸಪ್ತಮಿ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363301/?pdfRathasaptami Itara Chitragal’u
ರಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/ramanarasannidhi015208mbp/?pdfRamanara Sannidhiyalli
ರಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/RamanaraSannidhiyalli/?pdfRamanara Sannidhiyalli
ರಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382262/?pdfRamanara Sannidhiyalli
ರಮಣರು ರಮಣ ಪ್ರಭಾವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287323/?pdfRaman Aru Raman Prabhav
ರಮಣರು ರಮಣ ಪ್ರಭಾವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447727/?pdfRaman Aru Raman Prabhav
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364117/?pdfRaviin’dranaatha T’haakuuraru 6
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364066/?pdfRaviin’dranaatha T’haakuuraru Gran’thamaala 6
ರವೀಂದ್ರರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362758/?pdfRaviin’drara Kathegal’u
ರಕ್ತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364206/?pdfRakta 30
ರಕ್ತಾಕ್ಶಿ 29https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363159/?pdfRaktaakshhi 29
ರಕ್ತಾಕ್ಷಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363639/?pdfRaktaakshhi 28
ರಕ್ತಪಾತಂ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362994/?pdfRattamaatam
ರಕ್ಷಾಶತಕ ಮತ್ತು ಪಂಪಾಶತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363220/?pdfRakshhaashataka Mattu Pan’paashataka
ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362743/?pdfRakkasatan’gad’i
ರಾಯಚೂರು ವಿಜಯ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/Raaychuuru_Vijaya_1_Bhaaga_1919/?pdfRaaychuuru Vijaya 1 Bhaaga
ರಾಘಣ್ಣನ ಕಲಿಪದhttps://archive.org/download/raghannanakalipa015202mbp/?pdfRAGHANNANA KALIPADA
ರಾಘಣ್ಣನ ಕಲಿಪದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363689/?pdfRaghannana Kalipada
ರಾಣಿ ಅರುಣಕುಮಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364674/?pdfRaand-ii Arund-akumaari
ರಾಣಿ ಅಜಾಣತಾ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364686/?pdfRaand-ii Ajaang-ataa
ರಾಣಿ ಚೌಧುರಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362610/?pdfRaand-ii Chaudhuraand-ii
ರಾಣಾ ರಾಜಸಿಂಹhttps://archive.org/download/RaanaRajasimha1913/?pdfRaana Rajasimha
ರಾಧೇಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362971/?pdfRaadheiya
ರಾಮದಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363379/?pdfRaamadaasa
ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರವುhttps://archive.org/download/Raamadaasa_Svaamigala_Charitrapu_1919/?pdfRaamadaasa Svaamigala Charitrapu
ರಾಮನಾಥ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364737/?pdfRamaanaatha 7
ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಂಬೀಗ್ರಂಥhttps://archive.org/download/Raamaraajya_Enbiigrantha_1919/?pdfRaamaraajya Enbiigrantha
ರಾಮಕಥಾ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484385/?pdfRaamakathaa Saara
ರಾಮಾನಂದhttps://archive.org/download/Ramaananda_1917/?pdfRamaananda
ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದರ್ಪಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382188/?pdfRaamaanuja Siddhaan’ta Darpand-a
ರಾಮಾನುಜರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯhttps://archive.org/download/ramanujarabrahma015210mbp/?pdfRamanujara Brahma Sutra Bhashya
ರಾಮಾನುಜರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯhttps://archive.org/download/RamanujaraBrahmaSutraBhashya/?pdfRamanujara Brahma Sutra Bhashya
ರಾಮಾನುಜರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382263/?pdfRamanujara Brahma Sutra Bhashya
ರಾಮಾಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484384/?pdfRaamaayand-a San’pradaayaathaar^ San’graha
ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/DLIKannadaRamayana/?pdfRamayana
ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363553/?pdfRaamaayand-a Kathaa San’grah
ರಾಮಾಯಣಂ ಪೂರ್ವ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362925/?pdfRaamaayand-an’ Puurva Bhaaga
ರಾಮಚಂದ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364839/?pdfRaamachan’dra
ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ್ರ ಪುರಾಣಂhttps://archive.org/download/Raamachandra_Charita_Puranam_1921/?pdfRaamachandra Charita Puranam
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುರುಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364503/?pdfRaashht’ra Purushha
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳುhttps://archive.org/download/DLIKannadaRashtriyaVicharagalu/?pdfRashtriya Vicharagalu
ರಾಕಾಚಂದ್ರ ಸೇಡುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362616/?pdfRaakaachan’dra Seid’u
ರಾಕ್ಷಸನ ಮುದ್ರಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364662/?pdfRaaqs-asana Mudrike
ರಾಕ್ಷಸನ ಮುದ್ರಿಕೆ 15https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364573/?pdfRaakshhasana Mudrike 15
ರಾಗಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364636/?pdfRaagind-i
ರಾಗಮಿಲನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363108/?pdfRaagamilana
ರಾಜದ್ರೋಹಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362829/?pdfRaajadroohi
ರಾಜನಂದಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364762/?pdfRaajanan’dini
ರಾಜನೀತಿ ಕನ್ನಡ ಟೀಕಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494755/?pdfRaajaniiti Kannad’a T’iikaa
ರಾಜಯೋಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364548/?pdfRaajayoogi
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಥಾವಳಿ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364707/?pdfRaajasthaana Kathaaval’i Bhaaga 1
ರಾಜಮಾಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.281048/?pdfThe Rajmala Vol Iii
ರಾಜರಹಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362651/?pdfRaajarahasya
ರಾಜಶೇಖರ ವಿಲಾಸಂhttps://archive.org/download/Raajashekhara_Vilaasam_1913/?pdfRaajashekhara Vilaasam
ರಾಜಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮರಾವ ಭಾವುಸಾಹೇಬhttps://archive.org/download/RaajaShri_Parashuraamaraava_Bhaavuusaaheba_1915/?pdfRaajaShri Parashuraamaraava Bhaavuusaaheba
ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494754/?pdfRaajaa Malaya Sin’ha Vol.1
ರಾಜಾ ರಾಣಿ ದೇಖೇhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362813/?pdfRaajaa Raand-i Deikhei
ರಾಜಾ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶತಕಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363932/?pdfRaajaa Bhartrxhariya Shatakagal’u
ರಾಜಾ ಪುರೂರವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364529/?pdfRaajaa Puruurava
ರಾಜಾಮಲಯಸಿಂಹ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362771/?pdfRaajaamalayasin’ha Muuraneya Bhaaga
ರಾಜಾಮಲಯಸಿಂಹ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363316/?pdfRaajaamalayasin’ha Modalaneya Bhaaga
ರಾಜಾಮಲಯಸಿಂಹ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362789/?pdfRaajaamalayasin’ha Erad’aneya Bhaaga
ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನರಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364420/?pdfRaajaa Raamamoohana Raay
ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನರಾಯರ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Raajaa_Raamamoohana_Raaya_Charitre_1918/?pdfRaajaa Raamamoohana Raaya Charitre
ರಾಜಾಜಯವರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362924/?pdfRaajaajayavara Kathegal’u
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364840/?pdfRaajalaqs-mi 2
ರಾಜೇಂದ್ರನಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364222/?pdfRaajiin’dranaama
ರಾಜ್ಯತೃಷ್ಣೆ ಗ್ರಂಥ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363389/?pdfRaajyatrxshhnd-e Gran’tha 6
ರಾಜ್ಯಾದಾಯವು ಬಡತನವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363566/?pdfRaajyaadaayavuu Bad’atanavuu
ರಾಜ್ಯಾಂಗತತ್ವಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363558/?pdfRaajyaan’gatattagal’u
ರಹಸ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿhttps://archive.org/download/RahasyaSikhamani/?pdfRahasya Sikhamani
ರಹಸ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382261/?pdfRahasya Sikhamani
ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರವುhttps://archive.org/download/rahayatrayasaram015205mbp/?pdfRAHAYATRAYA SARAMU VOL I
ರಹಸ್ಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363133/?pdfRahasyagal’u
ರಜನಿhttps://archive.org/download/Rajanii_1918/?pdfRajanii
ರೈತನ ಪ್ರಪಂಚhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363637/?pdfRaitana Prapan’cha
ರೈತರ ನೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxY96cO9u7ljwy4lmHY8a7bXJGiytYsFZVTbR5ywBtXmPESDfFD5oKJ4FG2JqL12vAg#24Raithara Nechchu Mechchina Maragalu
ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಿಡಮರಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdQKT7Sa6LzUinAdC70IoMPut7VFNhR1EgrgloVUq8q1H6UcGnNu-Qv7Nbnk9zkYfQ#20Raitharige Bekada Gidamaragalu
ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364493/?pdfRoolsa Meishht’ru
ರೂಪಸಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362667/?pdfRuupasi
ರೋಮ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUy_Is0v0vqwsAulAZMBlfzq45HA6gnldhcePJse9kBYs5XK2UQI_eQnBy8BBr3iZg#5Rome Chakradhipathyada Charitre
ರೋಮ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364285/?pdfRoorma Chakraadhipatyada Charitre
ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಹಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUI20FKSxIuVFruqPKNJEaMTf0LGvgv9Y-el1oRcdmT2wVv74UHAzE2-EmaGO404tA#25Rogagalige Sambadisida Aharagalu (Ahara Sukshma Jeevi Vijnana
ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363387/?pdfReid’iyaa Naat’akagal’u
ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcHTiehD1SqfrLzqjWkrzv0VYAnNQCtD6SLjAw57fMKKjForczM0NMVVFiGtD9laPQ#16Reshme Besaya
ರೇಷ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxff8vHwQslMUEMvzFiw6hSD-VWoEfBRBAnw4QLgOXy5g6tdZW_ciIj18_ziRbaJjbg#16Reshme Motte Utpadane
ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWR4kuYkFbMSUxnBmErrTxcvdOyEEvQXhK24kMoyjFkjSo5mfR11VVFrQAq_T7mtqw#12Reshme Vyavasaya(Revised)
ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxS0nIxL0ELkjbvpGGQNiUhHidv5J9Hi8gmVxrMjFdl3iM2zdGh8P4_VzvK7cYv6agQ#18Reshme Huluvina Rogashastra
ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಉಜಿನೊಣದ ಸಮಗ್ರ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxf1u2a605qQxx7pTQ0GhJs90ilkdoA0EYcx23VVTmdzOO5RwpEk9VN5eOabO6CTwxA#20Reshme Huluvina Ujinonada Samagrha Hatoti (Re-Print)
ರೇಖಾತ್ಮಕ ಬೀಜಗಣಿತhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfOKhaBN7xCdu6oYGe2edIQi8iQ9iCwMWkfQ4piOHwbxDIk1jildtxcsUDd4yTnU6Q#23Rekhthmaka Beejaganitha
ರುದ್ರವೇಣಿ 51https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362648/?pdfRudraveind-i 51
ರುಕ್ಮಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363901/?pdfRukmind-i
ರುಕ್ಮಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364768/?pdfRukmind-i
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತನು ಕತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363815/?pdfRukmind-i Mattu Shaan’tan’ Katigal’u
ರುಕ್ಮಿಣೀಸ್ವಯಂವರ ಗ್ರಂಥ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363425/?pdfRukmind-iisvayan’vara Gran’tha 5
ರೊಹಿದಾಸ ರಹಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364775/?pdfRoohitaasa Rahasya
ರೊಹಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362731/?pdfRoohind-i
ವಡ್ಡಾರಾಧನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363168/?pdfVad’d’aaraadhane
ವನಮಂದಿರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362783/?pdfVanaman’dira
ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಕಸನ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSxKcVJt9U2kiSOWmHZYTxFgLO2iUqPeaNP9z82UUlDuC-OBKfcYGBqUOw2GMX0tfw#14Vanya Pranigala Vikasana Hagu Vitharane
ವಸಂತ ಚಂದನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364295/?pdfVasan’ta Chan’dana
ವಸಂತಮಿತ್ರ ವಿಜಯನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/Vasantamitravijayanatakam1906/?pdfVasantamitra Vijayanatakam
ವಿದ್ಯಾಧರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362774/?pdfVidyaadhare
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಮಕಾಲೀನರು ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364086/?pdfVidyaarand-ya Samakaaliinaru Bhaaga 2
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಾವ್ಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362880/?pdfVidyaa Rand-ya Kaavyam
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರಭೂಷಣhttps://archive.org/download/Vidyaarthi_Karakhoshhana_1916/?pdfVidyaarthi Karakhbushana
ವಿದ್ಯಾವಿವಾಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವೇ ಪುಷ್ಪ 12https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363596/?pdfVidhavaavivaaha Shaasatraruddhavei Pushhpa 12
ವಿದ್ಯಾಪತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447758/?pdfVidyapati
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ವೈಭವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363868/?pdfVidyucht’aktiya Vaibhava
ವಿದುರನೀತಿ ನಾರದನೀತಿhttps://archive.org/download/Viduraniiti_Naaradaniiti_1910/?pdfViduraniiti Naaradaniiti
ವಿಧಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364782/?pdfVidhiya Vaichitrya
ವಿಧಿವಿಲಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362692/?pdfVidhivilaasa
ವಿಮರ್ಶ ವೈದ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363080/?pdfVimarsha Vaidya
ವಿಮರ್ಶೆ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364024/?pdfVimarshe 1
ವಿಮರ್ಶೆ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364229/?pdfVimarshe 3
ವಿಮರ್ಶ್ 1 ನಾಲ್ಕು ಲೇಖನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362935/?pdfVimarsha 1 Naalku Leikhanagal’u
ವಿರಾಗಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364653/?pdfViraagind-i
ವಿರಹಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364742/?pdfVirahind-i
ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯ ವಿಷಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362991/?pdfVividha Vaidyaa Vishhayaagalu Xxix
ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗುವಿಕೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQVNnM0eAABhCfXA6u8uDvDFDrmK-zhF1jfqksMCu39PU5WbVsZ0UHKW3Cd_CpSrIA#25Vividha Aharagalu Kalushithavagu Vike
ವಿವಾಹ ಮಂಗಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364544/?pdfVivaaha Man’gal’a
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/01VivekaPrabhaJanuary2014SpecialIssue/?pdf01 Viveka Prabha January 2014 Special Issue
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/12VivekaPrabhaDecember2015/?pdf12 Viveka Prabha December 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/04VivekaPrabhaApril2014/?pdfViveka Prabha April 2014
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaApril2015/?pdfViveka Prabha April 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/Apr2017ArchiveCc/?pdfViveka Prabha April 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaAugust2015/?pdfViveka Prabha August 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/Dec2016_201612/?pdfViveka Prabha December 2016
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaDecember2017/?pdfViveka Prabha December 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaFeb2015/?pdfViveka Prabha Feb 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaFeb2015_201603/?pdfViveka Prabha Feb 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaFEB2017/?pdfViveka Prabha February 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/Jan2015/?pdfViveka Prabha Jan 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/January2000/?pdfViveka Prabha January 2000
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/JAN2017SplIssueArchiveCc/?pdfViveka Prabha January 2017 Special Issue - Nivedita
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaJan2018SplIssue/?pdfViveka Prabha January 2018 Special Issue
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaJuly2015/?pdfViveka Prabha July 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaJuly2017/?pdfViveka Prabha July 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/06VivekaPrabhaJune2014/?pdfViveka Prabha June 2014
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaJune2015/?pdfViveka Prabha June 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VPJune2017/?pdfViveka Prabha June 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/03VivekaPrabhaMarch2014/?pdfViveka Prabha March 2014
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/March2015Complete/?pdfViveka Prabha March 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/March2017_201703/?pdfViveka Prabha March 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/05VivekaPrabhaMay2014/?pdfViveka Prabha May 2014
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaMay2015/?pdfViveka Prabha May 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/May2017/?pdfViveka Prabha May 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/Nov2016CcArchiveReady/?pdfViveka Prabha November 2016
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/10VivekaPrabhaOctober2015/?pdfViveka Prabha October 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/Oct2016Archive/?pdfViveka Prabha October 2016
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/OCT2017Vivekaprabha/?pdfViveka Prabha October 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaSeptember2015/?pdfViveka Prabha September 2015
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaPrabhaSeptember2017/?pdfViveka Prabha September 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaprabhaAug2017/?pdfVivekaprabha August 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VPArchiveFeb2016/?pdfVivekaprabha Feb 2016
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VivekaprabhaNov2017/?pdfVivekaprabha Nov 2017
ವಿವೇಕ ಪ್ರಭhttps://archive.org/download/VPFeb2014/?pdfVP Feb 2014
ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325231/?pdfViveika Chin’taamand-i
ವಿವೇಕಬೋಧಾಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363415/?pdfViveikabuud’aamand-i
ವಿಶಿಯಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364192/?pdfVishiyaa Janaan’gagal’a Praachiina Naagarikategal’u
ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382172/?pdfVishishht’aa Dvaitasaara
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತhttps://archive.org/download/DLIKannadaVishishtadwaita/?pdfvishishtadwaita
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363708/?pdfThe Essence Of Visishtadvaita
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382171/?pdfVishishht’aadvaitada Pan’chaachaaryaru
ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದೀಪಿಕಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363706/?pdfVishishht’adrxvatadiipika
ವಿಶಾಲ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363951/?pdfVishaala Bhaarata Itihaasa Darshana
ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಕಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈತhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbCTlYyRyiF6Ims82ocB8lF120OVe8raidqvkDM2UuUSTe13L6aAM9pN1WceyS3EPQ#20Vishva Vanijya Samsthe : Sankatada Suliyalli Bharatheeya Raitha
ವಿಶ್ವವಿಸರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362687/?pdfVishvavisarand-a
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363318/?pdfVishvaamitrana Srxshht’i Erad’aneya Bhaaga
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZvxhwztpFaecbajDxrSFtIut_0BznIIUFQjegsQoVu1xEdSLiGC7E-F76Lq7EA6Ow#15Vishleshane Krishi Rasayanashastra
ವಿಷ ಜಂತುಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbbPnmtJsmoaRM5vgpKkSo0BfdQ2dMyxKgBm0KsbMUal_Z17RF9xGymVCH3XOBl70Q#15Visha Janthugalu
ವಿಷನಿಮಿಷಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363579/?pdfVishhanimishhagal’u
ವಿಷಯಾಖಂಡದ ಜಾಗೃತಿ ಗ್ರಂಥ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364599/?pdfVishhayaakhan’d’ada Jaagrxti Gran’tha 5
ವಿಷಕುಂಭhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364833/?pdfVishhakun’bha
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮರತ್ನಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494729/?pdfVishhnd-u Sahasranaamaratnan’
ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382143/?pdfVishnu Tatva Nirnaya
ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯhttps://archive.org/download/VishnuTattvaNirnayaKTPandurangi/?pdfVishnu Tattva Vinirnaya
ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbbDu-DrMuA0QdF8lsApvA-dkmLj44PQaUstkELwLf0-26f0CN1URjT3xTytnxssDg#9Vishnu Dhramuthra Maha Puranam: Dewithya Kanda - Part 4
ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaDVfWm9DQ08XtrCkWY6l7PNNAvydUjblihzCJEzaIu_C_pUJcDAFLFSVaf9qzXx_Q#9Vishnu Dharmottara Puranam: Vyasa Maharashi - Part 1 - 3
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRqR0-5WefAG0wDpOZTxI01aP2OpHre3Ck7iWtOsv2UB6CqJbbpWfPetOEfgdxgQ6w#4Vishnu Puranam
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364287/?pdfVishhnd-uvardhhana
ವಿಕಾಸ ಗೀತಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363811/?pdfVikaasa Giitagal’u
ವಿಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364649/?pdfVikaan’ka Naat’akagal’u
ವಿಕಾಂಗಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362565/?pdfVikaan’gini
ವಿಕಾರ ವಿನಾಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364661/?pdfVikaara Vinaasha
ವಿಕಟಕವಿ ವಿಜಯ ೭೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363110/?pdfVikat’akavi Vijaya 72
ವಿಕ್ರಮ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362862/?pdfVikrama 8
ವಿಕ್ರಮೋರ್ವಶೀಯ ನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/Vikramoorvasheya_Naatakan_Vol_II_1911/?pdfVikramoorvasheya Naatakan Vol II
ವಿಹಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362824/?pdfVihaara
ವಿಪ್ರದಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364626/?pdfVipradaas
ವಿಪ್ಲವ 1857https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362740/?pdfViplava 1857
ವಿಜಯ ದುಂದುಭಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363145/?pdfVijaya Dun’dubhi
ವಿಜಯ ವಿಲಾಸ ಗ್ರಂಥ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362597/?pdfVijaya Vilaasa Gran’tha 6
ವಿಜಯ ವಾಚನಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363973/?pdfVijaya Vaachanamaale
ವಿಜಯದಾಸರ ಹಾಡುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325166/?pdfVijayadaasara Haad’ugal’u
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364434/?pdfVijayanagara Saamraajya
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 1336 1681https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364388/?pdfVijayanagara Saamraajya 1336 1681
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363025/?pdfVijayanagara Saamraajya Smaaraka Mahootsava San’chike
ವಿಜಯವಿಲಾಸ ಕಥಾ ಗ್ರಂಥ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364300/?pdfVijayavilaasa Katha Gran’tha 6
ವಿಜಯಶ್ರೀ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363257/?pdfVijayashrei 2
ವಿಜಯಾ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362749/?pdfVijayaa 2
ವಿಜಾಂಕನಿಗಳ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364022/?pdfVijaang-anigal’a Kathagal’u
ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಕ್ಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363972/?pdfVijaapura Jilleya Saamaanya Parichaya
ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363884/?pdfVijaapura Jilliya Saamaanya Parichaya
ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರ್ಣನೆಯು ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ...https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363758/?pdfVijaapura Jilheya Vand-ar Neyu Matumun’bayi Kanaar T’akada Saamaanya Vand-ar Neyu
ವಿಜ್ಞಾನhttps://archive.org/download/DLIKannadaVijnaana/?pdfVijnaana
ವಿಜ್ಞಾನ ದೀಪಕರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364055/?pdfVijaang-ana Diipakaru
ವಿಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರಜ್ಞನ ಸ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382142/?pdfVignana Netranjana Srimad Bhagavatam Volume Ii Iii V
ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹರ್ಷಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364100/?pdfVijaang-ana Maharshhigal’u
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362889/?pdfVijaang-anigal’a Kathegal’u
ವಿಚಿತ್ರ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364070/?pdfVichitra Kathaa Prapan’chan’
ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362931/?pdfVichitra Lookadalli Vidyaalan’kaara
ವಿಚಿತ್ರವ್ರತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363081/?pdfVichitravrata
ವಿಚಾರ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362982/?pdfVichaara Man’jari
ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382170/?pdfVichaara Chan’droodaya
ವಂಶವೃಕ್ಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363048/?pdfVan’shavrxkshha
ವಂಗವಿಜೇತhttps://archive.org/download/Vangavijetha1921/?pdfVangavijetha
ವಣಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494728/?pdfVand-ar^ya Vyavasthe
ವತ್ಸರಾಜನ ಕಥಾhttps://archive.org/download/Vatsaraajana_Kathe_1904/?pdfVatsaraajana Kathe
ವತ್ಸರಾಜನ ಕಥೆhttps://archive.org/download/Vatsaraajana_Katha_1_10_1904/?pdfVatsaraajana Katha 1
ವತ್ಸಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362696/?pdfVatsale
ವರದಕ್ಷಿಣೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364850/?pdfVaradaqs-ind-e 5
ವರಾಹ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYMQp223soAaD6s2LUZsJaHmb0S4zQRW0qVg6neVh2nX1RtLrrwrkZGRKO_xiiXp1g#10Varaaha Maha Puranam Vol-1
ವರಾಹಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXNWJnrqRVI0Vpk5c9mJBiEyzu1PPolUxHJ7xXbI7lLSZjNP8x3mG7itn4NpgIxbOw#3Varaahamahaapuranam
ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಂಚಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363029/?pdfVardhan’tiya San’chike
ವರ್ಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363388/?pdfVardhaa Shikshhand-a Yoojane
ವರ್ಧಾಯಾತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362837/?pdfVardhaayaatre
ವರ್ಷ ವರ್ಧಂತೀಶತಕಂhttps://archive.org/download/Varshha_Vardhantiishatan_4_1901/?pdfVarshha Vardhantiishatakam
ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364367/?pdfVaadiraajarakiirtane Bhaaga 1
ವಾಯು ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRp_xOzSi9OIbms-ZDCJVeDDhYoY4EoypxD3-HnsSOSJHJbLuREubtoMot1yIWpVAg#0Srimadhvayumahapurana
ವಾಯು ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxTsB4UHKq5Jz_2bajioHDG1x3hpArg9PQnIu0ynJcZ1wK3NQDhuP2V5LVkHgRkTVKg#6Srimadhvayumahapuranam
ವಾಯು ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQwCW5w5Dc592SHhYj9gMSUtkpuYcumxpW7Njh1HwtG44iao9GwyhB5C-zhzLSQJIA#0Srimadvayumahapuranam
ವಾಯುಗುಣ 15https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364202/?pdfVaayugund-a 15
ವಾಸ್ತು ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363772/?pdfSrxshht’a Vastu Parichaya
ವಾಣಿಗ್ರಹಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362629/?pdfVaand-igrahand-a
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಾರದ ಬೆಳೆಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxR5sfHr0h_OnfqNpBE6SMHMPjIgiDfpxkRKouPJ8mt_AC-3f_W2TX4L4tP_k1HVCVA#16Vanijya Sambarada Belegalu
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZOuCOi9LO0a9_jbj3CIwNJItjoFPhbsdi7446BdgxKtk2RcbSNRgGon8so29GTd9w#18Vanijya Belegalalli Keeta Hatoti
ವಾರಸಾ ಕರ ಕಾಯಿದೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363943/?pdfVaarasaa Kara Kaayide
ವಾಕ್ಯಗುರುಪರಂಪರೆಯು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆಚಾರ್ಯನಿರ್ಣಯವು...https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382169/?pdfVaakyaguruparan’pareyuu Adara Vyaakhyaanavuu Aachaaryanirnd-ayavuu Devategal’iguu Pan’chasan’skaaragal’aagiveiye
ವಾಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363374/?pdfVaali
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484394/?pdfVaalmikii Raamaayand-a Yuddha Kaan’d’a
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರ ಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484387/?pdfVaalmikii Raamaayand-a Sun’dara Kaan’d’a
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484357/?pdfSrimadvalmiki Ramayana Sundarakanda
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ ಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484373/?pdfVaalmiki Raamaayand-am Kishhikk N’dhaa Kaan’d’a
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484362/?pdfVaalmiiki Raamaayand-am
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484361/?pdfVaalmiki Raamaayand-am Arand-ya Kaan’d’a
ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಭಾಗ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364665/?pdfVaalmiikiya Bhaagya
ವಾಗ್ದೇವಿ ದ್ವಿತೀಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364458/?pdfVaagdeivi Dvitiiya
ವಾಙ್ಮಯ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362825/?pdfVaang-maya Darshana
ವಜ್ರದ ಹರಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364723/?pdfVajrada Haral’u
ವಜ್ರದುಂಗುರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362747/?pdfVajradun’guru
ವಚನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382141/?pdfVachana Mukhadalli Sharana Sangraha
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಭಾಗ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362981/?pdfVachanashaasatra Saara Bhaaga 3
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363793/?pdfVachanashaasrtatt Saara
ವೈದ್ಯ ಸನ್ಮಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363787/?pdfVaidya Sanmitra
ವೈದ್ಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363903/?pdfVaidya Sanmitra Bhaaga 1
ವೈದ್ಯರಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364498/?pdfVaidyaraaja
ವೈದ್ಯಕೀಯhttps://archive.org/download/DLIKannadaVaidyakeeya/?pdfVaidyakeeya
ವೈದ್ಯಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494734/?pdfVaidyajiivana
ವೈಯಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362645/?pdfVaiyyaari 47
ವೈರಸ್ಸುಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVETzqi0dsIzT9eU7ZithFZmnwU1cGXDtBcN3xhkosoIGk2pTT01Weai2L6CV4WBog#12Vyrassugalu (Sukshmajeevi Jagathu
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364351/?pdfVaishaakha Shukla Puurnd-imaa
ವೈಷ್ಣವ ಮಠ ದೀಪಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484386/?pdfVaishhnd-ava Mata Diipike
ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382106/?pdfVaishnava Kshethra Darshana
ವೈಕುಂಠ ಮುತ್ತಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363391/?pdfVaikun’t’ha Muttige
ವೈಕುಂಠನ ಮೃತ್ಯುಪತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363677/?pdfVaikun’t’hana Mrxtyupatra
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಗ್ರಂಥ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363322/?pdfVaijaang-anika Praban’dhagal’u Gran’tha 2
ವೀಣಾ ನಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364177/?pdfViind-aa Naada
ವೀಣೆ ಭವಾನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363323/?pdfViind-e Bhavaani
ವೀರ ಬಂಕೇಯ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364125/?pdfViira Ban’keya
ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362581/?pdfViira Abhimanyu
ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363978/?pdfViira Abhimanyu
ವೀರ ಪ್ರತಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364702/?pdfViira Prataapa
ವೀರಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325293/?pdfViirayoogi Svaami Viveikaanan’da
ವೀರಮಾತೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಗ್ರಂಥ 12https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364247/?pdfViiramaate Kun’tiideiviya Charitre Gran’tha 12
ವೀರರತ್ನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364347/?pdfViiraratnagal’u
ವೀರರಾಜ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364717/?pdfViiraraaja Vijaya
ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363539/?pdfViirashaiva Darshana
ವೀರಶೈವ ದಶರಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363941/?pdfViirashaiva Dasharatna
ವೀರಶೈವ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363084/?pdfViirashaiva Tattvaprakaasha
ವೀರಕಾಂತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364518/?pdfViirakaan’taa
ವೀರಭದ್ರ ವಿಜಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362958/?pdfViirabhadra Vijayan’
ವೀರಪಥಿಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363067/?pdfViirapathika
ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494735/?pdfVen’kat’eisha Mahaatme Uttara Bhaaga
ವೇದ ಉಪನಿಷತ್https://archive.org/download/VedaUpanishadh/?pdfVeda Upanishadh
ವೇದಾಂತ ವಿವೇಕಸಾರhttps://archive.org/download/Vedantha_Vivekasaara_1908/?pdfVedantha Vivekasaara
ವೇದಾಂತದ ಜೀವಾಳhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363571/?pdfVeidaan’tada Jiivaal’a
ವೇದಾಂತದಒಳದಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363429/?pdfVeidaan’tada Ol’adaari
ವೇದಾಂತದರೂಪುರೇಷೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363400/?pdfVeidaan’tada Ruupareikhe
ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382202/?pdfVeidaartha San’graha Saara
ವೇದಾಭರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382201/?pdfVeidaabharand-a
ವೇಣಿ ಬಂಧನhttps://archive.org/download/Venii_Bandhana_1921/?pdfVenii Bandhana
ವೇಣಿ ಅಂಹಾರನಾಟಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364085/?pdfVeind-ii An’haaranaat’aka Pratikrxti
ವೇಣಿ ಪುಷ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363243/?pdfVeind-i Pushhpa
ವೇಣೀಸಂಹಾರ ನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/Veniisanhaara_Naatakan_1921/?pdfVeniisanhaara Naatakan
ವೇಣೀಬಂಧನhttps://archive.org/download/Veniibandhana_1914/?pdfVeniibandhana
ವೇಣುಪುರಿಯ ವರ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364609/?pdfVeind-upuriya Vartaka
ವೇಮಣ್ಣಯೋಗಿಯ ೭೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363240/?pdfVeimand-nd-ayoogiya 72
ವ್ಯವಸಾಯ ಮುನ್ನಡೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbVPSLemHjlc_6fdxplDNhESLH-UoQ-w_lbvC86eCvzk17k6DoSbtrQHDEeTdNNhSQ#11Vyavasaya Munnade
ವ್ಯವಹಾರಗಣಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362899/?pdfVyavahaaragand-ita
ವ್ಯಾಸ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382144/?pdfVyasa Parva
ವ್ಯಾಸ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/HxUoJ93E6GscCjWjEo0WHy-ok1rStw4HN06_dXns7LemDjPitiNmvfRZ1DrleLel_NXOVDBtAGmawPmHgmh9xw#25VYASA PUSPANJALI
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಹಿಂಸೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362634/?pdfVyaavahaarika Ahin’se
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363362/?pdfVyabhichaarind-i Yaaru
ವೃಂದಾವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362728/?pdfVrxn’daavana
ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363691/?pdfVrxtta Patrikegal’u
ವೃಷ್ಟಿಧಾರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364788/?pdfVrxshhvidhaare
ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364568/?pdfShiva Chhatrapati
ಶಿವ ತತ್ವ ಸುಧಾನಿಧಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxU5Gm_jnPp2qf9iDcITJwrRjcdC-tCq8T4q-1B4fO5BLDxTreJTCYEyU5eHvY9YV3Q#4Shiva Tatva Sudhanidhi
ಶಿವ ತತ್ವ ಸುಧಾನಿಧಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSpHH_KzwuVp97j61Iay0m-u64mJ32T-j5XYyTbMte5FlgDCfKoIpgvNl_D5JakbVg#4Shiva Tatva Sudhanidhi
ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರhttps://archive.org/download/ShivaTandavaStotramKannada/?pdfShiva Tandava Stotram Kannada
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363536/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 10
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363529/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 11
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363528/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 12
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363530/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 2
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363649/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 4
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363663/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 5
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363526/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 6
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363537/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 7
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363535/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Bhaaga 8
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXQdpzUF-QMi7Z9CE2RvV6iXNn238Rq7L5ZYfCvk2FegK7TR3Q-PuYziDobVCaC9EQ#6Shiva Mahapuranam
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣ ರುದ್ರಸೋಮೇತ ಸತಿಖಂಡhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZxniO6JjlSYlHWwlUrfR8hmhoROlfUnzUoYbMdeR7xuGeAFBDYJ7irkvkzpRBWG_Q#8Shiva Mahapuranma:Rudhrasomietha - Sathikahda - Part - 3
ಶಿವ ಆರಾಧನೆhttps://archive.org/download/ShivaAraadhane/?pdfShiva Araadhane
ಶಿವ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂhttps://archive.org/download/ShivaAagamoktaPoojaVidhanam/?pdfShiva Aagamokta Pooja Vidhanam
ಶಿವನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನhttps://archive.org/download/ShivanamaSankirtanamKannada/?pdfShivanama Sankirtanam Kannada
ಶಿವತತ್ವಸುಧಾನಿಧಿಂ 1https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYqaPK41K5XW6Y4700dKsc_op7vI20YV9LeIxkIUWHpS4X7FOlu_knr_n7YL78GwkA#10Shivathathvasudhanidhim Vol-1
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxeLGVMg-lsRsaSkVEpYop7t3A9xxY-NWpHRld4ZRO9SILG3iuPmvlVNXyid0fiF8_A#0Shivamahapurana
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363717/?pdfShivamahaapuraand-an’ Bhaaga 8
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ 9https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363297/?pdfShivamahaapuraand-an’ Bhaaga 9
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ 9https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363744/?pdfShivamahaapuraand-an’ Bhaaga 9
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ ಸತಿಖಂಡ ಭಾಗ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363589/?pdfShiva Mahaapuraand-an’ Satiikhan’d’a Bhaaga 3
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXMZD474gTbMQ0EnI7EoCHzwad9IERsCQklOsjsquOl2yi5-YopXFQhEabLXRt1Qww#0Shivamahaapuraanam
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363743/?pdfShivamahaapuraand-an’
ಶಿವರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರhttps://archive.org/download/ShivarakshaStotramKannada/?pdfShivaraksha Stotram Kannada
ಶಿವರಹಸ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaDFz8GgqmSMUls8RJTumQON0bVvN4HKd7LgTG2Z_9ep7UhXUXpPkj0r1NfuFzYJGA#10Shivarahasya
ಶಿವಶಂಕರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364597/?pdfShivasan’skara
ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತಗಳು ಭಾಗ ೨https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364333/?pdfShivasharand-ara Charitragal’u Bhaaga 2
ಶಿವಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಭಾಗ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362960/?pdfShivasharand-ara Charitregal’u Bhaaga 3
ಶಿವಾನಂದಲಹರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362893/?pdfShivaanan’dalahari
ಶಿವಾಧಿಕ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಯುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364253/?pdfShivaadhikya Shikhaamand-iyu
ಶಿವಾಜಿಯ ಬಾಲ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364658/?pdfShivaajiya Baalya
ಶಿವಲೇಶ್ಯೆ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363256/?pdfShivaleishye
ಶಿವಪ್ರಭುವಿನ ಪುಣ್ಯhttps://archive.org/download/Shivaprabhuvina_Punya_Grantha_13_1918/?pdfShivaprabhuvina Punya Grantha 13
ಶಿಶು ವಿಹಾರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcozlgUmzZPw1hrdpXdG-t01Ravb-pMX8krhx5bZvHLU04bVY4lZId_6MpEuJkBgww#21Shishu Vihara(Balavadi)-Re Print
ಶಿಶುದೈತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362672/?pdfShishudaitya
ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364181/?pdfShishuvihaaragal’u 22
ಶಿಶುವೈದ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸು ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯhttps://archive.org/download/ShishuvaidyaSanjivaniSuVenkatakrishnayyas/?pdfShishuvaidya Sanjivani Su Venkatakrishnayyas
ಶಿಕ್ಷಣhttps://archive.org/download/DLIKannadaShikshana/?pdfShikshana
ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363443/?pdfShikshhand-a Shaasatra
ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362900/?pdfShikshhand-a Paddhati 1
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363962/?pdfShiqs-and-ada Manoovijnj-aana
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲತತ್ವಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363679/?pdfShikshhand-ada Muulatatvagal’u 1
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/HxUoJ93E6GscCjWjEo0WH0k58KUyW7AzpXFUQHSZcK55yQ4vjcx-E-kNOb_3rpLNkxF_S9Tk1e0VS8MH0DsZgw#25SHIKSHANADALLI YOGA
ಶಿಕ್ಷಣವು ಕಲಿಸುವ ಕ್ರಮವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363766/?pdfShiqs-and-avuu Kalisuva Kramavuu
ಶಿಕ್ಷಾಕಾಂಡ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363607/?pdfShikshhand-a Tatvadarshana
ಶಿಲಾ ವನಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363966/?pdfShilaa Vanite
ಶಿಲಾಮುಖhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363885/?pdfShilaamukha
ಶಿಲ್ಲಿ ? ಶಿಲ್ಪಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363545/?pdfShilli
ಶಿ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣಮ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363740/?pdfShrii Skan’damahaapuraand-an’ Vrxshhnd-avakhan’d’a
ಶಂಬರನ ಶೃಂಗಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363947/?pdfShan’barana Shrxn’gaara
ಶಂಕರ ಕಥಾಸಾರhttps://archive.org/download/Shankara_Kathaasaara_1916/?pdfShankara Kathaasaara
ಶಂಕರದಾಸೀಮಯ್ಯ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363054/?pdfShan’karadaasimayya Puraand-a
ಶಂಕರಸಂಹಿತಾhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWk8JOv3P9eLtJPJXdMpmbiiL6Rm_m-yIe1RPKCELsbZDxxe0ZIljD0fsYZeUd2lbw#3Shankarasamhitaa
ಶಂಕರಸಂಹಿತಾhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbgq7Wl-HywcjXxYtyBacF0FsjcJ1H3j8GuVWRkod5IN5IpxTn3caCjoRqqQu_qn6g#3Shankarasamitha
ಶಂಕರಸಂಹಿತಾ 4https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQVo-IJz9Bhb_lkCxSNgEvnv5Rn2TJ4vX5QtC2cLxlUa6jQoLx_vL0P1kOUCT96sow#10Shankarasamheetha Vol-4
ಶಂಕರಸಂಹಿತಾ2https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdy1c2aNvsfa3o9G2jSLIS2S4roxZeyRJQ-uvdHk5koccYuTBVeSwDBlqHlFlo7PeQ#10Shankarasamhitha Vol.2 Vol-2
ಶಂಖವಾದ್ಯ ಮಾಲೆ 9https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364731/?pdfShan’khavaadya Maale 9
ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸಮ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364275/?pdfShabarashan’kara Vil’aasan’
ಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿhttps://archive.org/download/SABDASMRITIFULL/?pdfSABDASMRITI FULL
ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣhttps://archive.org/download/abdamaidarpaa00kirjuoft/?pdfShabdamanidarpana
ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದ ಪಾಠಾಂತರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364429/?pdfShabdamand-idarpand-ada Paat’haan’taragal’u
ಶಬ್ದಾರ್ಥವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363799/?pdfShabdaarthavu
ಶರ ಪಂಜರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364565/?pdfShara Pan’jara 2
ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/DLIKannadaSharanaSahitya/?pdfSharana Sahitya
ಶರಣ ಲೀಲಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363474/?pdfSharand-a Liilaamrxta 1
ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494726/?pdfSharand-aagati Diipikaa
ಶರೀರ ಶಿಕ್ಷೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362883/?pdfShariira Shikshhe
ಶವಸಂಸ್ಕಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364631/?pdfShavasan’skaara
ಶಕ್ತಿ 26https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364517/?pdfShakti 26
ಶಕ್ತಿಮಯಿhttps://archive.org/download/Shaktimayii_1921/?pdfShaktimayii
ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362947/?pdfShaasana Saahitya San’chaya
ಶಾಸ್ತಿಕ ವಂಶ ಪ್ರದೀಪ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382107/?pdfShashtika Vamsha Pradeepa
ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363004/?pdfShaan’ti Puraand-an’
ಶಾಂತಿವಾದಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362761/?pdfShaan’tivaadi
ಶಾಂತಿಪಥ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364506/?pdfShaan’tipatha 6
ಶಾಂತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364663/?pdfShaantaa
ಶಾಂತಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364538/?pdfShaan’talaa
ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಪುರಾಣಂhttps://archive.org/download/Shaantiishvara_Puranam_1912/?pdfShaantiishvara Puranam
ಶಾತ್ತಾದ ? ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಗತ ವೈಭವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382199/?pdfShaattaada Shriivaishhnd-avara Gata Vaibhava
ಶಾಮಣ್ಣ ಸಾಹಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363408/?pdfShaamand-nd-a Saahasa
ಶಾರದ ಯಾಮಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362988/?pdfShaarada Yaamini
ಶಾರದೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಸರ 3 ಕಿರುಗತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363788/?pdfShaaradeya Muttina Sara 3 Kirugategal’u
ಶಾರೀರ ವಿಜ್ಞಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363582/?pdfShaariira Vijaang-ana
ಶಾರ್ಙ್ಗಧರ ಸಂಹಿತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362998/?pdfShaang-agadharasan’hitaa
ಶಾಕುಂತಲಾ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362732/?pdfShakun’talaa Naalkaneya Bhaaga
ಶಾಕುಂತಲಾ ನಾಟಕ ನವೀನ ಟೀಕೆhttps://archive.org/download/Shaakuntala_Naataka_Naviina_Tiike_43_1914/?pdfShaakuntala Naataka Naviina Tiike
ಶಾಕುಂತಲಾ ನಾಟಕಗಳು ಗ್ರಂಥ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363624/?pdfShaakun’tala Naat’akavu Gran’tha 1
ಶಾಕುಂತಲಾನಾಟಕದ ವಿಮರ್ಶೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363600/?pdfShaakun’talanaat’akada Vimarsha
ಶಾಕುಂತಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364105/?pdfShakun’tal’e
ಶಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325289/?pdfShaapa
ಶಹಜಹಾನ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363384/?pdfShhaajahaan
ಶಹಜಹಾನ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363414/?pdfShhaajarhaa
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363454/?pdfShaikshhand-ika Manashyaasatra
ಶೈಲಾಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363572/?pdfShailaaji
ಶೂದ್ರಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363386/?pdfShuudramani
ಶೂದ್ರಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362859/?pdfShuudraka
ಶೂರಸೇನ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Shuurasena_Charitre_1910/?pdfShuurasena Charitre
ಶೂರ್ಪಾಲಿಯ ಆಚಾರ್ಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362638/?pdfShuurpaaliya Aachaaryaru
ಶೋಭನ ಸಂಧಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363209/?pdfShoobhana San’dhigal’u
ಶೋಭಾನ ರತ್ನಾಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364123/?pdfShobhana Ratnaakara Dvitiiya Bhaaga
ಶೋಭಾನೆ ೩https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364643/?pdfShoobhane 3
ಶೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಂಕರ ಭಾವಸತ್ವಬೋಧಿನಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/ZhFnLw46ulX1N0b1Sq4zdM5Dg3obQvUWlIdW53DYLqou7wbRoHimxzMlzZVxrgIIs6e63J_KPkm2Q5Hz3Zn4TQ#40Sree Bhagvadgeetha Sankara Bhawashthawabhodhini
ಶೀಘ್ರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಾಧನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363822/?pdfShiighra Saaqs-arataa Saadhana
ಶೀತವಲಯದ ಹಣ್ಣುಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQTSuz7EgQ4AZhM8-scrVbcJpZYx9xwXpuQExUegOys3qfgmnQ1a1KbMFaIlQRjyVg#17Sheethavalayada Hannugalu
ಶೀಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363096/?pdfShreipaarshvanaatha Puraand-an’ 12
ಶೇರ್ ಶಹಾ ದ್ವಿತೀಯಾವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364785/?pdfSheirashaha Dvitiiyaavrxtti
ಶೇಷರಾಮಾಯಣಂhttps://archive.org/download/Sheshharaamaayanan_1901/?pdfSheshharaamaayanan
ಶುದ್ಧಿ ಸಂಘಟನ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364738/?pdfShuddhi San’ghat’ana 5
ಶ್ಯಾಮನ ತಾಯಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362760/?pdfShyaamana Taayi
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364391/?pdfShraddhaan’jali
ಶ್ರಮಯೋಗಿ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364511/?pdfSharmayoogi 1
ಶ್ರಮಕಥೆ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364764/?pdfSharmakathe
ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಉಪಾಸನಾ ಕೈಪಿಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363980/?pdfShrii Datta Upaasanaa Kaipid’i
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂhttps://archive.org/download/ShriDurgaPoojaVidhanam/?pdfShri Durga Pooja Vidhanam
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcsdwtNZdR8uTE-Zt1wQ9BuLzGODPXc6fYUgaRKJUOioWLqvUuifK8icVvzcIC8sNA#5Sri Mathsya Maha Puranam
ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364415/?pdfShrei Yajang-avalkaya Mahaamunigal’a Charitre
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363953/?pdfShrii Siddharaameishvara Charitra
ಶ್ರೀ ಸಾನೆ ಗುರೂಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364449/?pdfShrei Saane Guruuji
ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVrgH4Hfxs21Jo1knNx8ZVJo7OXYBPLrC58GwdhRWkKFaFHivWcZKuQS70ptpnolKA#4Sri Sambha Puranam
ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZAtME7LNKSYYNAgPM3rBN-yaVBAfZD9NbsEVshU-4O1qxXGSrNGgf_9FcgejR9nvA#5Sri Sambha Puranam
ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಪುರಾಣ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363310/?pdfShrei Saan’bapuraand-an’ Bhaaga 1
ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಪುರಾಣ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363650/?pdfShrei Saan’bapuraand-an’ Bhaaga 2
ಶ್ರೀ ಸುಮಾಧ್ವ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364291/?pdfShrei Sumadhva Vijaya
ಶ್ರೀ ಸ್ವಪ್ನವೃಂದಾವನಾಖ್ಯಾನಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382122/?pdfSri Swapna Vrindavanakyanam
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/sreeskandhapuran015331mbp/?pdfSREE SKANDHA PURANAM
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362869/?pdfShrei Skaan’da Mahaapuraand-an’ 2
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363739/?pdfShrii Skan’damahaapuraand-an’ Avan’tyakhan’d’a
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ಕಾಶಿ ಕಾಂಡ ೪https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363307/?pdfShreiskaan’damahaapuraand-an’ Kaashii Khan’d’a 4
ಶ್ರೀ ಸೌರಪುರಾಣವುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaMK5S5WrWrXo0Vw1kz5cZ3PZfL6Ylb3nWw2MqT7yqHYMj4jk0Ekqls_M6LbX-RJDA#4Sri Sourapuranavu
ಶ್ರೀ ಸೌರಪುರಾಣವುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQyZVt2s_y_ufuNFhKeE81AkDla0fie8j1Li2J7MYkuNaDDni9-ibHUqTdupwPMzPw#4Sri Sourapuranavu
ಶ್ರೀ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363737/?pdfShrii Chaan’duugyuupanishhat
ಶ್ರೀ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ Vol Vi Part Lihttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363083/?pdfShrei Chhaan’doogyoopanishhat Vol Vi Part Ii
ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣಂhttps://archive.org/download/Shri_Tatvasangraha_Raamaayanan_1912/?pdfShri Tatvasangraha Raamaayanan
ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣಂhttps://archive.org/download/Shri_Tatvasangraha_Raamaayanan_Aranya_Kaandan_1913/?pdfShri Tatvasangraha Raamaayanan Aranya Kaandan
ಶ್ರೀ ತತ್ವೋದ್ಯೋತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382123/?pdfSri Tatvodyotha
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/SriTyagarajaVijaya/?pdfSri Tyagaraja Vijaya
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381948/?pdfSri Tyagaraja Vijaya
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382051/?pdfSri Tyagaraja Vijaya
ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382286/?pdfSri Tyagarajara Kruthigalli Sangeetha Mathu Bhakti Part - 1
ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484356/?pdfSri Tulasi Ramayanam
ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364268/?pdfShreibasavand-nd-anavaru
ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರ ಕೃತಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363961/?pdfShrii Basavalin’ga Sharand-ara Krxtigal’u
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಾಮೃತಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363807/?pdfShrii Basaveishvara Vachanaamrxtasaara
ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಯ ಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382272/?pdfSri Brahmeeya Chitra Karma Sastram
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382208/?pdfSri Brahma Maha Purana Part 1
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382223/?pdfSri Bralma Vaivartha Maha Purana Vol 3
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYZXBcotGOqdMBHwdoyOSGynx8FKpT0NqcDIREyvZ0yK4iO7R5wTPB5NAk6FrD3Ywg#2Sri Brahmavaivarta Maha Puranam
ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364062/?pdfShreibrahmachaitanya Mahaaraajara Charitra
ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರ ಚರಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364425/?pdfShrei Mad’ivaal’appanavara Charitra
ಶ್ರೀ ಮದ್ದಯಾನಂದರ್ಶಿ ಜೀವನ ಚರಿತಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364323/?pdfShrei Madda Yaanan’darshhi Jiivana Charitan’
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363646/?pdfShrei Matsya Mahaa Puraand-an’ 4
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವನಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363071/?pdfShrei Madhvanaama
ಶ್ರೀ ಮರುಳ ಸಿದ್ಧಾಂಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363472/?pdfShrei Marul’a Siddhaan’ka
ಶ್ರೀ ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382279/?pdfSri Magha Masa Mahatyam Part - 2
ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಕೃಷ್ಣರಾಜಾಷ್ಟಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363086/?pdfShrei Matakrxshhnd-a Raajaashht’akan’
ಶ್ರೀ ಮಾಧ್ವನ ಮಧು ಚರಿತ್ರ ಮಹಾದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382276/?pdfSri Madhvana Madhu Charitra Mahaddarshana
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363298/?pdfShreirma Mahaabhaarata Taatparya Nirnd-aya 1
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363483/?pdfShreirma Mahaabhaarata Taatparya Nirnd-aya 2
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363554/?pdfShrei Mahaabhaaratavu Aadiparvavu Erad’anei Bhaaga
ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚಿಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362878/?pdfShrei Machchhilpa Vidyaa Rahasyoopanishhat 3
ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್ವರ ವ್ಫಿಜಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364417/?pdfShrei Mauneishvara Vijaya
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362950/?pdfShrei Raaghavein’dra Gurusaarvabhauma
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಉದಂತಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382283/?pdfSri Rama Udantam
ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂhttps://archive.org/download/SriRamarakshaStotramA6/?pdfSri Ramaraksha Stotram A 6
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364012/?pdfShreiraamakrxshhnd-a
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ ಉತ್ತರಾರ್ಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363527/?pdfShrei Raamakrxshhnd-a Vachanaveida Uttaraartha
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/ShriraamaKrishna_Paramahansara_Charitre_1919/?pdfShriraamaKrishna Paramahansara Charitre
ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382164/?pdfShrii Raamaanuja-
ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382167/?pdfShrii Raamanuja
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363687/?pdfSri Ramayana Darshana
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364505/?pdfShreiraamaayand-a Darshanan’ 1
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನhttps://archive.org/download/sriramayananitya015412mbp/?pdfSri Ramayana Nitya Chintana
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381947/?pdfSri Ramayana Nitya Chintana
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382040/?pdfSri Ramayana Nitya Chintana
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆhttps://archive.org/download/SriRamayanaNityaChintana/?pdfSri Ramayana Nitya Chintana
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/SriRamanamaSankirtanamKannada/?pdfSri Ramanama Sankirtanam Kannada
ಶ್ರೀ ರಾಜಪುರೋಹಿತರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364521/?pdfShrii Raajapuruuhitaru
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಮಹಾತ್ಮೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364099/?pdfShrei Reind-ukaa Mahaatme
ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363447/?pdfShrei Rudra Mahaanyaasa Prayooga
ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪೂಜಾ ಕಲ್ಪಂhttps://archive.org/download/ShriRudraPoojaKalpam/?pdfShri Rudra Pooja Kalpam
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381945/?pdfSrida Vittala Dasara Krutigalu
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382017/?pdfSrida Vittala Dasara Krutigalu
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382273/?pdfSrida Vittala Dasara Krutigalu
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾದಾಸರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364386/?pdfShrei Vijayadaasaru
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಜಯ ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364842/?pdfShrei Vidyaarand-ya Vijaya Muuraneya Avrxtti
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/Shri_Vidyaaranya_Charitre_1919/?pdfShri Vidyaaranya Charitre
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364097/?pdfShrei Vidyaarand-yaru
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಾಗವತದ ಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382125/?pdfSri Viswanatha Bhagavathada Jeevala
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382124/?pdfSri Vishnu Sahasranama Volume Ii
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/Shri_Vishhnu_Purana_1914/?pdfShri Vishhnu Purana
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382224/?pdfSri Vishnuddramattara Mahapuranam Vol Ii
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363585/?pdfShrei Vishhnd-u Dharmoottara Mahaapuraand-an’ Bhaaga 2
ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಸುಲಾದಿಗಳು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382230/?pdfSri Vijayadasara Sristi Prakarana Suladigalu
ಶ್ರೀ ವಿಚಾರ ದೀಪಿಕಾhttps://archive.org/download/Shri_Vichaara_Diipaka_1902/?pdfShri Vichaara Diipaka
ಶ್ರೀ ವರದ ರಾಜೋತ್ಸವ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381950/?pdfSri Varada Rajotsava Of Appayyadikshita
ಶ್ರೀ ವರದ ರಾಜೋತ್ಸವ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382073/?pdfSri Varada Rajotsava Of Appayyadikshita
ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZxKaJ_yaGBpJSs8Bp3RHMbDMF1-ayWkhFsxuCanTU1k-o00K05LAMuvlE1wkA9avQ#3Sri Varaha Maha Puranam
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುವರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಥಮಾವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364419/?pdfShrei Vaadiraaja Guruvara Charitre Prathamaavrxtti
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ವಿಠ್ಠಲರ ಕೃತಿಗಳು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363598/?pdfShrei Vaasudeiva Vit’thalara Krxtigal’u Jiivana Charitre
ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxT5urei7oJ2loDFbXQPkxVuXKYRgPnzlpKKDzYjEN0GLOEjw87m7FHrjasSqQhij2w#4Sri Vamna Puranam
ಶ್ರೀ ವಾಮನಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdLLEj78Uz1fSWMfG59D6fb3s1kJ9ZFzkBzXQG-gAQjn86Z3kdIc7mawohJIV23ZtQ#4Sri Vaamanapuranam
ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382287/?pdfSri Vaishnava Darshana Matthu Samskriti
ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382163/?pdfShrii Vaishhnd-ava Dharma San’graha
ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382183/?pdfShrii Vaikun’t’ha Gadyan’
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಲೆ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382288/?pdfSri Venkatachala Ithihasa Mala1
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382289/?pdfSri Venkateswara Darsana
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363752/?pdfShri Ven’kat’eisha Maahaatmai
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಗ್ರಂಥ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363935/?pdfShreivein’kat’eisha Maahatmya Gran’the 1
ಶ್ರೀ ಶಿವ ರಹಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382121/?pdfSri Siva Rahasya Vol 19
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/SriSivaPurana/?pdfSri Siva Purana
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382285/?pdfSri Siva Purana
ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363995/?pdfShriishivarahasya
ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRf8EZ56cgf3F_PAkHp_kWUbdp-NSag0M_kfuaJ3dBsy8BnA1uVHn7oFJIDsRKnaGg#1Sree Shivarahasya
ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVAdIfsVS9JFNHv1rsepQLPXXzErDSneApfwoUnQN_XiAQNQ_7FBrtajA-FO8ttj3A#5Sri Shiva Rahasya
ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363690/?pdfSri Sivarahsya Vol 20
ಶ್ರೀ ಶಿವರಹಸ್ಯ ಸಂಪುಟಿ 23https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363994/?pdfShriishivarahasya San’put’i 23
ಶ್ರೀ ಶಿವಗೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363287/?pdfShrei Shivagiitaa 2
ಶ್ರೀ ಶಿವಗೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382216/?pdfSri Sivageeta Vol I
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382284/?pdfSri Sankaracharya Advaita Darshana
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತದರ್ಶನhttps://archive.org/download/srisankaracharya015416mbp/?pdfSri Sankaracharya Advaita Darshana
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತದರ್ಶನhttps://archive.org/download/SriSankaracharyaAdvaitaDarshana/?pdfSri Sankaracharya Advaita Darshana
ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363944/?pdfShrii Sharand-abasaveishvara Charitravu
ಶ್ರೀ ಶಾರದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/SriSharadaNamaSankirtanamKannada/?pdfSri Sharada Nama Sankirtanam Kannada
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364332/?pdfShrei Shaaradaadeivi
ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/SriShyamanamaSankirtanamKannada/?pdfSri Shyamanama Sankirtanam Kannada
ಶ್ರೀ ಅನಂತನ ಕಥಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362911/?pdfShrei Anan’tana Kathaa
ಶ್ರೀ ಅನುಭಾಷ್ಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382109/?pdfSri Anubhashya Sara Sangraha
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRtK7gTESI7n0QFni_7mkzgmzfaLR2p0fFz9Hhg6Ppq22686GY5QILZTDholcC78iw#3Shree Anand Ramayanam
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQJhuyM0xAi0PIhYuWBUzryEVBjvWd8HtTVOWFxlntLFLbYA2UHtN_WcjaQwG4nR3A#3Sri Ananda Ramayanam
ಶ್ರೀ ಕನಕಮಹಿಮಾದರ್ಶ ಭಾಗ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364611/?pdfShrei Kanakamahimaadarsha Bhaaga 7
ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕಥಾಮೃತಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363253/?pdfShrei Kaaveiri Kathaamrxtam
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxVrgIKqvjhOzujbX21Vh2OQ88hhJQX8echUsypYfKn_NbrBf_PIGG3Au_1LODV13kQ#3Sri Kaalika Purnam
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZouEXZHK8vJPHtUf9E3mQpEF7fxIFWMfm6PHuklUo-hS50j25dETfTNEGX5ovrE9w#3Sree Kaalikaapuraanam
ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಷ್ಣ ಬೋಧಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364069/?pdfShrei Krxshhnd-a Bhuudhaamrxta
ಶ್ರೀ ಕ್ರತುಪುರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382118/?pdfSri Kratupura Mahatmyam
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382212/?pdfSri Krishna Sandesha
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಮೃತ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362921/?pdfShrei Krxshhnd-a Liilaamrxta Bhaaga 1
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364104/?pdfShrei Krxshhnd-a Charite
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaUQjMvwcmN_JQjqIfm_h5x3hhtlkMWhRHOiD8ZeLp6szawrGp79nx3loIucRbu46w#7Sri Krishna Charithe
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364431/?pdfShrei Krxshhnd-ana Kathe
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಶೂನ್ಯ ಘಳಿಗೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382213/?pdfSri Krishnavatharada Sunaya Galigegalu
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೈಜ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆhttps://archive.org/download/UdupiKshetradaNaijaMattuCharitrikaHinnele/?pdfSri Udupi Kshetrada Naija Chitra Mattu Chaaritrika Hinnele [The Authentic Picture of Udupi Piligrim Center and its Historical Background]
ಶ್ರೀ ಉತ್ತನೂರಿನ ಋಷಿ ಕುಲೋತ್ತಮhttps://archive.org/download/SriUttanoorinaRushiKulothama/?pdfSri Uttanoorina Rushi Kulothama
ಶ್ರೀ ಉತ್ತನೂರಿನ ಋಷಿ ಕುಲೋತ್ತಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381949/?pdfSri Uttanoorina Rushi Kulothama
ಶ್ರೀ ಉತ್ತನೂರಿನ ಋಷಿ ಕುಲೋತ್ತಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382062/?pdfSri Uttanoorina Rushi Kulothama
ಶ್ರೀ ಹತ್ತನೆಯ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363922/?pdfShrii Hattaneya Huchcheishvara
ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಯು ಸ್ತುತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382114/?pdfSri Hari Vayu Stuti
ಶ್ರೀ ಹರಿ ವೆಂಕಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382115/?pdfSri Hari Venkata
ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗುರು ಭಕ್ತ ವರೇಣ್ಯರ ಸ್ತುತಿಪದ ಮಣಿಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382271/?pdfSri Hari Guru Baktha Varenyara Sthutipada Manimanjari
ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363696/?pdfShriiharidaasasaahitya Vemarsha
ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363684/?pdfSri Haridasa Sahityadhali Srimad Brahmasutra Bhashya Prameyagalu
ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362896/?pdfShrei Harikathaamrxta Saaravu
ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382116/?pdfSri Hari Kathamrutha Sara Volume I
ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ನಿಘಂಟುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382113/?pdfSri Hari Kathamruthasara Nighantu
ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಒಂದನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363030/?pdfShrei Harikathaamrxtasaara On’daneya Bhaaga
ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363033/?pdfShrei Harikathaamrxtasaara Egad’aneya Bhaaga
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364289/?pdfShrei Harshha
ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363309/?pdfShrei Haalaasya Mahaatman’ 1 22 San’put’a 1
ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ?https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQDLLnDGYIiwbBs0w0VFMx2UnooXoeYM7WxkPsm3A_0BcxcCheIxoqHC8GIIv6AEDw#4Sri Haalaasya Mahatmyam
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗ ಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362885/?pdfShrei Lin’ga Mahaapuraand-an’
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣ ಸಂಪುಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363651/?pdfShrei Lin’gamahaapuraand-an’ San’put’a 1
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxc4wnGnDUnZN2fHUTJpwvl7nzaSPHNGl-JGBqeonsr_wTqRrdQngt4ZmxJSnrwJ6yQ#6Sri Linga Mahapuranam
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಶೋಭಾನಪದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382214/?pdfSri Lakshmishobhanapada Ondu Adhyanana
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363061/?pdfShrei Laqs-mii Vein’kat’eisha Stootran’
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ತತ್ರಂhttps://archive.org/download/Shri_Lakshminarasimhastotram_1919/?pdfShri Lakshminarasimhastotram
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363197/?pdfShreilalitaa Sahasranaamada Bhaashhya
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRoDz3GB3deCJadYT9rITeXU8d3fBX0vKXYHCgoSRf6EeJvglMH7kopYl6voPX5RTw#3Sri Ganesh Puranam
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYRERO5QEN5kkwiB8KXhtmLGPNjiTSDvD5YU6hXzO1_OQrzEoEuoi8viK8pf47Jwag#5Sri Ganesha Puranam
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪುರಾಣ ಸಂಪುಟಿ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363719/?pdfShriikand-eishapuraand-an’ San’put’i 7
ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaS0BPxEKCvaqCUfE-QKI6fSHNNkfrblsRgcr22vr2S6IOpWXgS-E_PeWDY8h2ZH_g#2Sri Bhavishyamahaapuraana Bramhaparva
ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯುಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382166/?pdfShriibhaashhyataatparayy Saara
ಶ್ರೀ ಭಗವದಮೃತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382110/?pdfSri Bhagavathamrutha Dasama Skanda Uttartha
ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363480/?pdfShrei Bhagavadgiitaa
ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325282/?pdfSri Bhagavadgeetha Samkara Bahasyatatwa Bhodini Prathama Kusuma
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ 30https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363204/?pdfShrei Goopaala Vit’t’hala 30
ಶ್ರೀ ಗೀತಗೋಪಾಲಂhttps://archive.org/download/Shrigitagopalm1905/?pdfShrigitagopalm
ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363830/?pdfShrii Guru Raaghavein’daru
ಶ್ರೀ ಗುರು ಗರಗದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಯುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364435/?pdfShreiguru Garagada Mad’ivaal’iishvarara Charitreyu
ಶ್ರೀ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಕೃತಿ ರತ್ನಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382274/?pdfSri Guru Jaganadha Dasara Kruti Ratnamala
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಿತ್ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364244/?pdfShriiguru Charitra Uttaraardha
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಿತ್ರ ಗ್ರಂಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363923/?pdfShrii Guru Charitra Gran’tha
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರ ವಚನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363436/?pdfShrei Gurudeivara Vachana
ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪಾ ತರಂಗಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382111/?pdfSri Gurukrupa Tarangini
ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364454/?pdfShrei Gurucharitre
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಮಹಾ ಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxfnuxxL-i3ACqSWwgUDFvV9cETq5TMsf32S6bASB3O1J7zbq7pb70SH_1tP7E88CXg#1Sri Padma Maha Puranam
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಮಹಾಪುರಾಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdWwTDdYY4d8BrB4rwagI-bi9peL1tf4stitBHLPg9NGEvtRsVBW40Sf-rvKy364jA#5Shree Padmamahaapuranam
ಶ್ರೀ ಪಂಚೆಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364408/?pdfShrei Pan’cheyavara Nenapigaagi
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363458/?pdfShrei Prasanna Ven’kat’adaasaru
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರ ಭಾಗವತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382215/?pdfSri Prasannavenkatadasara Bhagavata
ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382181/?pdfShrii Jayatiitharr Ru
ಶ್ರೀ ಜಮನಾಲಜ್ಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364019/?pdfShrei Jamanaalajii
ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364046/?pdfShrei Chidan’bara Vijaya
ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಚರಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363948/?pdfShrii Chitraapura Guruparan’paraa Charitra
ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಬಿನ್ನಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364378/?pdfShrei Chikadeivaraaja Binnapa
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಕೀರ್ತನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362929/?pdfShreinivaasa San’kiirtanan’ 6
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364121/?pdfShreinivaasa Kalyaand-a
ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಲ್ಯಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382229/?pdfSrinivas Kalyana
ಶ್ರೀನಾಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364134/?pdfShreinaatha
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಚರಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364072/?pdfShreisvaami Raamatiirthara Charitra
ಶ್ರೀಮ ರಾಮಾಯಣ ... ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363715/?pdfShriimadraamaayand-aukhyoyan’gran’tha
ಶ್ರೀಮದನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363560/?pdfShrei Madanuvyaakhyaanavu Muuraneiya Adhyaaya
ಶ್ರೀಮದನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363675/?pdfShrei Madanuvyaakhyaanavu Aidaneya Adhyaaya
ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/Shri_Madaananda_Raamaayana_1912/?pdfShri Madaananda Raamaayana
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಸೂಕ್ತಿಮುಕ್ತಾವಳಿ ದ್ವಿತೀಯಸರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363712/?pdfShriimadaachaaryasuuktimuktaaval’i Dvitiiyasara
ಶ್ರೀಮದ್ ನ್ಯಸುಧ ಭಾವ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382269/?pdfSrimad Nyasudha Bhava Sangraha
ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363685/?pdfSrimad Brahmasutrani
ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾನುಜ ನೂರಂಥ್ಯಾಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382278/?pdfSrimad Ramanuja Nooranthyadi
ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/Shri_Madraamaayana_Yuddhakaandavu_1919/?pdfShri Madraamaayana Yuddhakaandavu
ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/Shri_Madraamaayanavu_Ayoodhyaa_Kaandavu_1_1918/?pdfShri Madraamaayanavu Ayoodhyaa Kaandavu 1
ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/Shri_Madraamaayanavu_Kikshhindhaa_Kaandavu_1918/?pdfShri Madraamaayanavu Kikshhindhaa Kaandavu
ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363714/?pdfShriimadraahasyatrayasaarada
ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಷ್ಣುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಮುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362556/?pdfSrimad Vishnutatva Nirnayamu Volume Ii
ಶ್ರೀಮದ್ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382126/?pdfSrimad Anuvakyanavu
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382131/?pdfSrimad Bhagavata
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382132/?pdfSrimad Bhagavata Sara
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382275/?pdfSrimad Bhagavatam
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವುhttps://archive.org/download/Shrimadbhaagavatavu_2_1919/?pdfShrimadbhaagavatavu 2
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವುhttps://archive.org/download/Shrimadbhaagavatavu_Vol_I_1918/?pdfShrimadbhaagavatavu Vol I
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382130/?pdfSrimad Bhagavat Geeta
ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಾರವುhttps://archive.org/download/Shri_Madgiitaartha_Saarada_1898/?pdfShri Madgiitaartha Saarada
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಕಥಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364428/?pdfShrei Madraaghuvein’dra Gurukathaamrxta
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363330/?pdfShrei Madraamaayand-an’ Kikshhin’daakaan’d’an’ Vol Iv
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಾರ್ಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363294/?pdfShreimadraamaayand-ada An’tataraartha
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363716/?pdfShriimadrahasyatrayasaarada
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382160/?pdfShrii Madrahasyatrayasaara San’graha
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363451/?pdfShrei Madrahasyatrayasaarada 21
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382277/?pdfSrimadra Hasya Traya Saram Vol - 1
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363488/?pdfShrei Madvaayu Mahaapuraand-an’ San’chike 1
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362580/?pdfShreimadvaayumahaapuraand-an’ San’chika 6
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣಮ್ ಸಂಚಿಕಾ ೪https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362591/?pdfShreimadvaayumahaapuraand-an’ San’chika 4
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವುhttps://archive.org/download/Shri_Madbhaagavatavu_Dashama_Skandhavu_Vol_VI_1918/?pdfShri Madbhaagavatavu Dashama Skandhavu Vol VI
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363293/?pdfShreimadbhaagavatavu
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363665/?pdfShrei Madbhaagavatavu Vol 7
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗ ೭https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363275/?pdfShreimadbhagavadgiitaa Vol Vii
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಾಷ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363269/?pdfShreimadbhagavadgiitaabhaashhya San’put’a 1
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363288/?pdfShreimadbhagavadgiiteyu Adhyaaya 1 3
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭಾಗ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363606/?pdfShreimadbhagavadgiite Purushaartha Bhaaga 1
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363291/?pdfShrei Madbhagavadgiiteya Vol Vii
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗ್ಫವದ್ಗೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363513/?pdfShrei Madbhagavadgiitaa
ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾರ್ಥ ಸಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382187/?pdfShriimadgiitaathrtha Saarada Vishishht’aadvaita Bhaashhyaarthagal’an’ Vol.2
ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364098/?pdfShrei Manmathvaa Chaaryara Charitre
ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364091/?pdfShrei Manmathvaachaaryaru Bhaaga 1
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಕಾವ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382268/?pdfShreman Maha Bharatha Kavya - Adi Parva And Sabhaparva Vol 2
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಕಾವ್ಯ ಆದಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382267/?pdfShreman Maha Bharatha Kavya - Adi Parva And Sabhaparva Vol 1
ಶ್ರೀಮಂತ ನಾನಾಸಾಹೇಬ ಪೇಶವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364321/?pdfShreiman’ta Naanaasaaheiba Preishave
ಶ್ರೀಮತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364668/?pdfShreimati
ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/Shrimatii_Parinaya_Naatakan_1918/?pdfShrimatii Parinaya Naatakan
ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಣಯಂhttps://archive.org/download/Shrimati_Parinayam_1913/?pdfShrimati Parinayam
ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಹಿತಾhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxdc3V4QuNnyxk-AKerdfyYhCF0IRouHEhx5PwNjwM1cnl8QreRkCBc5ecL7_lS_b4w#3Sri Mathskandapurananthargatha Sootha Samhita
ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxaA_GzcZ3o9kf4DT5hEQAE9sDBe8sSvbi1cg2wHp9Pj5_0rMlnLIwLYa4dI3a1pq6A#3Sri Mathsya Maha Puranam
ಶ್ರೀರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363097/?pdfShreiraama Pariikshhand-an’
ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362939/?pdfShreiraama Pat’t’aakhishheikan’
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363612/?pdfShreiraamakrxshhnd-a Paramahan’sa Gran’thamaale 5
ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363245/?pdfShrei Raamapat’t’aabhishheikan’
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364103/?pdfShreiraamachan’dra
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382165/?pdfShriivaishhnvadhamar Mattu Satsan’pradaaya Nishht’e
ಶ್ರೀಶಿವರಹಸ್ಯ ಸಂಪುಟಿ ೨೪https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363710/?pdfShriishivarahasya San’put’i 24
ಶ್ರೀಕಾಂತ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362753/?pdfShreikaan’ta 5
ಶ್ರೀಕಾಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362811/?pdfShreikaan’ta Dvitiiya Bhaaga
ಶ್ರೀಕಾಂತ ತೃತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362810/?pdfShreikaan’ta Trxtiiya Bhaaga
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತವು ಗ್ರಂಥ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363625/?pdfShreikrxshhnd-a Paarijaatavu Gran’tha 2
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತವು ಪ್ರಥಮಾವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363065/?pdfShreikrxshhnd-a Paarijaatavu Prathamaavrxtti
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರ ಆವೃತ್ತಿ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364262/?pdfShreikrxshhnd-a Charitra Aavrxtti 2
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ಚರಿತ್ರವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363680/?pdfShreikrxshhnd-aa Vadhuutara Charitrapu
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕುಸುಮhttps://archive.org/download/ShriKrishnaliile_Dvitiiya_Kusuma_1919/?pdfShriKrishnaliile Dvitiiya Kusuma
ಶ್ರೀಹರಿ ಭಜನಾಮೃತ ಕಲ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382112/?pdfSri Hari Bhajanamrutha Kalsa
ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವು ಭಾಗ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363266/?pdfShreiharikathaamrxtasaaravu Bhaaga 8
ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣ ಸಂಪುಟಿ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363741/?pdfShriigand-eshapuraand-an’ San’put’i 8
ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363718/?pdfShriibhaashhyataatparyasaara
ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363412/?pdfShreipatiya Kathegal’u
ಶ್ರೀಪರಮಗುರು ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಬೋಧ ಶತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363960/?pdfShrii Parama Guru Annadaaniishvara Boodhaa Sharaka
ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಪ್ರಥಮಾವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364607/?pdfShreipaadaraayara Prathamaavrxtti
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382120/?pdfSri Padarajara Kritigalu
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಕಥಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364582/?pdfShreipaadaraajakathaamrxta
ಶ್ರೀಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲರ ಕೀರ್ತನೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363681/?pdfShrei Praand-eisha Vit’halara Kiirtanagal’u
ಶ್ರೇಯಾಂಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364619/?pdfShreiyaan’sa
ಶುಭಂ ಭವತುhttps://archive.org/download/SubhamBhavatu/?pdfSubham Bhavatu
ಶುಭಂ ಭವತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382291/?pdfSubham Bhavatu
ಶೌರ್ಯ ಸಂಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364720/?pdfShaurya San’jiivana
ಶೌರ್ಯ ಸಂಜೀವನ ಸತ್ವಸಾರ ಭಾಗ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363950/?pdfShaurya San’jiivana Satvasaara Bhaaga 4
ಷಟ್ಸ್ಥಳದ ವಚನಗಳುhttps://archive.org/download/ShhatsthaladaVachanagalu/?pdfShhatsthalada Vachanagalu
ಷಟ್ಸ್ಥಳದ ವಚನಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363203/?pdfShhat’ Sthal’ada Vachanagal’u
ಷೋಡಶಿ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362848/?pdfShhood’ashi 5
ಷೋಡಶಿ 58https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362937/?pdfShhood’ashi 58
ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364017/?pdfShheiksaapiyaraa Naat’aka Kathegal’u
ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳು ನಾಲ್ಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364372/?pdfShheiksaapiyaraa Naat’aka Kathegal’u Naalku
ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳು ನಾಲ್ಕುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364852/?pdfShheiksapiyaraa Naat’aka Kathegal’u Naalku
ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQuN1h1U_cQ3Ff0i91atMjlboKws2vll7vGibk4Axb6RZXNW7bs8g_lQnsHhAu_8zw#15Adeki Krishi
ಅದ್ವೈತhttps://archive.org/download/DLIAdwaita/?pdfAdwaita
ಅದ್ವೈತhttps://archive.org/download/YogaVasista19Devudu/?pdfAdwaita
ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381985/?pdfAdvaitha Siddhi
ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/Adbhuta_Raamaayana_1915/?pdfAdbhuta Raamaayana
ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣಂhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQIlFLwUS4G3hI31GB8-jGG3H0bYwJl70-ixShZdQ5Nb6B6rxaSYWFtlB-2L4RfSsw#4Adbutha Ramayanam
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364558/?pdfAdbhuta Preima 2
ಅದ್ಭುತರಾಮಾಯಣ 28https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363491/?pdfAdbhutaraamaayand-an’ 28
ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ 19https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362881/?pdfAnan’tanaatha Puraand-an’ 19
ಅನಂಗರಂಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363142/?pdfAnan’garan’ga
ಅನಾದಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362708/?pdfAnaadi
ಅನಾದಿ ಅನಂತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362844/?pdfAnaadi Anan’ta
ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363473/?pdfAnaasaktiyooga
ಅನಾಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364628/?pdfAnaathe
ಅನಗೋಡು ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯhttps://archive.org/download/Srinivasan_AVS/?pdfAnagodu Venkatasubiah (1885-1965)
ಅನ್ನದಾತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362863/?pdfAnnadaata
ಅನ್ನಾವತಾರ 2 ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362607/?pdfAnnaavataara 2
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂದಿರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364572/?pdfAnnapuurnd-aa Man’dira
ಅನುರಾಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362646/?pdfAnuraagi
ಅನುಭವ ಬೋಧಾಮೃತhttps://archive.org/download/AnubhavaBhodamrutha/?pdfAnubhava Bhodamrutha
ಅನುಭವಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363919/?pdfAnubhavasaara
ಅನುಭವಸಾರ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363628/?pdfAnubhavasaara Modalaneya Bhaaga
ಅನುಭವಸಾರವುhttps://archive.org/download/Anubhavasaaravu_1904/?pdfAnubhavasaaravu
ಅನುಭವಾಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364336/?pdfAnubhavaamrxta
ಅನುಭಾಷ್ಯಮ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381992/?pdfAnubashyam
ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಂ ೩೬https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364401/?pdfAyoodhyaakaan’d’an’ 36
ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363126/?pdfAyoodhyaakaan’d’avu
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287370/?pdfThe Prince Of Ayodhya
ಅಯ್ಯನ್ಯ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363334/?pdfAyyanya
ಅಸ್ತಮಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362770/?pdfAstamaana
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕಳಂಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364184/?pdfAspashyateya Kalan’ka
ಅಂದಚಂದ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363836/?pdfAn’dachan’da Bhaaga 1
ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364826/?pdfAn’tima Vijaya 6
ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363754/?pdfAn’taraatmanige
ಅಂತರಗಂಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362712/?pdfAn’taragan’ge
ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರೇಯಸಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362558/?pdfAn’tara Gan’ge Aparichita Preiyasi
ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363164/?pdfAntapuragiite
ಅಂಧಕಾಸುರನ ಕಾಳಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363543/?pdfAn’dhaakaasurana Kaal’aga
ಅಂಬಿಕಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362746/?pdfAn’bika
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362823/?pdfAn’bujaakshhi
ಅಂಕಗಣಿತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325247/?pdfAn’kagand-ita
ಅಂಗುಲಿಮಾಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363118/?pdfAn’guliimaala
ಅಂಜನ ಪವನಂಜಯ ಕಥಾ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325177/?pdfAn’janaa Pavanan’jaya Katha
ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxRo_chKPe9IZBx4zKUcgIeCSVWOnOxzHc8fQrTUsupKMi4hFqs57yepnMN2YMWiWLg#16Anabe Besaya Kaipidi
ಅತಿ ಮಾನವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364789/?pdfAti Maanava
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಣ್ನ ಕತೆಗಳು ೧೯೪೬ ೧೯೫೫https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363656/?pdfAttyuttama Sand-nd-a Kategal’u 1946 1955
ಅತ್ತಿಗೆ 35https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364461/?pdfAttige 35
ಅಥ ದೇವ್ಯಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325213/?pdfAtha Deiva Puujaa Vidhi
ಅಬಲಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ 11https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364214/?pdfAbalaa Daurjanyan’ 11
ಅಬಲಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ರತ್ನಮಾಲೆhttps://archive.org/download/Abalaa_Sachcharitra_Ratnamaale_1918/?pdfAbalaa Sachcharitra Ratnamaale
ಅಮರ ಶತಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363225/?pdfAmara Shatakam
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364343/?pdfAmaranaatha Yaatre 4
ಅಮರಕೋಶ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363132/?pdfAmarakoosha Prathama Kaan’d’a
ಅಮರಕೋಶ ಎಂಬ ನಾಮಲಿಂಗಾನುಶಾಸನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcZDF14qQ5gYE3iWOM1KO4dBo1Vw_vo1PlF9PviTaF7Ae_Su64G9yKRes__oKqL-Ew#11Amarakosa Emba Namalinganusasana
ಅಮರಕೋಶ ಎಂಬ ನಾಮಲಿಂಗಾನುಶಾಸನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381989/?pdfAmarkhosa Emba Namalinaganusasana
ಅಮಾತ್ಯನಂದಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364561/?pdfAmaatyanan’dini
ಅಮೃತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381990/?pdfAmrutha
ಅಮೃತ ಮತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325226/?pdfAmrxta Mati
ಅಮೃತಮತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362890/?pdfAmyatamati
ಅಮೃತವಾಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363917/?pdfAmrxtavaand-i
ಅಮೃತಕುಂಭhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325297/?pdfAmrxtakun’bha
ಅಮೃತಪುಲಿನhttps://archive.org/download/Amruthapulina1916/?pdfAmruthapulina
ಅರಣ್ಯಪರ್ವ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363440/?pdfArand-yaparva San’graha
ಅರವಿಂದ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363364/?pdfAravin’da Darshana
ಅರವತ್ತಮೂರು ಪುರಾತನರ ಗ್ರಂಥವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363924/?pdfAruvattumuuvaru Puraatanara Gran’thavu
ಅರಕ್ಷಣೀಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362817/?pdfArakshhand-iiya
ಅರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಆಹಾರhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUz62oe2EoefxeSKiIjK8VS7nZioEYdMiTBeuKB8ZkO48q77P6AEA6CFTkh_b3JZLQ#17Arogya Samvardhanege Ahara
ಅರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362612/?pdfArogya Prataapa
ಅರೆಯಾಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363468/?pdfAreyaal’u
ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/ArabianNightsKathegalu1915/?pdf "Arabian Nights Kathegalu"
ಅರುಣ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/ArunaDarshana/?pdfAruna Darshana
ಅರುಣ ದರ್ಶನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382162/?pdfAruna Darshana
ಅರ್ಥ ಬೋಧಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363942/?pdfArtha Boodhini
ಅರ್ಥ ವಿಚಾರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364272/?pdfArtha Vichaara Gran’thamaale 8
ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363584/?pdfArtha Shaasatra
ಅರ್ಥಸಾಧನhttps://archive.org/download/Arthasadhana/?pdfArthasadhana
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರhttps://archive.org/download/ArthaShastraRajyashastra/?pdfArthaShastra Rajyashastra
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325261/?pdfArthashaastra Parichaya
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325274/?pdfArthashaasrat’t’ Da Saamaanya Niyamagal’u
ಅರ್ಥಭಾವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381979/?pdfAarthabhava
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362784/?pdfArdhanaariishvara
ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೂಲತತ್ವಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325279/?pdfArdhamaagadhii Vyaakarand-ada Muulatattavv Gal’u
ಅರ್ಪಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364170/?pdfArpand-a
ಅವನಾರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363825/?pdfAvanaaru
ಅವಿವಾಹಿತರ ಸಮಸ್ಯೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364248/?pdfAvivaahitara Samasye
ಅವತಾರ ತ್ರಯ ಸುವ್ವಾಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381999/?pdfAvatara Traya Suvvali
ಅವರು ಮತ್ತು ದೇವಕ್ಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362990/?pdfAvaru Mattu Deivakka
ಅವಳ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364550/?pdfAval’akate
ಅವಳ ಹುಚ್ಚು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364799/?pdfAval’a Huchung-a
ಅಶಾಂತಿಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364543/?pdfAshaan’tiparva
ಅಶೋಕhttps://archive.org/download/Ashooka_1919/?pdfAshooka
ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364302/?pdfAshooka Maurya
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಧ್ವಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364350/?pdfAshooka Chakra Dhvaja
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಕಿರನ 5 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364457/?pdfAshooka Chakra Kirand-a 5 6
ಅಶ್ವಲಾಯನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಪದ್ಧತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381997/?pdfAshvalayana Shraddha Padatihi
ಅಷ್ಟಮಹಾಮಂತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381998/?pdfAstamahamantragalu
ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325303/?pdfAshht’aan’ga Hrxdaya Bhaaga 1
ಅಷ್ಟೋಪನಿಷತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381996/?pdfAshtopanishatu
ಅಷ್ಟೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಪ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363748/?pdfAshht’oopanishhattugal’u Sapra Prakarand-agal’u
ಅಕಾರ್ಯೋಪಾಸನಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363989/?pdfAcaryopasanam
ಅಕ್ಬರ ಬೀರಬಲ್https://archive.org/download/Akabarabiirabala_1915/?pdfAkabarabiirabala
ಅಕ್ಬರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರhttps://archive.org/download/Akbara_Chakravartiya_Charitra_1919/?pdfAkbara Chakravartiya Charitra
ಅಕ್ಷರಮಾಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381988/?pdfAksharamala I
ಅಕ್ಕ ತಂಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364659/?pdfAkka Tan’gi
ಅಕ್ಕನ ಅಚ್ಚ ಬಾಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364053/?pdfAkkana Achcha Baal’u
ಅಕ್ಕನ ಉಪದೇಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363792/?pdfAkkana Upadeisha
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325259/?pdfAkkamahaadeivi
ಅಕ್ಕಾಜಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362836/?pdfAkkaaji
ಅಹಿಂತಕ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364492/?pdfAhin’taka
ಅಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363010/?pdfAahaara Vijaang-ana
ಅಲಂಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXlyGV3Hahs3cA2OE7dO8Sd5tnG3W22srXQm-7kguZubg5Jj2q14deB2NRgQ5TFd7w#21Alankara Sasyagalige Beeluva Keetagalu Hagu Avugala Hatoti
ಅಲರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363125/?pdfAlaru
ಅಲ್ಬಟ್ ಐನ್‍ಸ್ಟೀನ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQzhZkouqcU5B-wgCRoRvjefiPPVv3W9Lth3eM73UIGRhiGFl2NYkEcBUYQGA7FrhA#11Albert Einstein
ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364308/?pdfAllama Prabhu Avara Kathe
ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದ್ಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363938/?pdfAllama Prabhuvaada Mattu Itara Padyagal’u
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363831/?pdfAllamaprabhu
ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364297/?pdfAllamaprabhu
ಅಲ್ಲವಂದಾರ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.494756/?pdfAllavan’daara~ Stotrama~ Vyakhyana
ಅಲ್ಲಾಹೂ ಅಕ್ಬರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364629/?pdfAllaahooakabara
ಅಳಿದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364389/?pdfAl’ida Mahaasvaamiyavaru
ಅಳು ನಗು ಐದು ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363268/?pdfAl’u Nagu Aidu Kategal’u
ಅಳ್ವಾರುಗಳು 26https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364167/?pdfAl’vaarugal’u 26
ಅಭಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362633/?pdfAbhaya
ಅಗಸ್ತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381987/?pdfAgastya
ಅಭಿದಾನ ವಾಸ್ತು ಕೋಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381981/?pdfAbhidhana Vasthu Kosha
ಅಭಿದಾನ ವಾಸ್ತು ಕೋಶಂ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363565/?pdfAbhidhaana Vastu Kooshan’ 3
ಅಭಿನವ ದಶ ಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆhttps://archive.org/download/AbhinavaDashaKumaraCharithe1902/?pdfAbhinava Dasha Kumara Charithe
ಅಭಿನವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325275/?pdfAbhinava Saamaajika Abhyaasagal’u
ಅಭಿನವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೆಶ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325194/?pdfAbhinava Saahitya Praveisha Bhaaga 2
ಅಭಿನವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363826/?pdfAbhinava Saahitya Pravaasha Bhaaga 1
ಅಭಿನವ ಶಿಕ್ಷಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363783/?pdfAbhinava Shiqs-and-a
ಅಭಿನವ ಪಂಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362697/?pdfAbhinava Pan’pa
ಅಭಿಸಾರಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364064/?pdfAbhisaarike
ಅಭಿವಂದನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364390/?pdfAbhivan’dana
ಅಭಿಷೇಕ ನಾಟಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364491/?pdfAbhisheika Naat’aka
ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364191/?pdfAakhan’d’a Karnaat’aka
ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರhttps://archive.org/download/Akhandeshvara_Vachanashaasatra_1911/?pdfAkhandeshvara Vachanashaashastra
ಅಗ್ನಿ ಕನ್ಯೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364724/?pdfAgni Kanye
ಅಗ್ನಿಹಂಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364057/?pdfAgnihan’sa
ಅಭ್ಯುದಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363032/?pdfAbhyudaya
ಅಭ್ಜಿಜ್ಞಾ ವಸ್ತು ಕೋಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.404677/?pdfAbhidhna Vasthu Kosha
ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364217/?pdfAparuupada Atithi
ಅಪವಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363882/?pdfApavaada
ಅಪಾರಕರುಣೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363089/?pdfApaarakarund-e
ಅಪೂರ್ವ ತ್ಯಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364466/?pdfApuurva Tyaaga
ಅಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364187/?pdfApuurva Pashing-ama
ಅಪ್ರತಿಮ ವೀಅ ಚರಿತಂhttps://archive.org/download/Apratima_Viira_Charitam_1893/?pdfApratima Viira Charitam
ಅಜಿತನ ಶಿಸ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325192/?pdfAjitana Shistu
ಅಜಿತಕುಮಾರhttps://archive.org/download/Ajitakumara1917/?pdfAjitakumara
ಅಚರಂಗ ಸೂತ್ರ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.281047/?pdfAcharanga Sutra Part Iii
ಅಚರಂಗ ಸೂತ್ರ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.281046/?pdfAcharanga Sutra Part I Chapter I
ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363431/?pdfAchchaada Kannad’a Gran’thagal’u
ಅಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕೈಬರಹದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363325/?pdfAchchina Mattu Kaibarahaada Karnd-aat’aka Pustakagal’a Pat’t’a
ಆಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳು 23https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364251/?pdfAdayyana Vachanagal’u 23
ಆದಿ ಪುರಾಣhttps://archive.org/download/AdiPuranaVol1/?pdfAdi Purana Vol 1
ಆದಿಶೆತ್ತೆ ?? ಪುರಾಣವುhttps://archive.org/download/Aadishette_Puranavu_1911/?pdfAadishette Puranavu
ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362985/?pdfAadikavi Vaalmiiki
ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381982/?pdfAdhikavi Valmiki
ಆದಿಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381978/?pdfAadiparva
ಆದಿಪುರಾಣhttps://archive.org/download/Adipurana/?pdfAdipurana
ಆದಿಪುರಾಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325299/?pdfAadipuraand-an’
ಆದಿಪುರಾಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYgJ7oUPp2wLq3fwcddf9tewUws7UFUwBZnVXdzJSOLRAjNUjhbjYEloP9AsQn0hDg#4Adipuranam
ಆದಿಪುರಾಣ 41https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363643/?pdfAadipuraand-an’ 41
ಆದರ್ಶ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325238/?pdfAadarsha Hin’di Kannad’a Vyaakarand-a 1
ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ರಕಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325212/?pdfAadarsha Chitrakalaa
ಆದರ್ಶದ ಆಡಂಬರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364617/?pdfAadarshada Aad’an’bara
ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364006/?pdfAani Besen’t’
ಆನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364817/?pdfAanan’da Saamraajya
ಆನಂದನ ಹತ್ಯಾಕಾರಿ ಪುಷ್ಪ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362623/?pdfAnan’dana Hatyaakaari Pushhpa 1
ಆನಂದಮಠhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362579/?pdfAanan’damat’ha
ಆನಂದರಾಮಾಯಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSKBgqWuGPnb8QCQf9CSO2B9V0jFrfnkGANDiuEFzY8WBWUNKz5e4nY6zmWH6DmI1g#7Anandaramayanam
ಆನಂದವರ್ಧನನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363599/?pdfAanan’davardhanana Kaavyamiimaan’se
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363011/?pdfAayurveidasaara Dvitiiya Bhaaga
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/Aayurvedasaara_Prathama_Bhaaga_1921/?pdfAayurvedasaara Prathama Bhaaga
ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325305/?pdfAayurveidiiya Prathama Chikitsa
ಆಸ್ತಿ ಕರ ಕಾಯಿದೆಯ ರೂಪುರೇಷೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325200/?pdfAasti Kara Kaayadeya Ruupareishhe
ಆಸ್ತಿಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362840/?pdfAastika
ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363074/?pdfAatma Saakshhaatkaara Maarga
ಆತ್ಮಬಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364676/?pdfAatmabali
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363453/?pdfAatmashaktiya Teijassu
ಆತ್ಮಾಹುತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381980/?pdfAathmahuthi
ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325258/?pdfAatmooddhaara
ಆಧುನಿಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbz4VFfNvXNkEjqFUnZPbPTAk5nuURTvMs1lR9CpO_UsxXo-1LLh90U3vDsQWkWEhA#5Adhunika Tatvashastra Samasyegalu
ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ವಿಜ್ಣ್ಯಾನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxW9ebmgqj_I9ROGQBdxQ8S-3XG3NZyxuiZQeRurcSmAnaHegZqD96UAhamfxENoX-Q#13Adhunika Ahara Sukshma Jeevi Vijnana
ಆಧುನಿಕ ಹೈನುಗಳ ದನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQj8GM6PVs0eS_m8a3ewtI3P518CRYy_TaDBREiYyDwZlei2QR8by90pJUclFfnLRg#24Adhunika Hainagara Danagala Nirvahne
ಆಧುನಿಕ ಚೀನಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364621/?pdfAadhunika Chiinaa
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಲಾ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381983/?pdfAdhyathma Mala Part I
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/AdyatmaRamayanam/?pdfAdyatma Ramayanam
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382151/?pdfAdyatma Ramayanam
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡhttps://archive.org/download/AdhyatmaRamayanaBalakandaAyodhyaKandaVol1/?pdfAdhyatma Ramayana - Balakanda
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382139/?pdfAdhyatma Ramayana - Balakanda Ayodhya Kanda Vol - 1
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381986/?pdfAdyatma Vidya
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗೀತಾವಕ್ರಮ ೩೧ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363692/?pdfAadhyaatmagitaava Kramata 31
ಆರೋಗ್ಯ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325197/?pdfAaroogya Dharmadarshana Bhaaga 1
ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364468/?pdfAaroogya Prataapa
ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363861/?pdfAaroogya Jiivana
ಆರ್ಯಧರ್ಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381994/?pdfAryadharma
ಆರ್ಯಧರ್ಮ ಪ್ರದೀಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363295/?pdfAaryadharma Pradiipa
ಆರ್ಯಕೀರ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364060/?pdfAaryakiirti Dvitiiya Khan’d’a
ಆವೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟದ ಬಂಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382000/?pdfAveya Mannina Atada Bandi
ಆಶಾ ಬಾಳು ೫https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362674/?pdfAashaa Baal’u 5
ಆಶಾದೀಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363893/?pdfAashaadiipa
ಆಶೀರ್ವಾದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364794/?pdfAashiirvaada
ಆಶುನಾಟಕಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363402/?pdfAashunaat’akagal’u
ಆಶ್ರಮವಾಸಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325178/?pdfAashramavaasi
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364475/?pdfAshcharya Chuud’aamand-i
ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364228/?pdfAashhaad’ha Bahul’a Amaavaasya
ಆಕಸ್ಮಿಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362670/?pdfAakasmika
ಆಕಾರೋಪಾಸನಮ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363686/?pdfAcaropasanam
ಆಕಾಶ ದೀಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364486/?pdfAakaasha Diipa 2
ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYWJuFz_-LGEz061ZiNRz7mIVF8yLZTzhXbGwIilSie6Ha2A9PoRemoeBKo7D9b7Jg#25Aharada Nairmalya
ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbpDJxBf-I10Q4xBN37aL4AdNSHYBQ8h8Qn-AQfcR-j1TUX4adB0BjB6VXoq95K0RQ#11Ahara Sukshmajeevi Vijnana
ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYo81MfZdSG_Shl_w5O2Y8aXlmwhW2ywLiUqRl9MDDUemGtnqAlsStuUOQv4MMNduA#24Ahara Sukshmajeevi Vijnanadalli Pramukythe ..(Ahara Part-1)
ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಡುವಿಕೆ ತತ್ವಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbPBeREWUT52ACOAzhYRqugfGl9dxAX3MvrbbwgG608XdsmTm2M6EA5_KUWl47xfcg#24Ahara Rakshane Hagu Keduvike Tatwagalu (Ahara Sukshma Jeevi Vijnana
ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxSWuPyssvB-qTANwpwVGmBVDF83h9_xXhvnU3x2Ga8xZEsROaAqNndETI7llecJkjw#14Ahara Vijnanakke Prathama Parichaya
ಆಹ್ನಿಕಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381991/?pdfAnhikamanjari
ಆಹ್ವಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363773/?pdfAahvaana
ಆಳಾದರಲಾ 7 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364485/?pdfAaladaralaa 7 8
ಆಳು ಕರ್ನಾಟಕದೇವಿ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364281/?pdfAal’au Karnd-aat’akadeivi
ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಭತ್ತು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364777/?pdfAagast’a Ban’battu
ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು - ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382147/?pdfAachaarya Raamaanujaru Mattu Avara Upadeishagal’u- Acharya Ramanujacharu
ಆಚಾರ್ಯ ಶತಕತ್ರಯಂhttps://archive.org/download/AcharyaSatakatrayam/?pdfAcharya Satakatrayam
ಆಚಾರ್ಯ ಶತಕತ್ರಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382128/?pdfAcharya Satakatrayam
ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂhttps://archive.org/download/acaryopasanam014441mbp/?pdfACARYOPASANAM
ಇನ್ನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364783/?pdfInni
ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363703/?pdfIslaan’ San’skruti
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363827/?pdfIslaamaa Dhamar Da
ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362787/?pdfIn’dina Kannad’a Kaapyada Gottu Gurigal’u
ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364236/?pdfIn’dina Kannad’a Kaavyada Gottu Gurigal’u
ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲೆ 12https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364445/?pdfIn’dina Karnaat’aka Maale 12
ಇಂದಿರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364760/?pdfIn’dire
ಇಂದ್ರವಜ್ರhttps://archive.org/download/Indravajra1912/?pdfIndravajra
ಇಂದ್ರಕೀಲ ವಿಜಯhttps://archive.org/download/Indrakilavijaya1912/?pdfIndrakila Vijaya
ಇಂದ್ರಜಾಲ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364657/?pdfIn’drajaala 7
ಇಂದ್ರಚಾಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362745/?pdfIn’drachaapa
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ 19https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363735/?pdfIn’glen’d’ina Raajakiiya Bil’avand-ige 19
ಇತಿಹಾಸhttps://archive.org/download/DLIKannadaItihaasa/?pdfItihaasa
ಇತಿಹಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363837/?pdfItihaasa
ಇತರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364832/?pdfItara Kathagal’u
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿhttps://archive.org/download/DLIKnnadaItareMaahiti/?pdfItare Maahiti
ಇರಾನಿನ ವೀರರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364535/?pdfIraanina Viiraru
ಇರುವಂತಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363222/?pdfIruvan’tige
ಇವೆಟ್ 2 ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362867/?pdfIvet 2
ಇಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxau4KnL2FUpOWJQ-xrFTsk480gUtKqQg2ygJ27i_RG0lsiBxHgRvvse5tTT6vTywHQ#21Iligalu Hagu Avugala Niyantrana
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಳಿಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363377/?pdfIppattaneya Shatamaanada Al’iya
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287356/?pdfIppattandu Bangali Kathegalu
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWoaxPzU8Z2NcSoha4sHgcSSlUUxO4KUOwftNgqIDm95oN2tA29jDRGsWoXZnpl24g#13Ippothombathaneya Dina
ಇಜ್ಜೋಡು ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364831/?pdfIjjood’u Bhaaga 1
ಇಜ್ಜೋಡು ಭಾಗ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364523/?pdfIjjood’u Bhaaga 3
ಕಠಕೋಪನಿಷತ್ತುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363410/?pdfKaat’hakoopanishhattu
ಕಠೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/Kathopanishad/?pdfKathopanishad
ಕಠೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/kathopanishad014947mbp/?pdfKathopanishad
ಕಠೋಪನಿಷತ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382250/?pdfKathopanishad
ಕಠೋಪನಿಷತ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/v3gASpZLqk0OLJka2iuTWul6F1w_Js_CjmuKz3Y5_3DAFafYWs1cAdvxdPyPIZF1DBqZzDNqTtvMe2uQ3h5s8w#41Kathopanishad
ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQT1u05zFCkuwtm6KvBLcOOn-nfzXaDJ80zgnMsQaUA1Uhki8twAMoHegbLK_dDk3w#20Kadala Meenugarike
ಕಡಲೆಕಾಯಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxScOC3RtG5Bu8E5sULMXsW6_7s2A-dwqIroBDihl0HJGj46oxnWQamYsxSwUCd5BZQ#22Kadalekai [Shenga]
ಕಡಲೆಪುರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364173/?pdfKad’alepuri
ಕನಸಿನ ಮನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364836/?pdfKanasina Mane
ಕನಕ ಮಹಿಮಾದರ್ಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364090/?pdfKanaka Mahimaadarsha
ಕನಕದಾಸರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363937/?pdfKanakadaasaru
ಕನಕದಾಸರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷhttps://archive.org/download/KanakaDasaruAvaraSahityaSameeksha/?pdfKanaka Dasaru Avara Sahitya Sameeksha
ಕನಕದಾಸರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.381933/?pdfKanaka Dasaru Avara Sahitya Sameeksha
ಕನಕಲತಾಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/Kanakalataaparinaya_Naatakan_43_1906/?pdfKanakalataaparinaya Naatakan
ಕನಕಲತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364692/?pdfKanakalate
ಕನಕೋರ್ಣಾರ್ಜನ 106https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364771/?pdfKanakoornd-aarjana 106
ಕನ್ನಡhttps://archive.org/download/std12kannada2006tnbooks/?pdfKannada (Std12)
ಕನ್ನಡ (12 )https://ndl.iitkgp.ac.in/document/xlWroDdiSvMixRSUXIt8aPjbSPKwSMWiIV-giQGuhx4hlX3oa7r9t8nYOMw1Hd7yHihz4vM6suQTiFH_XR4u0A#40Kannada (Std12)
ಕನ್ನಡ ದ್ವನ್ಯಲೋಕ ಮತ್ತು ಲೋಚನಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382072/?pdfKannnada Dwanyaloka Mattihu Lochanasara
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364633/?pdfKannad’a Naad’ina Kathagal’u
ಕನ್ನಡ ನಾಲಾಡಿ ?https://archive.org/download/Kannada_Naaladi_1915/?pdfKannada Naaladi
ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋಶಃhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382071/?pdfKannada Samskruta Koshah
ಕನ್ನಡ ಸತ್ರೀಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362953/?pdfKannad’a Satriipadyamaalike
ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಚರಿತ 1 ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364699/?pdfKannad’a Saartha Jaanj-aniishvarii Charitra 1 Bhaaga
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 8https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364245/?pdfKannad’a Saahitya 8
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364020/?pdfKannad’a Saahitya Mattu San’sakrxti Bhaaga 2
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363626/?pdfKannad’a Saahitya Parishhatpatrike
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯhttps://archive.org/download/KanadiSahityaParichay/?pdfKanadi Sahitya Parichay
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364488/?pdfKannad’a Saahitya Chitragal’u
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362887/?pdfKannad’a Saahityavaahini
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞರ ಆತ್ಮಕಥನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364052/?pdfKan’naad’a Saahityajang-ara Atmakathana
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞರ ಆತ್ಮಕಥನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364077/?pdfKan’naad’a Saahityajanj-ara Aatmakathana
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞರ ಆತ್ಮಕಥನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363921/?pdfKan’naad’a Saahityajnj-ara Aatmakathana
ಕನ್ನಡ ಸೇವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362834/?pdfKannad’a Seive
ಕನ್ನಡ ಸೇವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364021/?pdfKannad’ada Seive
ಕನ್ನಡ ಸ್ತೋತ್ರಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362936/?pdfKannad’a Stootrasan’grah
ಕನ್ನಡ ಸ್ವದೇಶhttps://archive.org/download/rosettaproject_kan_swadesh-1/?pdfKannada Swadesh List
ಕನ್ನಡ ಋತು ಸಂಹಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363166/?pdfKannad’a Rxtu San’haara
ಕನ್ನಡ ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯು ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363522/?pdfKannad’a Rxveida San’hiteyu Bhaaga 1
ಕನ್ನಡ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363230/?pdfKannad’a Rxgveida Bhaaga 1
ಕನ್ನಡ ಛಂದೋವಿಕಾಸ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364406/?pdfKannad’a T’an’doovikaasa
ಕನ್ನಡ ಬಾಲ ಭಾರತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364772/?pdfKannad’a Baala Bhaarata
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದ ಕೋಶhttps://archive.org/download/KannadMarathiShabdaKosh/?pdfKannad Marathi Shabda Kosh
ಕನ್ನಡ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363459/?pdfKannad’a Maal’avikaagnimitra
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತ ವಿರಾಟಪರ್ವ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363331/?pdfKannad’a Mahaabhaarata Viraat’aparva San’graha
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತವು ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/Kannada_Mahaabhaaratavu_Stri_Parva_1900/?pdfKannada Mahaabhaaratavu Stri Parva
ಕನ್ನಡ ರಘುವಂಶ 25https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363165/?pdfKannad’a Raghuvan’sha 25
ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382070/?pdfKannada Ramayana Vol-1
ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ ಕಾಂಡhttps://archive.org/download/Kannada_Raamaayana_Kishhkindhaa__Kaandaa_1895/?pdfKannada Raamaayana Kishhkindhaa Kaandaa
ಕನ್ನಡ ವಾಚ ಮಾಲೆ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325216/?pdfKannad’a Vaacha Maale Erad’aneya Pustaka
ಕನ್ನಡ ವಾಚನ ಪಾಠ ಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364132/?pdfKannad’a Vaachana Paat’ha Maale
ಕನ್ನಡ ವಾಚನಮಾಲೆ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325291/?pdfKannad’a Vaachanamaale Muuranaya Pustaka
ಕನ್ನಡ ವಾಚನಮಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325278/?pdfKannad’a Vaachanamaaleya Naalkaneya Pustakada Shabdaarthavu
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣhttps://archive.org/download/1820AGrammarOfTheCarnatacaLanguage/?pdf1820 A Grammar Of The Carnataca Language
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325211/?pdfKannad’a Vyaakarand-a Vividha Saahitya
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364243/?pdfKannad’ada Anuvaada Prathama Bhaaga
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಪುಟ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363622/?pdfKannad’a Kaavya Prakaasha San’put’a 1
ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್https://archive.org/download/KannadaQuran/?pdfKannada Quran
ಕನ್ನಡ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಕಾಶhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325176/?pdfKannad’a Uaupanishhatrapp Kaasha
ಕನ್ನಡ ಉಪನಿಷತ್ಪ್ರಕಾಶ ಆವೃತ್ತಿ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363478/?pdfKannad’a Upanishhatprakaasha Aavrxtti 4
ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382069/?pdfKannada Haridasa Sahithya
ಕನ್ನಡ ಹಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ ವಾದದ ಚಿತ್ರಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325252/?pdfKannad’a Hal’i Mattu Maasa Vadada Charitragal’u
ಕನ್ನಡ ಭರ್ತೃಹರಿ ಸುಭಾಷಿತವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362831/?pdfKannad’a Bhatrxrhari Subhaashhitavu
ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363191/?pdfKannad’a Bhaktaamara Stootra
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರವೇಶhttps://archive.org/download/KanandBhashaPravesh/?pdfKanand Bhasha Pravesh
ಕನ್ನಡ ಪಂಚತಂತ್ರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363346/?pdfKannad’a Pan’chatan’tra
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿhttps://archive.org/download/KannadaJanapadaSamskruthiFinal/?pdfKannada Janapada Samskruthi
ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363078/?pdfKannad’a Jaang-aneishvari Erad’aneiya Bhaaga
ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನುಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325198/?pdfKannad’a Chennud’i
ಕನ್ನಡದ ದಾರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364151/?pdfKannad’ada Daari
ಕನ್ನಡದ ನಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363817/?pdfKannad’ada Nali
ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟhttps://archive.org/download/Kannadada_Baavuta_1915/?pdfKannadada Baavuta
ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ 3https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325284/?pdfKannad’ada Atyuttama Sand-nd-a Katagal’u Bhaaga 3
ಕನ್ನಡದ ಕಿಡಿಗಳು ಮಾಲಾ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364392/?pdfKannad’ada Kid’igal’u Maalaa 1
ಕನ್ನಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.287353/?pdfKannadi
ಕನ್ನಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447759/?pdfKannadi
ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾರಸ್ಥಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362582/?pdfKannad’igara Kaarasthaana
ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಲಗುರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363765/?pdfKannad’igara Kulaguru
ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಲಗುರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364421/?pdfKannad’igara Kulaguru
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364240/?pdfKannad’agarige Ol’l’iya Saahitya
ಕನ್ಯಕಾ ಪುರಾಣವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363563/?pdfKanyakaa Puraand-avu
ಕನ್ಯಾದಾನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362778/?pdfKanyaadaana
ಕನ್ಯಾಸೆರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364083/?pdfKanyasere
ಕಸೂತಿ ಕಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363026/?pdfKasuuti Kale
ಕಸ್ತೂರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364174/?pdfKastuuri
ಕಿಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364715/?pdfKid’i
ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363022/?pdfKin’dari Joogi 1
ಕಿಂಕಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363158/?pdfKin’kind-e
ಕಿರಿಯ ಕಾಣಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363131/?pdfKiriya Kaand-ike
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364207/?pdfKiraataarjuniiya
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ 23https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363456/?pdfKiraataarjuniiya 23
ಕಿರುಹಣ್ಣುಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxf_yU-UxAFZho9mlvRYJubqZ0nbziOnzlfsA3gGXMKOu0HjwWjKy7_bn0Iei9l_BOA#16Kirruhannugalu
ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಯರುhttps://archive.org/download/Kirluuskara_Lakshhmanaraayaru_1921/?pdfKirluuskara Lakshhmanaraayaru
ಕಿರುಗತೆಗಳು ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364735/?pdfKirugategal’u Bhaaga 1
ಕಿಷ್ಣ ವಿಜಯವ್ಯಾಯೋಗಂhttps://archive.org/download/Krishna_Vijayavyaayoogan_1905/?pdfKrishna Vijayavyaayoogan
ಕಿಚ್ಚುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363446/?pdfKichchu
ಕಂಠಾಭರಣಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364531/?pdfKan’t’haabharand-an’
ಕಂಠೀರವನರಸರಾಜ ವಿಜಯಂ 15https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362930/?pdfKan’t’hiiravanarasaraaja Vijayan’ 15
ಕಂಡೂ ಕಾಣದ ನೋಟಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364209/?pdfKan’d’uu Kaand-ada Noot’agal’u
ಕಂದನ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364407/?pdfKan’dana Kaavyamaale
ಕಂಬನಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364410/?pdfKan’bani
ಕಂಕಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363069/?pdfKan’kand-a
ಕಂಕಣ ಚೋರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364730/?pdfKan’kand-a Choora
ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364133/?pdfKan’china Kannad’i
ಕಣಜದ ಪೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxf7hECt1BGVH5otDhY0H0CBr9P2CsTwO_YE31Hv3X7cJtSG-s4TaK7mUTNv1DHCm4Q#18Kanajada Peedegalu Hagu Avugala Hatoti
ಕಣ್ಸೆರೆ ?https://archive.org/download/Kanarese_Vol_I_1917/?pdfKanarese Vol I
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362847/?pdfKand-nd-iirina Kad’alu
ಕಣ್ಣೀರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364761/?pdfKand-nd-iiru
ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363824/?pdfKand-nd-u Mattu Adara Rakshhand-e
ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362644/?pdfKand-nd-umuchchaale
ಕಣ್ಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364469/?pdfKand-mand-i
ಕತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362888/?pdfKatti
ಕತ್ತಿ ಪೂಜೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364827/?pdfKatti Puuje
ಕಥಾ ಸಂಕಲನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382078/?pdfKatha Sankalana
ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/Kathaa_Sangraha_Vol_II_1916/?pdfKathaa Sangraha Vol II
ಕಥಾ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/kathmanjarorbunc00garr/?pdfKath manjar
ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ?https://ndl.iitkgp.ac.in/document/i908CZTwmqrFzZLz53Y0Goh7Vq48YZEQaREYp3Pm2wnZm5GvFd_CpM7ZuCdTYiXHsYRUf_iL39cJ3CLb_Psang#41Kath Manjar
ಕಥಾಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/Kathaasangraha_Vol_I_1921/?pdfKathaasangraha Vol I
ಕಥಾಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/Kathaasangraha_Vol_II_1921/?pdfKathaasangraha Vol II
ಕಥಾಸೂತ್ರ ರತ್ನಾಕರ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362650/?pdfKathaasuutra Ratnaakara Bhaaga 1
ಕಥಾವಳಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/Kathaavali1918/?pdfKathavali Modalaneya Bhaga
ಕಥಾವಳಿ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362865/?pdfKathaaval’i Erad’aneya Bhaaga
ಕಥಾಪಂಚಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364687/?pdfKathaapan’chaka 6
ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/DLIKathegalu/?pdfKathegalu
ಕಥೆಗೊಂಚಲ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364508/?pdfKatecon’chala
ಕಬೀರದಾಸ ಗ್ರಂಥ 4https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363630/?pdfKabiiradaasa Gran’tha 4
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxZcm8gVQiq39CtpYmzXOfPnyvEUqhqtCE64FnH7QZIItpVCyZT5p6MmRZuR1Xiv-qA#21Kabbina Belegalige Beeluva Keetagalu Hagu Avugala Hatoti
ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxS9LTjE8ie1QRttWGXqDtQd0o3A4WSEWNZjiwjSdZxiOZwyiCpdNfx_1_BmyKHPIGg#15Kabbina Besaya
ಕಬ್ಬಿನ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxeAB-2lZr970HLtWVVXbu7J0pUTIjZynVlkBIJpDrU3m6Kn8DTOW0OBF5ZIpn5tFiw#16Kabbina Rogagalu Hagu Avugalal Hatoti
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxal_mTP35ExBdeUvFa6I_QBQcanMNg-mc-B5oopA6W0NtvSv_hThKCu8c9xgx_Iuzg#19Kabbinalli Sasya Samrakshane
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂhttps://archive.org/download/Kabbigara_Kaavan_2_1896/?pdfKabbigara Kaavan 2
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ್ಯಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362965/?pdfKabbigara Kaavan’
ಕಬ್ಬುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbvUGTT_Fg0dQmKnGu1veu4bQC38hkxf-CnNnLTQrWmEOPgWHgw2Q_pnf2Qq4I2EXQ#15Kabbu
ಕಮಾಲಾಕಾಂತಸಾಧುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364560/?pdfKamalaakaan’tasaadhu
ಕಮಲಾಕಾಂತನ ಕಾದಾಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362613/?pdfKamalaakaan’tana Kad’ata
ಕಮಲಾಕಾಂತನ ಉಯಿಲುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364602/?pdfKamalaakaan’tana Uyilu 3
ಕಮಲಾಕುಮಾರಿhttps://archive.org/download/Kamalakumaari1918/?pdfKamalakumaari
ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxXYKSaHvYWQEJkN6eJW0v60vzZ3Apge8PMZfllnc6FxGKDFxdtcOkRL1AB-d4vdH2A#6Cammunism
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಮ್https://archive.org/download/communism_kannada/?pdfcommunism
ಕರಿನೀರು 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362752/?pdfKariniiru 1
ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364296/?pdfKariya Kan’bal’i
ಕರಮಚಂದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325171/?pdfKaramachan’da
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿhttps://archive.org/download/KarnatakaNandini1917/?pdfKarnataka Nandini Samputa 2 Sanchike 2
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ 3https://archive.org/download/Karnataka_Nandini_3_120/?pdfKarnataka Nandini 3
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ವಿಮಲಾದೇವಿhttps://archive.org/download/KarnatakaNandiniVimaladevi1920/?pdfKarnataka Nandini Vimaladevi
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364120/?pdfKarnd-aat’aka San’sakrxti
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382077/?pdfKarnataka Sangeetha Paribhashika Shabda
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಜೀವನಂhttps://archive.org/download/Karnataka_Sanjiivanan_16_1896/?pdfKarnataka Sanjiivanan 16
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕೆhttps://archive.org/download/KarnatakaSahityaParishatPatrike1918/?pdfKarnataka Sahitya Parishat Patrike 1918
ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382075/?pdfKarnataka Aushadiya Sasyagalu
ಕರ್ನಾಟಕ ಧರ್ಮ ಸಿಂಧುಸಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363520/?pdfKarnd-aat’aka Dharma Sin’dhusaara
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತhttps://archive.org/download/Karnataka_Mahaabhaarata_Jatugrahaparva_Vol_II_1913/?pdfKarnataka Mahaabhaarata Jatugrahaparva Vol II
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484398/?pdfKaranataka Mahabharata
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484400/?pdfKaranataka Mahabharata Drona Parva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362926/?pdfKarnd-aat’aka Mahabhaarata Droond-aparva Vol Viii
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವhttps://archive.org/download/Karnataka_Mahaabhaarata_Sabhaaparva_Vol_III_1915/?pdfKarnataka Mahaabhaarata Sabhaaparva Vol III
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484402/?pdfKaranataka Mahabharata Sabhaparva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ವಿರಾಟಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484377/?pdfKaranataka Mahabharata Virataparva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಲ್ಯ ಗದಾ ಪರ್ವಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363136/?pdfKarnd-aat’aka Mahaabhaarata Shalya Gadaa Parvagal’u Vol X
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಅರಣ್ಯಪರ್ವhttps://archive.org/download/Karnataka_Mahaabhaarata_Aranyaparva_Vol_IV_1918/?pdfKarnataka Mahaabhaarata Aranyaparva Vol IV
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484388/?pdfKaranataka Mahabharata Adi Parva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484401/?pdfKaranataka Mahabharata Karna Parva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362923/?pdfKarnd-aat’aka Mahaabhaarata Karnd-aparva Vol Ix
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484355/?pdfKaranataka Mahabharata Udyogaparva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484399/?pdfKaranataka Mahabharata Bishmaparva
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363137/?pdfKarnd-aat’aka Mahaabhaarata Bhiishhma Parva Vol Vii
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಪೌಲೋಮ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.484366/?pdfKaranataka Mahabharata Pauloma And Astika Parvas
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಭವ ಪರ್ವhttps://archive.org/download/Karnataka_Mahaabhaaratada_Sanbhava_Parvan_1912/?pdfKarnataka Mahaabhaaratada Sanbhava Parvan
ಕರ್ನಾಟಕ ರಘುವಂಶಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363028/?pdfKarnd-aat’aka Raghuvan’shan’
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363576/?pdfKarnd-aat’aka Shabdaanushaasana Prakaashike
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಕುಂತಲಾ ನಾಟಕಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364303/?pdfKarnd-aat’aka Shaakun’tala Naat’akan’
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/Karnataka_Kavi_Charite_1500_1700_Vol_II_1919/?pdfKarnataka Kavi Charite 1500-1700 Vol II
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364276/?pdfKarnaat’aka Kavi Charite Vol Iii
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚರಿತೆ 1800 1900https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364450/?pdfKarnd-aat’aka Kavi Charite 1800 1900 Vol Iii
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆhttps://archive.org/download/Karnataka_Kavicharite_Vol_II_1919/?pdfKarnataka Kavicharite Vol II
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363470/?pdfKarnd-aat’aka Kavicharite
ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364183/?pdfKarnaat’aka Vikiikarand-a 2
ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನ ತರಂಗಿಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363321/?pdfKarnaat’aka Haridaasa Kiirtana Taran’gind-i
ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನ ತರಂಗಿಣಿ 7https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363207/?pdfKarnd-aat’aka Haridaasa Kiirtana Taran’gind-i 7
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕುಳಶೈವರ ಇತಿಹಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363638/?pdfKarnaat’aka Laakul’ashaivara Itihaasa
ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವhttps://archive.org/download/Karnaataka_Gatavaibhava_1920/?pdfKarnaataka Gatavaibhava
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾನವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325327/?pdfKarnd-aat’aka Gaanavidyaa Pradiipike
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಪ್ರಾರಂಭವುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363076/?pdfKarnd-aat’aka Bhaarata Praaran’bhavu
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನhttps://archive.org/download/karnatakabashabo014941mbp/?pdfKarnataka Basha Booshanam Mattu Andhra Basha Booshanam Ondu Thoulanika Adhyayana
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನhttps://archive.org/download/KarnatakaBashaBooshanamMattuAndhraBashaBooshanamOnduThoulanikaAdhyayana/?pdfKarnataka Basha Booshanam Mattu Andhra Basha Booshanam Ondu Thoulanika Adhyayana
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382076/?pdfKarnataka Bhagavadgita
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363695/?pdfKarnd-aat’aka Bhagavadgiita
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ನಡೆವಳಿ 98https://archive.org/download/Karnaataka_Granthamaala_Nadevali_98_1921/?pdfKarnaataka Granthamaala Nadevali 98
ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರು ಕಥಾಕಲ್ಪತರು ಪೂರ್ವಾರ್ಧhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363968/?pdfKarnaat’aka Guru Kathaakalpateru Puurvaardha
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364124/?pdfKarnaat’aka Jana Jiivana
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜೀವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364119/?pdfKarnd-aat’aka Jana Jiivana
ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳುhttps://archive.org/download/karnatakadadeval014942mbp/?pdfKarnatakada Devalayagalu
ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳುhttps://archive.org/download/KarnatakadaDevalayagalu/?pdfKarnatakada Devalayagalu
ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382249/?pdfKarnatakada Devalayagalu
ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/_go_gyEPlQo5pmKOWitc18ZdsNwp5at7bd5mCG6lRl5ONEnv0Annf0yIlVtrw19aQr5Y3Ug0cmt46hO0jcL7Lg#40Karnatakada Devalayagalu
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಸಂಪುಟ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364288/?pdfKarnaat’akada Arasu Manatanagal’u San’put’a 1
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364015/?pdfKarnaat’akada Kalaavidaru
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗ 2https://archive.org/download/Karnaatakada_Kalaavidaru_Bhaaga_2_1915/?pdfKarnaatakada Kalaavidaru Bhaaga 2
ಕರ್ನಾಟಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325307/?pdfKarnaat’akada Itihaasika Kathagal’u
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಚಿಂತನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362636/?pdfKarnaat’akada Hitachin’tane
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ 6https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364404/?pdfKarnd-aat’akada Puurva Charitre 6
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇಸಾಯhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWn5bXo_AKaKTWrtwYY243Z3OYn3l6TowH849oMzh-oS8VPAVxkGAl6BHFPgaky-4g#17Karnatakadalli Sugandha Dravya Sasyagala Besaya
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳ....https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxcoA5z7mGC-Nmry2rp67gPP3PIC7c0sOd0WBgOGq8BZp9U3iJzsSUueYyptR9Gsq0Q#17Karnatakadalli Arthika Huvina Belegala.
ಕರ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತ ಕಥೆhttps://archive.org/download/Karna_Vruttaanta_Kathe_1917/?pdfKarna Vruttaanta Kathe
ಕರ್ಣನ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325273/?pdfKarnd-ana Katha
ಕರ್ಣರಸಾಯನಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362941/?pdfKarnd-arasaayanan’
ಕರುಣಾಲಹರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363490/?pdfKarund-aalahari 32
ಕರ್ತವ್ಯ 17https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362630/?pdfKartavya 17
ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಇತರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325271/?pdfKarma Nirnaya And Others
ಕರ್ಮ ಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363845/?pdfKarma Yooga
ಕರ್ಮ ಜೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382074/?pdfKarma Joga
ಕರ್ಮಯೋಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363465/?pdfKarmayooga
ಕವನ ಸಂಕಲನhttps://archive.org/download/DLIKannadaKavanaSankalana/?pdfKavana Sankalana
ಕವನ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363087/?pdfKavanasan’graha
ಕವಿ ವಿನಾಯಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364334/?pdfKavi Vinaayaka
ಕವಿ ಕನಕದಾಸರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364306/?pdfKavi Kanakataasaru
ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364002/?pdfKavi Kaavya Drxshht’i
ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಮಹೋನ್ನತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364160/?pdfKavi Kaavya Mahoonnati
ಕವಿಯ ಸೋಲುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363552/?pdfKaviya Soolu
ಕವಿಸಮಯಂ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗhttps://archive.org/download/Kavisamayan_Prathama_Bhaaga_1908/?pdfKavisamayan Prathama Bhaaga
ಕವಿತಾ ಕುಸುಮ ಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363167/?pdfKavitaa Kusuma Man’jari
ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ವಿವೇಕ ಭಾಗ 1https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364346/?pdfKavi Raajamaarga Viveika Bhaaga 1
ಕವಿವರ ಬೇಂದ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363345/?pdfKavivara Bein’dre
ಕವಿಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನhttps://archive.org/download/Kavikaarya_Prashansa_59_1913/?pdfKavikaarya Prashansa
ಕವಿಜಿಹ್ವಾಬಂಧನಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363154/?pdfKavijihvaaban’dhanan’
ಕಾಡಿನ ಕರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325185/?pdfKaad’ina Kare
ಕಾಡು ಕುದುರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325334/?pdfKaad’u Kudure
ಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364780/?pdfKaad’umallige
ಕಾದಂಬರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363839/?pdfKaadan’bari
ಕಾದಂಬರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364108/?pdfKaadan’bari
ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹhttps://archive.org/download/KaadambariSangraha1916/?pdfKaadambari Sangraha
ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮಾಲೆ 4 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364793/?pdfKaanuuru Subbamma Heggad’iti Maale 4 5
ಕಾಸಿನಸರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362815/?pdfKaasinasara
ಕಾಂತೆಯರ ಕನಸುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363895/?pdfKaan’tiyara Kanasu
ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364510/?pdfKaan’grasina Katha
ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಕಥೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363570/?pdfKaan’gresina Kathe
ಕಾಂಚನಮೃಗ ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362762/?pdfKaan’chanamrxga Bhaaga 2
ಕಾಂಚನಮೃಗ ಭಾಗ ೧https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364784/?pdfKaan’chanamrxga Bhaaga 1
ಕಾಂಚನಗೀತhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362564/?pdfKaan’chanagiita
ಕಾಣಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363404/?pdfKaand-eke
ಕಾಬೂಲಿ ವಾಲಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362835/?pdfKaabuuli Vaalaa
ಕಾಮದ ಗುಟ್ಟುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362978/?pdfKaamuda Gut’t’u
ಕಾಮದಹನದ ಭ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಥಮಾವೃತ್ತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362997/?pdfKaamadahanada Bhraan’ti Prathamaavrxtti
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364139/?pdfKaamanabillu Bhaaga 2
ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮಾನವೇಂದ್ರ ನಾಥರಾಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364387/?pdfKaamreid’a Maanavein’dra Naatharaaya
ಕಾರಣಿಕ ಕುಮಾರಯೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ 12https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363702/?pdfKaarand-ika Kumaarayogi Pustakamaale 12
ಕಾರಣಪುರುಷhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364820/?pdfKaarand-apurushha
ಕಾರಹುಣ್ಣಿವೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363258/?pdfKaarahund-nd-ive
ಕಾವ್ಯ ಸಾರಂhttps://archive.org/download/Kaavya_Saaram_1897/?pdfKaavya Saaram
ಕಾವ್ಯಸಮರ್ಥನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362933/?pdfKaavyasamarthane
ಕಾವ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362907/?pdfKaavyasaamraajya 5
ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363928/?pdfKaavyaman’jari
ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿಭಾಗ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363128/?pdfKaavyaman’jari Bhaaga 2
ಕಾವ್ಯರತ್ನಾಕರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363147/?pdfKaavyaratnaakara
ಕಾವ್ಯವೇದನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363199/?pdfKaavyaveidane
ಕಾವ್ಯಕಲಾಪಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363852/?pdfKaavyakalaapi
ಕಾವ್ಯಕುಂಜhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325270/?pdfKaavyakun’ja
ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364440/?pdfKaavyaavalookanan’ Vol Ii
ಕಾಶಿನಾಥhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363668/?pdfKaashiinaatha
ಕಾಶಿನಾಥ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362764/?pdfKaashiinaatha Mattu Vrxn’daavana
ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಯುhttps://archive.org/download/Kaashiikshhetra_Mahaatmeyu_1908/?pdfKaashiikshhetra Mahaatmeyu
ಕಾಕ ಪ್ರವೇಶ ಶಾಂತಿhttps://archive.org/download/KAKAPraveshaShanti/?pdfKAKA Pravesha Shanti
ಕಾಕನಕೋಟಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362572/?pdfKaakanakoot’i
ಕಾಲದ ಕರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363114/?pdfKaalada Kare
ಕಾಲಯಾನ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364539/?pdfKaalayaana 2
ಕಾಲಸರ್ಪhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364802/?pdfKaalasarpa
ಕಾಳಿದಾಸ21https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364033/?pdfKaal’idaasa 21
ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯಗಳು 18https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364172/?pdfKaal’igaasana Kaavyagal’u 18
ಕಾಳರಾತ್ರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364314/?pdfKaal’araatri
ಕಾಳೀಯಮರ್ದನ 5https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363169/?pdfKaal’iiyamardana 5
ಕಾಳೀಸ್ವಯಂವರ ?https://archive.org/download/Kaaliisvayanvara_1915/?pdfKaaliisvayanvara
ಕಾಖಂಡ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382246/?pdfKakhandki Sri Mahipatirayaru
ಕಾಖಂಡ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/TRIGD2v0HNcKAaGm0hIJokX3Va3waBoEUh9kKkjR6jE6WXQVX2boa2vQen0z6Qz809UY_WoYTFA51mo1graynQ#40Kakhandki Sri Mahipatirayaru
ಕಾಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.447721/?pdfKazi Nazrul Islam
ಕಲಿಯೋದ್ಯಾಕhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363832/?pdfKaliyoodyaaka
ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.382068/?pdfKaliyuga Kalpataru
ಕಲಿಯುಗದ ಭೀಷ್ಮhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364596/?pdfKaliyugada Bhiishhma
ಕಲಿಕುಠಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363669/?pdfKalikut’haara
ಕಲಾವಿದನ ತ್ಯಾಗ ಇತರ ಕಥೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364499/?pdfKalaavidana Tyaaga Itara Kathegal’u
ಕಲಾಲರು ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364127/?pdfKalaalaru
ಕಲಹ ಕುತೂಹಲhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363361/?pdfKalaha Kutuuhala
ಕಲೋಪಾಸಕ ಮತ್ತು ಇತರ ನೀಳ್ಗವಿತೆಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363629/?pdfKaloopaasaka Mattu Itara Niil’gavitegal’u
ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿhttps://archive.org/download/DLIKannadaKaleSamskruti/?pdfKale Samskruti
ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxY4cR3ax0sgnenkKs6EyQMHNESByrPOxPv3-IH-YG3NMdQZ7lXBueGZv-r47Zt1BxQ#14Kalegalu Mattu Kalegala Niyantrana
ಕಲ್ಕಿ ಪ್ರಮೇಯ 1 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364027/?pdfKalki Prameiya 1 2
ಕಲ್ಲುನಾರು (ಭೂತಲೆ) ಗಿಡಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxU58K69xvdPI_q_Zq6tt0RgGbCdreAUFDsbyy_O_GXiF-6aRWl4GmzzEAkh2gXsS2w#22Kallunaru (Bhuthale) Gidagalu
ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364218/?pdfKallanaa Vilaasa
ಕಳಸಾಪುರದ ಹುಡುಗರುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364847/?pdfKal’asaapurada Hud’ugaru
ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325187/?pdfKal’l’anige Kaand-ike
ಕಳ್ಳರ ಕೂಟhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364547/?pdfKal’l’ara Kuut’a
ಕಪೋತವಾಕ್ಯಂhttps://archive.org/download/Kapootavaakyan_1912/?pdfKapootavaakyan
ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325232/?pdfKappu Hud’ugi
ಕಟುಕರೂಪಿಣಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364569/?pdfKat’ukaroopind-i San’vatsaradalli
ಕಟ್ಟದ ಮನೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362744/?pdfKat’t’ada Mane
ಕಟ್ಟಾ ಪುರಾಣ ? ಕಟ್ಟೆ ಪುರಾಣ ?https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364614/?pdfKat’t’a Puraand-a
ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕಾವೇರಿ ಪುಷ್ಪ 2https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364734/?pdfKai Hid’ida Kaaveiri Pushhpa 2
ಕೈವಲ್ಯ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325180/?pdfKaivalya Kalpavallari
ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363763/?pdfKaivalya Paddati
ಕೈವಲ್ಯಚಿಂತಾಮಣಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325335/?pdfKaivalyachin’taamand-i
ಕೈಹಿಡಿದ ಕಾವೇರಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.325301/?pdfKaihid’ida Kaaveiri
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364319/?pdfKailaasa Maanasasaroovara Yaatre
ಕೈಲಾಸಂhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364067/?pdfKailaasan’
ಕೂನಷ್ಟ್ಯ ಕಥೆಗಳು ??https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364744/?pdfKuunashht’ya Kategal’u
ಕೂರ ಸವಾರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362703/?pdfKuura Savaara Rudraakshhi
ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxQiqTS3olCCZU4jjT_Ms3RGsUs6tIARJE9Dj0EKoIwFZkkIUUdUov66sc33P8Y0L_A#4Koorma Puraanam
ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWkjKqfGQz8q2MhWh3pAizw_W3ovZeJZIcpFfG8BLFdbrW61kwaHteg8UMTukoeGdg#4Koorma Puranam
ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYGOTgn8wuvlcgi7MWv2_MKGpxBDcr38Q2oxwKDcKQ49rdUt0YMycx6-U7euPtGQyw#4Koorma Puranam
ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣಮ್https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxamCw4Y6t3rAgeQ2PWjwGsVeO7siKpPcukaBm5F9mDfL0KeFaTAvnmJ-pVCI7fXsaA#4Kurma Puranam
ಕೂಕನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364138/?pdfKukanuuru Mallikaarjuna Deivaalaya
ಕೂಲಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364594/?pdfKuuli
ಕೋದಂಡನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ದ್ವಿತೀಯಭಾಗhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363146/?pdfKuudan’d’ana Upanyaasagal’u Dvitiiyabhaaga
ಕೋಣಯ್ಯ ಗಯಾ ಚರಿತೆ ?https://archive.org/download/Koonayya_Gaya_Charitre_47_1915/?pdfKoonayya Gaya Charitre
ಕೋರಿಕೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363129/?pdfKoorike
ಕೋಶhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxYBu1cVWa9HNH5T5n-CT8r_5cjiD9boEhHgWQbowJmh_bOnnVkHm02N3U3mFX75Rcg#23Kosha
ಕೋಲಾರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362688/?pdfKoolaara
ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363936/?pdfKoolaat’ada Padagal’u
ಕೋಲ್ಗಂಬhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362632/?pdfKolgan’ba
ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೈಪಿಡಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWD73yKTExEDVTZTgBSVpD3mEgRy1BfkzTWtpEmq5s48eX9XmXLCN1qu67tAJAWKDA#12Koli Sakane Kaipidi
ಕೋಳಿ ರೋಗಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxc3KFq-3WG3lwmZ0dL--Xe8ifyHY-Y-VOUdiL8IUqPGwHKVXah-VtRQ10IPv3gbWFg#14Koli Rogagalu (Revised)
ಕೋಗಿಲೆhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363162/?pdfKoogile
ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362987/?pdfKoogile Mattu Sooviyat’ Rashhyaa
ಕೋಟಿ ಚನ್ನಯ್ಯhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362791/?pdfKuut’i Channaya
ಕೀರ್ತನhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363889/?pdfKiirtana
ಕೀರ್ತನ ಕಂಠಾಭರಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363196/?pdfKiirtana Kan’t’haabharand-a
ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.362665/?pdfKiirtinaaraayand-a
ಕೀಟ ವಿಂಗಡಣೆhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxd-_3z7AyyuVk47XsG8B7Oktc7GyGvp9-YTuf47EqLpUkAv1I-XguKty4cgCQFUu3Q#21Keeta Vingadane
ಕೀಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxbsMCPqIakdljfFmCEXm0hNMe6IVpRrrBqAhUd86E2ApBCBfcgq_vHfjJkx5dC_yXw#11Keeta Shastra Paribhashika Shabdakosha
ಕೀಟ ಹತೋಟಿhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxWg_Am45qhZKfcrkpentWM8Abo4KfsrHQXfrvJ85M5N1cYoB7tpn08JHyLtl_8hNFw#22Keeta Hatoti- Reprint
ಕೀಟ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಮಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxR5qMs31X6be6dV-oEGC-VQ3jV-duqh1lGLI8ivuTCWg0Hr-RpcOvhDAKRO9nkaI8Q#18Keeta Hatotiyalli Jaivika Kramagalu-Re Print
ಕೀಟನಾಶಕಗಳುhttps://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxUY3QRaNMB_c5Kt5j2AxO2Bm-rwQ4v4WXjQNRBB76W52bVjd7YMv6-ulHaGOVCedoA#14Keetanashakagalu
ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364736/?pdfKen’pu Akshhara
ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.363939/?pdfKen’pu Gulaabi
ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳುhttps://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.364068/?pdfKelavu Nesapugal’u
ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವೈಜ್ಞಿಕ ?https://ndl.iitkgp.ac.in/document/6p_xmcVAVCX924teMyAwxU-w4-A3FmEEgUgog5vYsjwLdRACY6is5pdpJX1P2Cs_uLfZvpGZ3c7cezbcF97ixQ#24Kelavu Sasyagala Vaijnika ..-Re Print