ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು
<  br>
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳುಕವನತನಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್

About the Admin :

ಕವನತನಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ತವರು ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಮಲೆನಾಡು!). ಇವತ್ತು ಇರುವುದು ಗೋಮಂತಕದ ಮಹಾಶೈಲ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಪಕ್ಕಾ ಅಲೆಮಾರಿ. ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ. ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Maintanance, Hosting ಇತ್ಯಾದಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತದ ಧನಸಹಾಯ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ...