ಅವಳು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಕೊಯ್ದು
ಘಮದ ಹೂಗಳ ಆಯ್ದು
ಪಕಳೆಗಳ ತೇಯ್ದು
ಜಿನುಗೋ ನೀರನು ತೆಗೆದು
ಕೆಂಪು ಗಂಧವನುಳಿದು
ಕೊಂಚ ಚಂದನ ಬಳಿದು
ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಅಳೆದು
ಬರುವ ಗಂಧದ ಹಿಟ್ಟಿನಲಿ
ಗೊಂಬೆಯೊಂದನು ಮಾಡೆ-
ಅವಳ ಬಣ್ಣವೇ ಬಂದಿತ್ತು..!
ಅವಳುಸಿರ ಘಮವಿತ್ತು!
.
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಂಥವಳು ..!
. . . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *