ಅವಳು…

ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆವ
ಎಲೆತುದಿಯ ಹನಿಯಂತೆ
ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಕಂಗಳಲಿ
ನಗುವಳಾಕೆ..!

ಮೇಘರಾಶಿಯ ನಡುವೆ
ಇಣುಕುವಾ ರವಿಯಂತೆ
ಓರೆನೋಟವ ಬೀರಿ
ನೋಡುವಾಕೆ..!
. . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *