ಕನಸು

ಗೆಳತೀ ….
ಕನಸುಗಳಿಗೆ
ಕಣ್ಣೇ ದಾರಿಯೆಂದು
ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕಂಗಳನ್ನು….
ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಡಿದವು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು…!!
ಜೊತೆಗೆ ಕನಸುಗಳೂ….
.
ಹೇಳು ಈಗ…
ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಲಿ ಮನದ ಬಾಗಿಲ…?!
. . . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *