ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಶಾಲ್ಮಲೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲೆಯ ಸೀಮೆಯಲಿ
ಕೋಮಲತೆ ಮೈವೆತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದವಳು
ನಿರ್ಮಲತೆ ನೋಟದಲಿ, ಸುಮಲತೆಯು ನಗುವಲ್ಲಿ
ಈ ಮಲೆಯ ನಾಡಿನಲಿ ರಾಣಿಯಿವಳು

ಸೌರಭದ ತಂಗಾಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಬೀಸುವುದು
ನನ್ನವಳು ನಡೆವ ಕಿರುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಸೌಂದರ್ಯಸಿರಿಭರಿತ ಸಂಪಿಗೆಯೆ ಆವರಿತ
ಸೊಂಪಾದ ಮಲೆನಾಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ

ಅಪ್ಸರೆಯು ಇಳಿಬಂದು ಈಪ್ಸಿತವು ದೊರೆತಂತೆ
ಸಂಪಿಗೆಯ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನೆದುರು ಬರಲು
ಅವಳಂತ ಹೂ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲು
ಬೇರಾರು ಅರಿತಿಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ತರಲು

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು: