ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

#ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ನನ್ನೆಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಮುಂಗುರುಳ ತೀಡಿ
ನೀ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯಬೇಡ
ಆ ಹಾಲಗೆನ್ನೆ ಬಿರಿವಂತೆ ನನ್ನೆ
ನೋಡಿ ನಗೆಯಾಡಬೇಡ

ತಂಗಾಳಿಗೊಂದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನನ್ನ
ಹೆಸರುಸುರಿ ಕಳಿಸಬೇಡ
ಮುಖದೊಡವೆ ಮೊಡವೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಚಿ
ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಡ

ಅರೆಚಣದಿ ಪ್ರೇಮವೆರಚುತ್ತ ತೋಳ-
ನಪ್ಪುವಾ ಲಲ್ಲೆ ಬೇಡಾ
ಈ ಪ್ರೇಮಶರಧಿಗೆನ್ನೆದೆಯ ಪಾತ್ರೆ
ಕಿರಿದಾಯ್ತು ನಲ್ಲೆ, ನೋಡಾ

ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸಿ, ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿಯುರಿಸಿ
ನನ್ನೊಲವ ಸವಿಯುತಿರುವೆ!
ನೀ ಕಾಡಿ ಪಡೆದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ನನ್ನನ್ನು ಮೀಸುತಿರುವೆ!

ಮುಖಮದಿರೆಯೆದುರೆ ಇರುವಾಗ ನಿದಿರೆ
ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ತಾನೇ?!
ಸುರತ ಬೀದಿಯಲಿ ನಿರತ ಪ್ರೀತಿರಥ
ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿ ನೀನೇ!

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *