ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಚಂದ್ರದರ್ಶನವಾದ ಕ್ಷಣದಲಿ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಸುರಿಮಳೆ  ;
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ತಿಂಗಳಲಿ ತಂ-
ಪಾಯಿತೆನ್ನೆದೆ, ಕೋಮಲೆ   !

ಬೆಸೆದ ಕಂಗಳ ಭದ್ರ ಸೇತುವೆ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಸಂವಾದವು  |
ಪ್ರೇಮವೆಂಬೀ ವಿಶ್ವಭಾಷೆಗೆ
ಯಾಕೆ ಬೇಕನುವಾದವು    ?!

ಜಾರುತಿದೆ ಹದಿಹರೆಯದೀ ಎದೆ
ಮುಗುದೆ, ನಿನ್ನನೆ ನೆನೆದಿದೆ  |
ಹೃದಯ ಕಂಪಿಸಿ ಬಯಕೆಯುದಿಸಿದೆ
ಸಂ(ಅಂ)ಗ ಸುಖವನು ಬಯಸಿದೆ    ||

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *