ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಎನಿತು ಸುಖವೆ! ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ!
ಎಂತು ಸಖಿಯೆ, ತಂದೆ ಬಲವ
ನನ್ನ ಬಾಳ ರೆಕ್ಕೆಗೆ!

ತುಡಿವ ತುಟಿಯ ತವಕ ತಡೆವೆ
ಸಿಹಿಯ ಮುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿ
ಮಿಡಿವ ಮನದ ಮೋಹ ಮೆರೆವೆ
ರಮಿಸು, ತಪ್ಪು ಮನ್ನಿಸಿ

ಬರಿಯ ಕಾಮವಲ್ಲ ಕೇಳು,
ಪ್ರೀತಿ ಬಾಳ ತತ್ತ್ವ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯದೆ
ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ವ….

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

2,115 thoughts on “ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ”

  1. Hеllo! I’ll tеll уоu my method with all the dеtails, аs I stаrtеd eаrning in the Internet frоm $ 3,500 pеr day with thе hеlр of sоciаl networks rеddit and twitter. In this videо уou will find more detаilеd informаtiоn аnd аlsо sее how manу millions hаvе eаrnеd those whо havе bеen working fоr а yeаr using mу method. I specificallу made a vidеo in this cаpаcity. After buуing mу methоd, yоu will undеrstаnd why: http://www.loadbr.info/link/?url=https://vk.cc/8jfmUx

  2. wh0cd246010 [url=http://buyavodart.doctor/]avodart[/url] [url=http://buyseroquel.doctor/]buy seroquel[/url] [url=http://buyvasotec.doctor/]buy vasotec[/url] [url=http://buysildenafil.doctor/]sildenafil[/url] [url=http://genericwellbutrin.doctor/]generic wellbutrin[/url] [url=http://lisinoprilonline.doctor/]order lisinopril online[/url] [url=http://genericatenolol.doctor/]atenolol 100 mg[/url]

  3. wh0cd111376 [url=http://genericcialis.doctor/]cialis[/url] [url=http://genericlevitra.doctor/]generic-levitra[/url] [url=http://cheapxenical.doctor/]order xenical online[/url] [url=http://buyrocaltrol.doctor/]rocaltrol[/url]