ಕೆನ್ನೆ

ಗೆಳತೀ….,
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ನೀನು ನಾಚಿ ನೀರಾಗುತಿರೆ
ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬಾ !
ನೀ ನಕ್ಕು ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪೇರುತಿರೆ- ಅರಳುವುದು-
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ..!!
.
ನಕ್ಕು ಬಿಡು, ನಾಚಿ ಬಿಡು-
ಕೆಂಪೇರಲಿ ಗಲ್ಲ;
ಕದ್ದುಬಿಡು, ದೋಚಿಬಿಡು-
ಭುವಿಯ ಬಣ್ಣವನೆಲ್ಲ…!!
.
# ಅಪ್ಪಟ_ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಂಥವಳು …!!
. . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *