ನಕ್ಷತ್ರ

ನಿಜ ಹೇಳು ಗೆಳತೀ…,
.
ಏಲಿಯನ್ನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವಲ್ಲವೇ….?!
.
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು….!?
# ಸುಮ್ಮನೇ
. . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *