ಹುಡುಗಿ

ಮುದ್ದುಗಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ..! ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾಚು….
ನೋಟದಲಿ ನಾಚಿಕೆಯ ಕೊಂಚ ಮರೆಮಾಚು…
ಮುಗುಳುನಗೆಯಾ ಸೂಸು, ಕೆಂಪೇರಲಿ ಕೆನ್ನೆ…
ನಿನ್ನ ನೋಡುತ ಮರೆವೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಗವನ್ನೆ…!
.
ಹೊನ್ನಬಣ್ಣದಿ ಮಿಂದೆದ್ದು
ಬಂದವಳು ಇವಳು…
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ತರದಿ
ನಳನಳಿಸುತಿಹಳು…
.
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಂಥವಳು …!
. . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *