ಹೂರಾಣಿ

ಹೂಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ …
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉನ್ಮಾದ…
ಕೇದಿಗೆಯು ಬಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ವೇಗ..!
ಜಾಜಿಯದೂ ಸೋಜಿಗ..! ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೀಗ..?! –
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ – ಬದಿಗೆ
ಸರಿದವು ಬೇಗ…!
.
ತನ್ನ ಕಂಪಿನ ಗಾಢತೆಗೆ
ಅಮಲೇರಿದಂತಾಗಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಂಪೇರಿ-
-ದಳು ಕೆಂಡಸಂಪೀ….
. . . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *