ಹೊರ ನೋಟ

ಮಧುವ ಹೀರಿದ ದುಂಬಿ ತಾ
ಧನ್ಯತೆಯಿಂ ನಮಿಸುತಿರೆ
ಮಧು ನೀಡಿದ ಹೂವಿಗೋ
ಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಿ..!!
.
ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದಿತ್ತು
ಇಬ್ಬನಿಯ ಜೊತೆ ಸರಸ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಿಡದುಂಬಿ
ಹೂವು ಅರಳಿತ್ತು..!!
.
ಮಳಗಾಲದಾ ತುಂಬ
ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮೋಡಗಳು
ದೂರವಾದೊಡೆ ರವಿಗೆ
ವಿರಹಬಾಧೆ..!!
.
ಕಡಲ ನೀರನಿಗಳಿಗೆ
ಕಾವೇರಿ ಮೇಲೇರಿ
ರವಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ
ಆಕರ್ಷಣೆ..!!
.
ಹರಿಬಂದ ನದಿಯನ್ನು
ಒಡಲೊಳಗೆ ಕಾಪಿಟ್ಟು
ಮಮತೆಯನು ತೋರಿತ್ತು
ಮಲತಾಯಿ- ಶರಧಿ..!!
.
ಮಳೆಗೆ ಅರಳಿದೆ ಭೂಮಿ
ಇಳೆತುಂಬ “ಹಸಿರು”
ತನ್ನ “ಮಕ್ಕಳ” ಕಂಡು
ಸುಖಿಸಿತ್ತು ಮೋಡ..!!
.
ನಿಂತಿದ್ದ ಹುಲ್ಲುಗಳ
ನಲುಗಿಸಿತು ಗಾಳಿ..
ಚುಂಬನವೋ ಅಪ್ಪುಗೆಯೋ
ಅವಕೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ..!!
.
ಬಿದಿರ ಮೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ
ತೀಡುವಾ ಶಬ್ಧ..
ತನ್ನದೇ ಸಂಗೀತಕೆ ಬಿದಿರು
ತಲೆದೂಗುತಿತ್ತು..!!
. . . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *