‎ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ‬

images-15
ಬಲುಮುದ್ದು ಅವಳದ್ದು ಬಿಳಿಯದ್ದು ಕೆನ್ನೆ;
ಗುಳಿಬಿದ್ದು ನಗುತಿದ್ದರದು ಮುದ್ದೆ ಬೆಣ್ಣೆ!
ಬಳಿಯಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ- ತಿಳಿದಿದ್ದೇ ನಿನ್ನೆ-
ನಾಚಿದ್ದ ಅವಳದ್ದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಕೆನ್ನೆ!
.
. . . . . ಕವನತನಯ ಸಖ್ಯಮೇಧ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *