ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಿರುಹನಿ

(ನಿಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸರಣಿ
ಕವನವೋದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ
‘ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದುಬಿಡಲು
ನನಗೆ ಸಿಗನು ಕಣ್ಮಣಿ’
ಎಂದು ಅರಿತು ಬರೆದಳಿಂದು
ಈ ಕೋರಿಕೆ ಕಿರುಹನಿ)

ನಿನ್ನ ಚರಿತೆ ಲೀಲೆಯೊರತೆ
ನನ್ನ ಪಾಲ ಸರಿತೆ
ಎನ್ನ ಮೊರೆತವೇಕೆ ಮರೆತೆ
ಚೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ, ಬರಿತೆ?

ನಿನ್ನ ಬೆರೆತೆ ನನ್ನ ಮರೆತೆ
ನಲಿವ ದಾರಿಯರಿತೆ
ನಿನ್ನ ಕುರಿತೆ ಧ್ಯಾನ ನಿರತೆ
ನಾನು ತಪ್ತ ವನಿತೆ

ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ನನಗೆ ಗೀತೆ
ಸನಿಹ ಬಾರೊ ಮಾಧವ
ನೀನು ತ್ವರಿತ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ
ನೀಡುವೆನಗೆ (ನೀಡುವೆ ನಗೆ) ಮೋದವ

 

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *