ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ನಾನವಳ “ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೇ“…..” ಎಂದು ಕರೆದೆ…
ಅವಳೆಂದಳು-
“ನಿನಗೆ… Read more...

Read More

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಗೆಳತೀ ,
ನಾ ನಿನಗೆ “ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಂಥವಳು”
ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಬಿಡು….… Read more...

Read More

ಹೂ

ಹುಡುಗೀ…
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಂಥವಳು”
ಅಂದಿದ್ದೇನೋ… Read more...

Read More

ಬೆಳಕು

ಮುತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಲ್ಲದು….
.
.
.
.
ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ;… Read more...

Read More

ಮಳೆ

                       “ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯಾ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಯನ…… Read more...

Read More
error: ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!!