ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

#ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಸಂಪ್ರೀತಿ ಸಮಪ್ರೀತಿ ತುಸುಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ
ನನ್ನ ಮತ್ತವಳ ಬಳಿ ಒಲವಿನದೇ ಆಲಾಪ

ಬೆಣ್ಣೆಗೆನ್ನೆಗೆ ಬಣ್ಣವೇರಿಸಲು ಮುತ್ತಿಡಲು
ನಾಚುವಳು, ರಾತ್ರಿಯನು ನಾಚಿಸುವಳು
ನನ್ನೆದೆಯಲವಳೆಂಬ ಹಾಲ್ಗಡಲು ಮಲಗಿರಲು
ಈ ರಾತ್ರಿ, ಈ ಬದುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಕೇಳು!

ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲೆನಿಸುತ್ತ ಮನೆತುಂಬ ಓಡಾಡಿ
ತುಂಬುವಳು ಈ ಮನದ ಖಾಲಿತನವ
ಉಲಿಯುತ್ತ ಮುತ್ತಂತ ಮುದ್ದುಮಾತುಗಳನ್ನ
ನಲಿಯುವಳು ಬೆಳಗುವಳು ನನ್ನ ದಿನವ

ಮಡದಿಯೆನ್ನುವ ನಲ್ಲೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂಮಾಲೆ
ಘಮಿಸುವಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದಂತೆ
ತುಂಬಿಹಳು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಸುಖಭಾವ
ದೇವರಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಡದಂತೆ

-ಕವನತನಯ ( ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲಾ… 😉 )

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *