ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

#ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಪೀತಪುತ್ಥಳಿಯಂಥವಳ ಬಳಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಪವರಳಿ
ಛಾತಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಮೋಹದಾ ಸುಳಿ,
ಗೆಳತಿ ಮುತ್ತಿನ ಬಳುವಳಿ

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತಿದೆ
ಕಂಡು ಅವಳಾ ಮೊಗವನು
ಭಂಡ ಮನಸೇ, ತಡವು ಏತಕೆ
ಹಿಂಡು ಕೆನ್ನೆಯ ತುಂಡನು

ಬಂಧಿಸುತ ತುಟಿ ಬಾಹುಭುಜಗಳ
ಸಂಧಿಸುತ ಸಿರಿದೇಹವ
ಗಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಪು, ಕಂಪನ
ಸಿಂಧು ಪ್ರೇಮದ ಇಂಪನ

ತೀರ ಸನಿಹದಿ ನನ್ನ ಸಂಪಿಗೆ
ಬರಲು ಮೊಗ್ಗಿನ ಭಾವದಿ
ಚೂರು ಚೂರೇ ಅರಳಿ ನಕ್ಕಳು
ಇರಲು ಎನ್ನಯ ಮಡಿಲಲಿ..

. . . . . . ಕವನತನಯ (ಕಾಲ್ಪನಿಕವಷ್ಟೇ)

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು: