ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

medialy-jhakaas-abhinetri-rinku-rajguru

 

ಶಾಲ್ಮಲೆಯ ಮಡಿಲ ಸಂಪಿಗೆಹೂವೆ ಚೆಲುವೆ

ಧಮನಿಗಳ ತುಂಬ ಜೇನ್ಹೊಳೆಯ ತಂದವಳೇ

ನೆನೆಯೆ ಜಾಣೆಯೆ ನಿನ್ನ, ದಿನವೆಲ್ಲ ದಣಿವಿಲ್ಲ

ಎದೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬರವಿರದೆ ಸೊಗಸಿಲ್ಲ

 

ಊಟ ತೊರೆಯುತ ಕೂತೆನಂದು ನಿನ್ನಾ ನುಡಿಗೆ

ನೀನಾಡೊ ಸಿಹಿಮಾತು ಮಂದಹಾಸದ ಬೆಡಗೆ!

ಇಂದೇಕೆ ಸುಮ್ಮನಿಹೆ ಹಾಗೇಕೆ ದೂರಾದೆ

ನಮ್ಮ ನಡುವಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೂವರಳದೆ?

 

ಎದೆಖಾಲಿ ತಲೆಖಾಲಿ ಮನಖಾಲಿಯಾದಾಗ

ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ಬರಲು

ಕಹಿಯೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ನೀನಾಗಿ

ಕಂಡ ಹೂವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ

ನೀನೇನೆ ತುಂಬಿರುವೆ ಎದೆಯ ತುಂಬ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *